Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Studijní oddělení

Divadelní fakulty AMU v Praze

administrativně zajišťuje mimo jiné přípravu a distribuci informační brožury o přijímacích zkouškách,  přihlášky ke studiu, vyrozumění o výsledcích přijímacích zkoušek, zápisy do studia a do vyšších ročníků, průběh studia, státní bakalářské a magisterské zkoušky, postupové zkoušky, promoce, ubytování na vysokoškolských kolejích, vedení matriky a veškerých statistických údajů o studiu, žádosti o stipendia, potvrzení a výpisy z evidence studentů.

Proděkan pro studijní záležitosti a uměleckou činnost:

doc. MgA. Jakub Korčák

Pracovnice studijního oddělení:

Kateřina Maxová, Lenka Kovalevská

Úřední hodiny studijního oddělení:
pondělí – čtvrtek 10.00 – 12.00 hodin

Kontakt: telefon / e-mail

234 244 210 /

234 244 285 /

Adresa pro zasílání korespondence:

Studijní oddělení DAMU

Karlova 26

116 65 Praha 1

 

Poplatky za nadstandardní administrativní úkony