57'12"

16. prosince 2022 19:30

Premiéra studentů Katedry alternativního a loutkového divadla v divadle DISK.

Pohybová inscenace o svém vlastním trvání.

T ř i performe ř i sledují plynutí č asu v jedine č ném okamžiku tohoto p ř edstavení. Č as jako hybná síla, jež žene p ř edstavení po ř ád dál, jediným možným sm ě rem. Stá č í se za sv ů j vlastní horizont, natahuje se a vzáp ě tí se vyjevuje ve své ohromné absolutnosti.

DIVADLO DISK

Karlova 26
116 65 Praha 2