MYŠLENÍ O DIVADLE, KOLOKVIUM DAMU

1. prosince 2022 9:00 -

1. prosince 2022 20:00

Jaký je stav myšlení o divadle dnes? Jak současní divadelní tvůrci myslí, o čem myslí – a jak se to projevuje v jejich práci? Jaké otázky si kladou divadelní teoretici a kritici a jaké odpovědi jim tvůrci nabízejí?

Myšlení je součástí tvorby. Myslíme tvorbou, myslíme o tvorbě. To se týká nejen dramaturgie a režie, ale i scénografie a herectví. A rozhodně teorie a kritiky. Zdá se, že jsme tento aspekt divadelního umění v posledních letech zanedbali. Domníváme se, že nyní je třeba se zastavit a společně se zamyslet napříč všemi obory divadla.

Jednodenní kolokvium je určeno studentům, praktikům i teoretikům, kteří chtějí vstoupit do aktivní debaty o stavu myšlení o divadle. Ve chvíli zásadních změn ve společnosti pozorujeme proměny i v divadelním jazyce, a proto bychom chtěli tento stav reflektovat jako tvůrci i jako teoretici a pokusit se o vzájemnou komunikaci.

Kolokvium se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince 2022 s Malém tanečním sále DAMU:

Program kolokvia:

10.00–10.30 Úvodní slovo: Jan Jiřík  a Karel František Tománek

10.35–12.00 Myšlení o dramaturgii: Fedir Kis, Eliška Říhová a Zuzana Šklíbová, moderuje Marta Ljubková

12.00–12.45 pauza na oběd

12.50–14.20 Myšlení o reflexi divadla: Jana Bohutínská, Josefina Formanová a Karolina Plicková , moderuje Jan Jiřík

14.30–16.00 Myšlení o tvůrci a divákovi: Kristýna Täubelová, Mário Drgoňa, moderuje Lukáš Brychta

16.15–17.00 Závěrečná diskuse

Organizátoři: Marta Ljubková , Josefina Formanová, Jan Jiřík

DAMU

Divadelní fakulta AMU 

Karlova 26

110 00 Praha 1