Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Stipendia podzim 2017/18 - výzva

Stipendium prospěchové:

Pro získání prospěchového stipendia je nutné splnit podmínky stanovené ve stipendijním řádu AMU ze dne 4. ledna 2017, čl. 3.

Stipendium sociální (státní):

Můžete žádat s potvrzením o příjmu rodiny nepřevyšujícím 1,5 násobek životního minima od sociálního úřadu nebo úřadu práce.

Stipendium sociální v tíživé situaci:

Mohou žádat i sociální stipendisté státní (s potvrzením viz. výše).

Dále studenti, kteří mohou doložit tíživou situaci (příjmy rodiny, potvrzení o sociální tísni ze sociál. úřadu, potvrzení o studiu sourozenců, zdravotní potvrzení, potvrzení z úřadu práce, nájemní smlouva, apod.), si podají žádost na předepsaném formuláři.

Žádosti o stipendia podávejte  do 31. 10. 2017 na studijním oddělení.

Stipendium ubytovací se generuje z matriky a nárokoví studenti ho budou mít předepsané  automaticky.

 

Studijní oddělení DAMU, 14. 9. 2017, Mgr. Kateřina Maxová.