Poradenství start-upům

Děláte toho spoustu mimo školu? DAMU vám pomůže úspěšně zrealizovat vaše projekty ve spolupráci s 16 konzultanty

JAK NA ZALOŽENÍ SOUBORU, PROPAGACI PROJEKTU ČI FUNDRAISING?
DAMU PŘIPRAVILA KONZULTACE STUDENTSKÝCH START-UPŮ

Chcete si založit soubor, ale nevíte, jak (s)právně postupovat? 
Chystáte skvělý projekt a potřebujete sehnat peníze? 
Máte hotovou inscenaci a potřebujete ji kvalitně propagovat? 
Připravujete site-specific projekt a potřebujete poradit, co všechno musíte v netradičním prostoru vyřešit? 
Rádi byste získali nabídky na zajímavé herecké role a chcete vědět, co pro to můžete udělat?

O co jde?

DAMU nově nabízí od zimního semestru 2022/23 svým studentům a studentkám možnost bezplatných individuálních konzultací projektů připravovaných nad rámec studijních povinností. 16 předních profesionálů v oboru produkce, práva, fundraisingu, práce s týmem, marketingu či environmentální udržitelnosti je připraveno studentům a studentkám poradit, jak jejich projekt úspěšně zrealizovat, jak provozovat udržitelnou inscenaci, založit soubor, zorganizovat festival, vydávat časopis, vytvořit web nebo třeba realizovat vzdělávací programy.
Start-upy jsou tedy vnímány velmi široce jako jakákoliv profesionální mimoškolní činnost studentů a studentek v jejch oboru, která má ambici kontinuity a dlouhodobosti. Poradenství a konzultace jsou určeny pro studenty a studentky všech studijních programů DAMU, nicméně lze předpokládat, že start-upy budou vznikat v týmech s řadou dalších spolupracovníků, pod hlavičkou nezávislé organizace, ve spolupráci s jinou institucí a podobně. Nabídka pro mezinárodní programy se připravuje.   

Jak konzultace fungují?   

1, Prohlédněte si seznam 16 domluvených konzultantů, jejich krátký profil a klíčová slova, která vymezují šíři jejich poradenství.  

2, Vyberte si vhodného konzultanta z té oblasti, ve které potřebujete poradit se svým projektem či aktivitou a oslovte ho e-mailem.   

3, Konzultant může konzultaci z kapacitních či obsahových důvodů odmítnout, v tom případě zkuste oslovit někoho dalšího.

4, Konzultujte svůj záměr jednorázově či opakovaně, s jedním nebo více konzultanty dle individuální dohody.   

5, Celkem máte k dispozici až 5 hodin práce konzultantů za semestr. Čas evidují konzultanti a po jeho naplnění dostanete zprávu e-mailem.

6, Vaše připomínky a komentáře k této podpoře či tipy na další vhodná témata a konzultanty posílejte na michal.somos@damu.cz   

Seznam konzultantů 

MGA. VLADANA BROUKOVÁ

Bio: Public relations se profesně věnuje sedmým rokem, zaměřuje se především na kulturní sféru. Dlouhodobě spolupracuje s uměleckou PR agenturou 2media.cz. Od akademického roku 2018/ 2019 je pedagožkou na KP DAMU, vede kurzy věnované médiím, komunikaci a PR. Pro filmový server Totalfilm.cz pracuje jako externí redaktorka.   
Poradenství v oblasti: propagace projektů, PR souboru, spolupráce s médii (komunikace s novináři, domlouvání mediálních partnerství), vytvoření CV/ webové prezentace, portfolia, spolupráce s uměleckými agenturami a agenty    
Kontakt: vladana.broukova@damu.cz 

MGR. EVA DITTINGEROVÁ  

Bio: Více než 20 let zkušeností s projekty v prostředí práce s mladými lidmi. Facilituje pracovní, komunitní i vzdělávací setkání např. poradní kruhy v European Council Network. Pracuje s metodami dramatické výchovy, storytellingem, formou poradních kruhů (council) atp. Absolvovala 80 hodinový trénink nenásilné komunikace v rámci mezinárodního kurzu Communication: Agent of Change.  
Poradenství v oblasti: mezilidské vztahy v pracovním kolektivu, týmová spolupráce, řešení konfliktů, skupinové řešení problémů, vedení týmu, nastavení spolupráce, stanovení cílů, motivace a další „měkké“ dovednosti pro divadelní práci.  
Kontakt: evadittingerova@gmail.com  

PHDR. MGA. HELENA MUSTAKALLIO (JONÁŠOVÁ)   

