Závěrečná práce, státní zkouška

INFO

Termíny a požadavky se liší pro jednotlivé katedry - podrobné informace najdete na stránkách kateder.


Aktuálně

Termíny

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 14. 12. 2018 10. 1. 2019
Režie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 12. 12. 2018 10. 1. 2019 Diplomové práce musí být odevzdané do 12.12.2018.
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 14. 12. 2018 10. 1. 2019 Scénografie - kostým a maska
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 14. 12. 2018 10. 1. 2019 Scénografie - film a televize
Herectví činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Magisterský
do 12. 12. 2018 10. 1. 2019 Diplomové práce musí být odevzdané do 12.12.2018
Scénografie Katedra scénografie
Bakalářský
do 14. 12. 2018 10. 1. 2019
Dramaturgie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 12. 12. 2018 10. 1. 2019 Diplomové práce musí být odevzdané do 12.12.2018.
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Bakalářský
16. 1. 2019
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Navazující magisterský
16. 1. 2019
Dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 2. 1. 2019 25. 1. 2019 Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 2.ledna 2019 tajemnici KALD J.Nohové.
Režie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 2. 1. 2019 25. 1. 2019 Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 2.ledna 2019 tajemnici KALD J.Nohové.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 2. 1. 2019 25. 1. 2019 Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 2.ledna 2019 tajemnici KALD J.Nohové.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Magisterský
do 2. 1. 2019 25. 1. 2019 Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 2.ledna 2019 tajemnici KALD J.Nohové.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 2. 1. 2019 25. 1. 2019 Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 2.ledna 2019 tajemnici KALD J.Nohové.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 2. 1. 2019 25. 1. 2019 Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 2.ledna 2019 tajemnici KALD J.Nohové.
Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 2. 1. 2019 25. 1. 2019 Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 2.ledna 2019 tajemnici KALD J.Nohové.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 2. 1. 2019 25. 1. 2019 Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 2.ledna 2019 tajemnici KALD J.Nohové.
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 17. 12. 2018 6. 2. 2019 Diplomové práce odevzdávejte nejpozději 17. 12. 2018 do 14 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné.
Produkce Katedra produkce
Navazující magisterský
do 17. 12. 2018 6. 2. 2019 Diplomové práce odevzdávejte nejpozději 17. 12. 2018 do 14 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné.
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 10. 5. 2019 13. 6. 2019 Bakalářské práce odevzdávejte nejpozději 10. 5. 2019 do 14 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 20. 5. 2019 17. 6. 2019 -
18. 6. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 20.května 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 20. 5. 2019 17. 6. 2019 -
18. 6. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 20.května 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 20. 5. 2019 17. 6. 2019 -
18. 6. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 20.května 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Scénografie Katedra scénografie
Bakalářský
do 31. 5. 2019 17. 6. 2019
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 31. 5. 2019 17. 6. 2019
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 31. 5. 2019 17. 6. 2019 Scénografie - film a televize
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 31. 5. 2019 17. 6. 2019 Scénografie - kostým a maska
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Bakalářský
17. 6. 2019
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Navazující magisterský
17. 6. 2019
Režie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 20. 5. 2019 19. 6. 2019 -
20. 6. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 20.května 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 20. 5. 2019 19. 6. 2019 -
20. 6. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 20.května 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 20. 5. 2019 19. 6. 2019 -
20. 6. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 20.května 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 20. 5. 2019 19. 6. 2019 -
20. 6. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 20.května 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Magisterský
do 20. 5. 2019 19. 6. 2019 -
20. 6. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 20.května 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Produkce Katedra produkce
Navazující magisterský
do 14. 5. 2019 20. 6. 2019 Diplomové práce odevzdávejte nejpozději 14. 5. 2019 do 14 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné.
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 16. 8. 2019 9. 9. 2019 Scénografie - kostým a maska
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 16. 8. 2019 9. 9. 2019 Scénografie - film a televize
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 16. 8. 2019 9. 9. 2019
Scénografie Katedra scénografie
Bakalářský
do 16. 8. 2019 9. 9. 2019
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Navazující magisterský
9. 9. 2019 -
10. 9. 2019
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Bakalářský
9. 9. 2019 -
10. 9. 2019
Produkce Katedra produkce
Navazující magisterský
do 29. 7. 2019 10. 9. 2019 Diplomové práce odevzdávejte nejpozději 29. 7. 2019 do 14 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné.
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 29. 7. 2019 10. 9. 2019 Bakalářské práce odevzdávejte nejpozději 29. 7. 2019 do 14 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné.
Produkce Katedra produkce
Navazující magisterský
do 29. 7. 2019 11. 9. 2019 Diplomové práce odevzdávejte nejpozději 29. 7. 2019 do 14 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné.
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 29. 7. 2019 11. 9. 2019 Bakalářské práce odevzdávejte nejpozději 29. 7. 2019 do 14 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 26. 8. 2019 16. 9. 2019 -
17. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 26. 8. 2019 16. 9. 2019 -
17. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 26. 8. 2019 16. 9. 2019 -
17. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Magisterský
do 26. 8. 2019 19. 9. 2019 -
20. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 26. 8. 2019 19. 9. 2019 -
20. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 26. 8. 2019 19. 9. 2019 -
20. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Režie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 26. 8. 2019 19. 9. 2019 -
20. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 26. 8. 2019 19. 9. 2019 -
20. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.