EXCELLENT - KURZ PŘÍPRAVY GRANTOVÉ ŽÁDOSTI

10. září 2021 9:00 -

10. září 2021 13:00

Přípravný kurz pro doktorandy ke grantové žádosti EXCELLENT, na kterém se zájemci o grant seznámí s pravidly soutěže a také s formulářem grantové žádosti, proběhne v pátek 10. září 2021 od 9 do 13 hod. prostřednictvím platformy MS TEAMS

KURZ SE BUDE KONAT NA TOMTO ODKAZU ZDE .

Během dopoledne se dozvíte podstatné informace o soutěži EXCELLENT, jeho pravidlech a získáte také praktické informace k přípravě projektů včetně seznámení se s formulářem grantové žádosti. Prostor bude i pro vaše dotazy. Kurzem Vás budou provázet projektové manažerky AMU Karolína Kyselová, Daniela Machová a Olga Vlčková. Účast přislíbili také aktuální řešitelé.

Cílem grantové soutěže pro studenty doktorských studijních programů EXCELLENT je zlepšení jejich dovedností v oblasti přípravy a realizace výzkumných grantových projektů na AMU. V rámci soutěže budou podpořeny špičkové vědecko-výzkumné nebo umělecko-výzkumné projekty studentů doktorského studia AMU. Mezi povinné výsledky podpořených projektů patří vědecko-výzkumné výstupy, výzkumná nebo vzdělávací aktivita v zahraničí a dále účast na vzdělávacích kurzech.

Grant pokryje veškeré náklady spojené s projektem, konkrétně personální náklady řešitele (23.500 Kč) a mentora a další volitelné náklady řešitele až do výše 7.338,75 Kč za každý měsíc trvání projektu (zejm. literatura, cestovné, cestovní pojištění, technika, vstupné, účastnické poplatky atp.) Délka trvání projektu může být 6-12 měsíců.