Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Návod pro zapisování cizích jazyků pro studenty prvních ročníků

Pokud student získá v rozřazovacím testu 90% a více, doporučí se mu zapsat si kurz B21 v zimním a B22 v letním semestru a složit závěrečnou zkoušku již v prvním ročníku. Student musí v průběhu zimního  nebo letního semestru  prokázat znalost i písemného projevu (odevzdá eseje, dopisy atd. podle zadání vyučujícího) a po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit výuky, pouze se dostaví ke zkoušce.


Studenti, kteří v úvodním testu získají 60% a více, si zapíší kurz B11 (ZS) a B12 (LS).

Studenti, kteří studují francouzštinu nebo němčinu a získají méně než 60%, si rovněž zapíší  kurz B11 (ZS)  a B12 (LS) s tím, že jim bude doporučeno, aby navštěvovali ještě další kurzy stejného jazyka.

Studenti, kteří studují angličtinu a získají méně než 60%, si zapíší kurz A21 (ZS) a A22 (LS).


Studenti, kteří mají certifikát nebo zkoušku z jiné vysoké školy, si zapíší kurz B21 do zimního a B22 do letního semestru. Do výuky chodit nemusí, ale musí se spojit s vyučujícím a splnit zadané písemné úkoly.
Závěrečnou zkoušku složit musí.

Jak rozumět kódům jednotlivých předmětů