DIGITÁLNÍ KONGRES ENCATC 2020 „KULTURNÍ MANAGEMENT A POLITIKA V POST-DIGITÁLNÍM SVĚTĚ - NAVIGACE V DOBÁCH NEJISTOTY“

3. listopadu 2020 14:30 -

11. listopadu 2020 19:15

Digitální kongres ENCATC 2020 „Kulturní management a politika v post-digitálním světě - navigace v dobách nejistoty“ probíhá v následujících dvou týdnech od 3. do 11. listopadu 2020 . Kongres si klade za cíl prozkoumat inovace v kulturním managementu, kulturní politice, ve vzdělávání v oblasti kultury, a podpořit tak kroky k implementaci významných zlepšení v tomto odvětví.

Mnozí kulturní profesionálové z různých oblastí (znovu) hledají a definují svou pozici ve fungování v post-digitálním kontextu. Nicméně digitální aspekt není upozaděn, není jen součástí našich činností, naopak, dostává se do centra dění. Digitalizace je v současnosti zakotvena ve všech sférách života a výrazně reprezentuje, kam se ubírají kultura a společnost. Jakým novým, nepředvídatelným výzvám kulturní sektor čelí v post-digitálním kontextu a zejména po vypuknutí koronaviru v EU? Jak se mohou kulturní správa a kulturní politika připravit a adaptovat na nové scénáře?

Diskuze a interakce více než třicítky mezinárodních odborníků, kteří čítají pedagogy, akademiky a výzkumníky, kulturní profesionály, tvůrce kulturních politik a umělce, umožní hlubší vhled do problematiky k nalezení odpovědí na tyto otázky. Odborníci budou sdílet nejen své čerstvé poznatky plynoucí z nejnovějších výzkumů, ale budou prezentovat a poukazovat i na nové příležitosti, inovativní postupy a nově nabyté zkušenosti z praxe. Příspěvky odborníků budou klást důraz na zjištění, jak mohou kultura a umění stimulovat reflexi, přicházet s novými nápady a inovativními řešeními a jak reagovat na výzvy, kterým stále více čelíme v našich digitalizovaných společnostech.

Formát digitálního Kongresu ENCATC je sestaven ze sedmi hlavních aktivit: konference; globální konverzace; panelu perspektiv digitálního dědictví; bloku pro vzdělávání a výzkum; slavnostního předávání cen ENCATC za výzkum; výzkumného boot campu ENCATC; a digitální výstavy plakátů .

Veškerý obsah bude na digitální platformě k dispozici po dobu šesti měsíců po konání kongresu. Účastníkům tedy bude umožněno pozdější sledování jednotlivých segmentů programu, v případě, že se k nim v budoucím půl roce budou chtít vrátit nebo jestliže nestihnou účast celého programu v přímém přenosu.

Další informace o kongresu ENCATC

Digitální kongres ENCATC 2020 je organizován ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze , členem sítě ENCATC.

ENCATC je evropská síť pro kulturní management a kulturní politiku. Jedná se o nezávislou členskou organizaci, která se skládá z 150 vysokoškolských institucí a kulturních organizací z více než 40 zemí. Síť ENCATC byl založena v roce 1992 s cílem zastupovat, obhajovat
a podporovat kulturní management a vzdělávání v oblasti kulturní politiky, profesionalizovat kulturní sektor, zajistit jeho udržitelnost vytvořit platformu pro diskusi a výměnu na evropské a mezinárodní úrovni. ENCATC je nevládní organizací v oficiálním partnerství s UNESCO a je podporována programem EU Kreativní Evropa .

Odkazy:

Video Teaser

ENCATC Facebook

ENCATC Twitter

ENCATC LinkedIn

ENCATC Instagram

Congress Brochure

E-brožura digitálního Kongresu ENCATC 2020 je pomocným dokumentem, který shromažďuje veškeré informace o letošním kongresu.

ONLINE

.