Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webStudijní oddělení

Administrativně zajišťuje mimo jiné přípravu a distribuci informační brožury o přijímacích zkouškách,  přihlášky ke studiu, vyrozumění o výsledcích přijímacích zkoušek, zápisy do studia a do vyšších ročníků, průběh studia, státní bakalářské a magisterské zkoušky, postupové zkoušky, promoce, ubytování na vysokoškolských kolejích, vedení matriky a veškerých statistických údajů o studiu, žádosti o stipendia, potvrzení a výpisy z evidence studentů.

Úřední hodiny

pondělí-čtvrtek 10-12

Studijní oddělení DAMU
Karlova 26, 116 65 Praha 1

Kontakt: telefon / e-mail
234 244 210 /
234 244 285 /


Kontakty

doc. MgA. Jakub KORČÁK

Proděkan pro studijní záležitosti a uměleckou činnost

E-mail: jakub.korcak@damu.cz
Telefon: 234 244 205
Detail osoby

Lenka KOVALEVSKÁ

Referent studijního oddělení

E-mail: lenka.placha@damu.cz
Telefon: 234 244 285
Detail osoby

Mgr. Kateřina MAXOVÁ

Referent studijního oddělení

E-mail: katerina.maxova@damu.cz
Telefon: 234 244 210
Detail osoby

Důležité dokumenty