Ubytování na koleji

Kolej Hradební č. 7 

DAMU má k dispozici část lůžkové kapacity na koleji Hradební.

Studenti, kteří mají trvalé bydliště mimo Prahu (30 km od Prahy a dále) si mohou podat žádost o ubytování na koleji AMU. Studentům bude ubytování na koleji Hradební přidělováno v souladu s pravidly stanovenými ve Výnosu děkana č. 2/2024, který naleznete níže.

Žádost o ubytování na koleji Hradební je možné podávat na studijním oddělení DAMU v úředních hodinách nebo podepsanou a naskenovanou žádost zaslat na emailovou adresu katerina.maxova@damu.cz.

Podávání žádostí o ubytování pro nadcházející ak. rok od 15. 5.

Uzavření příjmu žádostí: 21. 6.

Oznámení o přidělení ubytování: 25. 6. - 27. 6.

Na ubytování není právní nárok.

Moderně zrekonstruovaná kolej Hradební č. 7 (známá také pod označením Kolej dr. Ivana Sekaniny) se nachází v historickém centru Prahy a mimopražským studentům všech tří fakult nabízí celkem 71 pokojů a 129 lůžek. Všechny místnosti jsou moderně vybavené, uzpůsobeny do dvoupokojových a třípokojových apartmánů s vlastním sociálním zařízením, pokoje akusticky izolované, s připojením k internetu AMU. V suterénu jsou provozní zázemí s prádelnou a cvičné sály s nástroji (pianina, klavíry, cembalo, harfa, varhany) nejen pro hudebníky, v podkrovních pokojích pracovní ateliéry pro scénografy, v přízemí místnost s počítačovým vybavením. Kolej disponuje také jedním dvoulůžkovým apartmánem s bezbariérovým přístupem, samozřejmostí jsou výtahy a plně zařízené kuchyňky na každém patře.

 Ubytování je možné domluvit i v letním období od července do září pro jednotlivce či zájmové skupiny.

Ohledně bližších informací a kapacity kolejí kontaktujte Studijní oddělení.

Důležité dokumenty

Fotogalerie

Kolej AMU

Hradební 7, Praha 1
+420 234 244 581 - recepce
+420 234 244 582 – kancelář
ubytování.kolej@amu.cz

Vedoucí koleje Ing. Andrea Zíková

Ostatní koleje

Studenti DAMU mají také možnost ubytování na kolejích Univerzity Karlovy Větrník a Hvězda (Praha 6).

Více informací o kolejích naleznete zde:

https://kam.cuni.cz/KAM-305.html
https://kam.cuni.cz/KAM-306.html