Studijní oddělení

Administrativně zajišťuje mimo jiné přípravu a distribuci informační brožury o přijímacích zkouškách,  přihlášky ke studiu, vyrozumění o výsledcích přijímacích zkoušek, zápisy do studia a do vyšších ročníků, průběh studia, státní bakalářské a magisterské zkoušky, postupové zkoušky, promoce, ubytování na vysokoškolských kolejích, vedení matriky a veškerých statistických údajů o studiu, žádosti o stipendia, potvrzení a výpisy z evidence studentů.

Předpisy

Úřední hodiny

pondělí - středa 13.00 - 15.00
úterý - čtvrtek 10.00 - 12.00

Studijní oddělení DAMU
Karlova 26, 116 65 Praha 1

Kontakty

Mgr. Michal SOMOŠ

Proděkan pro pedagogické a studijní záležitosti a uměleckou činnost Detail osoby
Foto

Mgr. Kateřina MAXOVÁ

Vedoucí studijního oddělení Telefon: 234 244 210 Detail osoby
Foto

Lenka KOVALEVSKÁ

Referentka studijního oddělení Telefon: 234 244 285 Detail osoby
Foto

Bc. Vít KOŘÍNEK

Referent studijního oddělení - doktorské studium a studium v angličtině Telefon: 234 244 218 Detail osoby
Foto

Důležité dokumenty