Závěrečná práce, státní zkouška

INFO

Termíny a požadavky se liší pro jednotlivé katedry - podrobné informace najdete na stránkách kateder.


Aktuálně

Termíny

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Bakalářský
do 17. 6. 2019 3. 9. 2019 -
11. 9. 2019
odevzdání práce v pevné vazbě (dvě vyhotovení) plus na CD nepozději do 17.6.2019 na sekretariátu KVD
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Navazující magisterský
do 17. 6. 2019 3. 9. 2019 -
11. 9. 2019
odevzdání práce v pevné vazbě (dvě vyhotovení) plus na CD nepozději do 17.6.2019 na sekretariátu KVD
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 16. 8. 2019 9. 9. 2019
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 16. 8. 2019 9. 9. 2019 Scénografie - kostým a maska
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Bakalářský
do 19. 8. 2019 9. 9. 2019 -
10. 9. 2019
Datum odevzdání BP: 19.8.2019
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Navazující magisterský
do 19. 8. 2019 9. 9. 2019 -
10. 9. 2019
Datum odevzdání DP: 19.8.2019
Scénografie Katedra scénografie
Bakalářský
do 16. 8. 2019 9. 9. 2019
Režie-dramaturgie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Bakalářský
do 19. 8. 2019 9. 9. 2019 -
10. 9. 2019
Termín zkoušky bude upřesněn
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 16. 8. 2019 9. 9. 2019 Scénografie - film a televize
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 29. 7. 2019 10. 9. 2019 -
11. 9. 2019
Bakalářské práce odevzdávejte nejpozději 29. 7. 2019 do 14 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné.
Produkce Katedra produkce
Navazující magisterský
do 29. 7. 2019 10. 9. 2019 -
11. 9. 2019
Diplomové práce odevzdávejte nejpozději 29. 7. 2019 do 14 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 26. 8. 2019 16. 9. 2019 -
17. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 26. 8. 2019 16. 9. 2019 -
17. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 26. 8. 2019 16. 9. 2019 -
17. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Herectví činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Magisterský
do 20. 8. 2019 18. 9. 2019 Datum zkoušky 18.9.2019
Dramaturgie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 20. 8. 2019 19. 9. 2019 Termín zkoušky 19.9.2019
Režie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 20. 8. 2019 19. 9. 2019 Termín zkoušky 19. 9. 2019
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Magisterský
do 26. 8. 2019 19. 9. 2019 -
20. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 26. 8. 2019 19. 9. 2019 -
20. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 26. 8. 2019 19. 9. 2019 -
20. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 26. 8. 2019 19. 9. 2019 -
20. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Režie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 26. 8. 2019 19. 9. 2019 -
20. 9. 2019
Písemnou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD) odevzdat nejpozději 26. srpna 2019 tajemnici KALD J.Nohové. Přesné datum SZZ závisí od počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí a odevzdají závěrečnou práci.
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Bakalářský
do 9. 9. 2019 30. 9. 2019
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Navazující magisterský
do 9. 9. 2019 30. 9. 2019