IS JOY

15. prosince 2023 19:30

Premiéra představení studentů Katedry alternativního a loutkového divadla v divadle DISK.

Sériové uvedení pouze v prosinci 2023.

Vytvořili, co je naplňuje pýchou, co je pobízí k pohybu. Vzhlížejí na své dílo, jako děti vzhlížejí na vlastnoručně postavený výtvor. Nezáleží jim na tvaru, nezáleží na zdrojích či následcích. 

Menší děti staví pro zábavu, starší naplňuje realismus. 

Fukar listí, židle, bublinková fólie, šatní ramínka, dveře, peří, nafukovací balón, hřebíky, palety, trampolína, pračka a spousta provazů, které vše táhnou k nebi! 

Postavit část vesmíru, která pohne ostatními.

DIVADLO DISK

Karlova 26
116 65 Praha 2