DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

19. října 2019 14:00 -

19. října 2019 18:30

Uvažujete o studiu na DAMU? Divadelní fakulta AMU pořádá 19. října den otevřených dveří!

Přijďte se seznámit s pedagogy a studenty jednotlivých oborů a prostředím prestižní umělecké školy. Dozvíte se, jaké jsou nároky na uchazeče, jak probíhá studium a jaká je zkušenost studentů, kteří už mají přijímací zkoušky za sebou.

Program:

14:00  Společné přivítání s děkankou DAMU(Divadlo DISK)

14:30  KČD – herectví, KČD – režie-dramaturgie, KS, KATAP, KP

15:30 KALD – herectví, KALD – režie-dramaturgie, KALD – scénografie, KVD, KTK

16:00  Společné přivítání s děkankou DAMU(Divadlo DISK)

16:30  KČD – herectví, KČD – režie-dramaturgie, KS, KATAP, KP

17:30  KALD – herectví, KALD – režie-dramaturgie, KALD – scénografie, KVD, KTK

Zkratky:

KČD - Katedra činoherního divadla,

KS - Katedra scénografie

KATAP - Katedra autorské tvorby a pedagogiky

KP- Katedra produkce

KALD - Katedra alternativního a loutkového divadla

KVD - Katedra výchovné dramatiky

KTK - Katedra teorie a kritiky

Pokud se nemůžete zúčastnit dne otevřených dveří, můžete využít konzultačních hodin k přijímacímu řízení, které se konají na jednotlivých katedrách během října až prosince.

DAMU

Divadelní fakulta AMU 

Karlova 26

110 00 Praha 1