KURZ K NOVÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽI PRO DOKTORANDY EXCELLENT

19. února 2021 9:00 -

19. února 2021 13:00

Přípravný kurz k nové grantové žádosti, na kterém se zájemci o grant seznámí s pravidly nové soutěže a také s formulářem grantové žádosti, proběhne v pátek 19. února 2021 od 9 do 13 hod. prostřednictvím platformy MS TEAMS. Na kurz se lze přihlásit na adrese olga.vlckova@damu.cz a to do středy 17. února 2021 .

Odkaz na online setkání po rozkliknuti zde.

Během dopoledne se dozvíte podstatné informace o soutěži EXCELLENT, jeho pravidlech a získáte také praktické informace k přípravě projektů včetně seznámení se s formulářem grantové žádosti. Prostor bude i pro vaše dotazy. Kurzem Vás budou provázet projektové manažerky AMU Jitka Hejtmanová, Daniela Machová a Olga Vlčková a další hosté.

Předpokládané vyhlášení soutěže „EXCELLENT – první výzva“ je 1. března 2021 a předpokládaná uzávěrka přihlášek do soutěže pak 31. března 2021. Zahájení realizace projektů bude možné od 1. června 2021.

Cílem nové grantové soutěže pro studenty doktorských studijních programů EXCELLENT je zlepšení jejich dovedností v oblasti přípravy a realizace výzkumných grantových projektů na AMU. V rámci soutěže budou podpořeny špičkové vědecko-výzkumné nebo umělecko-výzkumné projekty studentů doktorského studia AMU. Mezi povinné výsledky podpořených projektů patří vědecko-výzkumné výstupy, výzkumná nebo vzdělávací aktivita v zahraničí a dále účast na vzdělávacích kurzech.

Grant pokryje veškeré náklady spojené s projektem, konkrétně personální náklady řešitele (23.500 Kč) a mentora a další volitelné náklady řešitele až do výše 7.338,75 Kč za každý měsíc trvání projektu (zejm. literatura, cestovné, cestovní pojištění, technika, vstupné, účastnické poplatky atp.) Délka trvání projektu může být 6-12 měsíců.

ONLINE

.