Bio: Vystudovala DAMU, FSV UK a FSS MU. Od roku 2017 na DAMU vyučuje předměty financování projektů a mezinárodní granty. Dlouhodobě se věnuje finančnímu a grantovému managementu v kulturním sektoru, zejména v projektech s mezinárodním přesahem. Zaměřuje se mj. na problematiku zdanění umělecké činnosti a na mezinárodní daně a granty. Pracuje jako finanční manažerka pro mezinárodní platformu tranzit.cz, dále mj. pro Artyčok.TV a Komorní scénu Aréna.  Vedle toho se věnuje vlastní umělecké tvorbě.    
Poradenství v oblasti: self management, daňové poradenství, sociální zajištění, zdravotní pojištění, status OSVČ, zdanění právnických osob a DPH, mezinárodní granty-fundraising, networking, administrace, rozpočty (Kreativní Evropa, Norské fondy, Visegrad Fund), zahraniční umělecké nadace. Problematika důstojného ohodnocení práce umělců v českém i zahraničním kontextu, zabezpečení umělců a status umělce.  
Kontakt: helena.m.jonasova@gmail.com

JUDR. RUDOLF LEŠKA A TÝM ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI   

Bio: Advokát se zaměřením na autorské právo, společník advokátní kanceláře ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI, přednáší autorské právo na katedře divadelní vědy FF UK, KP DAMUa na FPSS VŠFS. Svůj akademický výzkum zaměřuje na mezioborové zkoumání práva, kulturní politiky (audiovize, divadlo, hudba) a kulturních průmyslů.   
Poradenství v oblasti: výběr vhodné smlouvy pro konkrétní případ, jak číst smlouvy, autorskoprávní poradenství, založení spolků a jiných právnických osob  
Kontakt: leska@staidl-leska.com

MGR. ADRIANA SVĚTLÍKOVÁ    

Bio: Vede servisní organizaci pro kulturu Novou síť z.s, je ředitelkou festivalu Malá inventura.  Působí jako konzultantka, lektorka a mediátorka v oblasti živého umění, spoluiniciovala ceny Česká divadelní DNA, konferenci Culture Get-Together dále program na podporu rezidenčních tvůrčích pobytů v rámci zemí V4 - VARP - PA a portálu ART IN RES pro Českou republiku, dále Czech dance showcase Edinburgh a mnoho dalších.  Je členkou grantových komisí v oblasti divadla a viceprezidentkou Českého střediska scénických umění ITI.    
Poradenství v oblasti: zasíťování, kulturní starty, jejich nástrahy a vše co je k tomu potřeba, grantové poradenství neboli grantová gramotnost, kulturní plánování, personalistika, mezinárodní projekty, výjezdy do zahraničí, rezidence, mobilita, koučink - self a týmů.  
Kontakt: adrianasvetlikova@novasit.cz  

MGA. DENISA VÁCLAVOVÁ, PH.D.    

Bio: Spoluzakladatelka neziskové organizace Čtyři dny, jež od roku 1996 pořádá mezinárodní festival současného umění 4 + 4 dny v pohybu. Dramaturgyně, kurátorka, fundraiserka a konzultantka kulturních projektů. Spoluautorka publikace Site Specific (nakl. Pražská scéna 2008) a Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific (nakl. AMU 2010). Vede či vedla kurzy pro různé umělecké školy /například UMPRUM, DAMU, AVU, FAMU, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZU v Plzni/.  
Poradenství v oblasti: veřejný prostor, umění je venku, galerie, výtvarné umění, site specific, kulturní politika, granty, jak financovat projekt, festivaly, networking, rezidence, producentství, kurátorská studia.  
Kontakt: vaclavova.d@gmail.com  

MGA. LINDA DUŠKOVÁ, PH.D.  

Bio: Režisérka, dramaturgyně, pedagožka KALD DAMU. Je uměleckou ředitelkou festivalu francouzského divadla v Praze Sněz tu žábu a festivalu českého divadla ve Francii Na skok do Prahy. V roce 2019 spoluzakládá kolektiv NESLADIM, jehož dramaturgie se věnuje destigmatizaci psychických poruch. V letech 2013-2017 pracovala ve Francii v divadlech Nouveau théâtre de Montreuil a Anis Gras nebo s muzeem Louvre. Od roku 2014 je členkou pařížského kolektivu režisérů Open Source.   
Poradenství v oblasti: koncepční a strategické směřování spolku, dramaturgie a srozumitelnost při psaní grantů, týmová spolupráce, výběr a oslovování partnerských organizací.   
Kontakt: linda.duskova@damu.cz    

MGA. DAVID MÍREK, PH.D.   

