Závěrečná práce, státní zkouška

INFO

Termíny a požadavky se liší pro jednotlivé katedry - podrobné informace najdete na stránkách kateder.

Dokumenty ke stažení

Aktuálně

Termíny

Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Teorie a praxe divadelní tvorby Divadelní fakulta Doktorský do 20.10.2023 26.10.2023
Dramatická výchova Divadelní fakulta Bakalářský do 24.11.2023 09.01.2024 Odevzdání diplomové práce si dohodněte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Bakalářský do 24.11.2023 09.01.2024 Odevzdání diplomové si dohodněte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Navazující magisterský do 24.11.2023 09.01.2024 Odevzdání diplomové si dohodněte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Navazující magisterský do 24.11.2023 09.01.2024 Odevzdání diplomové si dohodněte s tajemnicí katedry