Závěrečná práce, státní zkouška

INFO

Termíny a požadavky se liší pro jednotlivé katedry - podrobné informace najdete na stránkách kateder.


Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Navazující magisterský
do 30. 6. 2018 4. 9. 2018 -
11. 9. 2018
odevzdání práce v pevné vazbě (dvě vyhotovení) plus na CD nepozději do 30.6.2018, 12.00 na sekretariátu KVD
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Bakalářský
do 30. 6. 2018 4. 9. 2018 -
5. 9. 2018
odevzdání práce v pevné vazbě (dvě vyhotovení) plus na CD nepozději do 30.6.2018 na sekretariátu KVD

Navazující magisterský
6. 9. 2018

Navazující magisterský
6. 9. 2018
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Navazující magisterský
do 3. 8. 2018 6. 9. 2018
Scénografie Katedra scénografie
Bakalářský
6. 9. 2018
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
6. 9. 2018
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Bakalářský
do 3. 8. 2018 6. 9. 2018
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 7. 8. 2018 12. 9. 2018 -
13. 9. 2018
Téma a název písemné diplomové práce zadat do KOSu nejpozději 7. 12. 2017. Odevzdat nejpozději 7. 8. 2018 do 14 hodin do sekretariátu katedry ve dvou vyhotoveních + na CD. Dotazy: dita.nekolna@damu.cz, tel.: 605 759 526
Produkce Katedra produkce
Navazující magisterský
do 7. 8. 2018 13. 9. 2018 -
14. 9. 2018
Téma a název písemné diplomové práce zadat do KOSu do 7. 12. 2017 - pro letošní poslední ročníky studia. Odevzdat nejpozději 7.8. 2018 do 14 hodin na sekretariát katedry ve dvou vyhotoveních + na CD. Dotazy:dita.nekolna@damu.cz, tel.: 605 759 526
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 27. 8. 2018 17. 9. 2018 -
18. 9. 2018
Téma a název písemné diplomové práce - formulář web KALD - do 31. ledna 2018. Písemnou diplomovou práci odevzdat nejpozději 27.8. 2018 na sekretariát katedry ve dvou vyhotoveních + na CD. Dotazy: jitka.nohova@damu.cz, 737 464 971.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 27. 8. 2018 17. 9. 2018 -
18. 9. 2018
Téma a název písemné diplomové práce - formulář web KALD - do 31. ledna 2018. Písemnou diplomovou práci odevzdat nejpozději 27.8. 2018 na sekretariát katedry ve dvou vyhotoveních + na CD. Dotazy: jitka.nohova@damu.cz, 737 464 971.
Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 27. 8. 2018 17. 9. 2018 -
18. 9. 2018
Téma a název písemné diplomové práce - formulář web KALD - do 31. ledna 2018. Písemnou diplomovou práci odevzdat nejpozději 27.8. 2018 na sekretariát katedry ve dvou vyhotoveních + na CD. Dotazy: jitka.nohova@damu.cz, 737 464 971.
Dramaturgie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 21. 8. 2018 18. 9. 2018 -
19. 9. 2018
Termín 18. či 19. 9. bude upřesněn.
Režie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 21. 8. 2018 18. 9. 2018 -
19. 9. 2018
Termín 18. či 19. 9. bude upřesněn.
Herectví činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Magisterský
do 21. 8. 2018 18. 9. 2018 -
19. 9. 2018
Termín 18. či 19. 9. bude upřesněn.
Režie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 27. 8. 2018 20. 9. 2018 -
21. 9. 2018
Téma a název písemné diplomové práce - formulář web KALD - do 24. listopadu 2017 - pro letošní poslední ročníky studia. Písemnou diplomovou práci odevzdat nejpozději 27.8. 2018 na sekretariát katedry ve dvou vyhotoveních + na CD. Dotazy: jitka.nohova@damu.cz, 737 464 971.

Navazující magisterský
do 27. 8. 2018 20. 9. 2018 -
21. 9. 2018
Téma a název písemné diplomové práce - formulář web KALD - do 24. listopadu 2017 - pro letošní poslední ročníky studia. Písemnou diplomovou práci odevzdat nejpozději 27.8. 2018 na sekretariát katedry ve dvou vyhotoveních + na CD. Dotazy: jitka.nohova@damu.cz, 737 464 971.
Dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 27. 8. 2018 20. 9. 2018 -
21. 9. 2018
Téma a název písemné diplomové práce - formulář web KALD - do 24. listopadu 2017 - pro letošní poslední ročníky studia. Písemnou diplomovou práci odevzdat nejpozději 27.8. 2018 na sekretariát katedry ve dvou vyhotoveních + na CD. Dotazy: jitka.nohova@damu.cz, 737 464 971.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 27. 8. 2018 20. 9. 2018 -
21. 9. 2018
Téma a název písemné diplomové práce - formulář web KALD - do 24. listopadu 2017 - pro letošní poslední ročníky studia. Písemnou diplomovou práci odevzdat nejpozději 27.8. 2018 na sekretariát katedry ve dvou vyhotoveních + na CD. Dotazy: jitka.nohova@damu.cz, 737 464 971.
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Navazující magisterský
do 3. 9. 2018 24. 9. 2018
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Bakalářský
do 3. 9. 2018 24. 9. 2018
Scénografie Katedra scénografie
Bakalářský
do 14. 12. 2018 10. 1. 2019
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 14. 12. 2018 10. 1. 2019

Navazující magisterský
do 14. 12. 2018 10. 1. 2019

Navazující magisterský
do 14. 12. 2018 10. 1. 2019
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 31. 5. 2019 17. 6. 2019

Navazující magisterský
do 31. 5. 2019 17. 6. 2019
Scénografie Katedra scénografie
Bakalářský
do 31. 5. 2019 17. 6. 2019

Navazující magisterský
do 31. 5. 2019 17. 6. 2019

Navazující magisterský
do 16. 8. 2019 9. 9. 2019
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 16. 8. 2019 9. 9. 2019

Navazující magisterský
do 16. 8. 2019 9. 9. 2019
Scénografie Katedra scénografie
Bakalářský
do 16. 8. 2019 9. 9. 2019