Bio: Producent a organizátor kulturních akcí, pedagog na KP DAMU. Založil mezinárodní divadelní festival Dream factory Ostrava, divadlo Stará aréna a kreativní čtvrť Provoz Hlubina. Podílel se na desítkách kulturních akcí komerčních i neziskových. Věnuje se především přípravné fázi a tvorbě strategických plánů, teorii klastrů, spolupráci a start up prostředí.  
Poradenství v oblasti: Pomoc při realizaci projektů, nastavením kroků, aby vše vyšlo, tak jak má. Práce s rozpočty, se strategickým plánováním, byznys modely apod.
Kontakt: david.mirek@damu.cz  

MGA. ŠÁRKA MARŠÍKOVÁ  

Bio: Producentka v oblasti nezávislého živého umění se zaměřením na pohybové formy a nový cirkus např.  pracovala v produkci festivalu Letní Letná. V roce 2008 spoluzaložila Cirqueonu  - Centra pro nový cirkus a Mezinárodního festivalu Cirkopolis, kde působí jako umělecká ředitelka. Aktuálně členka grantové komise pro tanec a nonverbální divadlo MKČR.  
Poradenství v oblasti: grantové poradenství, projektový management, síťování, výjezdy do zahraničí apod.  
Kontakt: sarka@cirqueon.cz  

ING. LUCIE KRŮTOVÁ  

Bio: Pracuje jako projektová manažerka na DAMU, má zkušenosti s projekty akademických pracovníků i studentů, je tajemnicí grantové komise DAMU a mnohaletou tajemnicí časopisu Disk a edice Disk.  
Poradenství v oblasti: grantové soutěže AMU, veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, možnosti financování studentských projektů.  
Kontakt: lucie.krutova@damu.cz   

RNDR. JAN VESELÝ  

Bio: Vede jevištní provoz Nové scény Národního divadlo, zvukař a zvukový designér, pedagog na Katedře produkce DAMU, konzultant divadelních technologií - spolutvůrce rekonstrukcí několika divadel a kulturních center.  
Poradenství v oblasti: Provoz divadel a obdobných institucí – od fermanů přes rozpočet až po personál, technické vybavení pro živou kulturu – od jističe po projektor, zvukový design - od záměru k premiéře  
Kontakt: jan.vesely@damu.cz  

ING. MARTIN ŠTĚPANOVSKÝ   

Bio: Pohybuje se v oblasti marketingu a správy sociálních sítí 12 let, má zkušenosti jak s dlouhodobým freelance působením, tak jako spolumajitel komunikační agentury. Během toho pracoval s řadou klientů z kulturního světa, například Signal Festival, Kunsthalle Praha, Colours of Ostrava nebo Finále Plzeň. Zaměřuje se na konzultace a kompletní správu sociálních sítí včetně tvorby strategií.   
Poradenství v oblasti: Sociální sítě: Strategie a vytváření obsahu, nastavování placených propagací a reklam  
Kontakt: martin@andfriends.cz 

MGA. MICHAELA RÝGROVÁ   

Bio: Michaela je projektovou manažerkou greenfilming.cz, sustainability consultant pro European Theatre Convention a konzultantkou udržitelnosti v oblasti kreativních průmyslů. Jejím hnacím motorem je vášeň pro kulturu, inovace, udržitelnost, umění, komunity a lepší svět. Vyučuje udržitelnost a ekologii v umění na AMU v Praze a vede přednášky, workshopy a besedy v Česku, na Slovensku i na mezinárodních platformách. V roce 2014 vydala knihu Udržitelné divadlo. Vystudovala Mediální studia a žurnalistiku na FSS MU, Divadelní vědu na FF MU a KP na DAMU.  
Poradenství v oblasti: udržitelnost a její aspekty, vize, plánování, implementace a exekuce principů udržitelnosti, environmentální politika  
Kontakt: rygmis@gmail.com   

HANA BÁRTA NIKODEMOVÁ  

Bio: Pracovat s médii začala před více než deseti lety. Nejdříve v redakci a posledních osm let v marketingovém officu. Má zkušenosti z retailu, z módy, šéfuje novinám na filmovém festivalu a starám se o marketing hudebních festivalů. Srdcovou záležitostí je pro konzultantku Koncert pro budoucnost 17. listopadu na Václaváku.  
Poradenství v oblasti: marketing, promo kulturní akce, spolupráce s komerčním partnerem, event management   
Kontakt: hanikodemova@gmail.com  

JANA KOBESOVA  

Bio: Bývalá novinářka (např. Lidové noviny, Harpers Bazaar, Elle), již mnoho let však působí v oblasti PR a marketingové komunikace. Specializuje se na sociální media. Pracovala na kampani pro prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga, festivaly United Islands, Krásný ztráty, Metronome nebo Signal Festival, značky jako Bonduelle, Plzeňský Prazdroj ci Astratex a Feedo.cz. Momentálně řídí komunikaci na sociálních sítích v Moneta Money Bank.  
Poradenství v oblasti: Sociální sítě kulturních organizací (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin). Crowdfoundingové kampaně. Jak na selfpromotion na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, TikTok)  
Kontakt: kobesovaj@gmail.com  

MGA. HANA MALANÍKOVÁ, PH.D.  

Bio: Absolvovala studium na FSV UK (specializace televizní žurnalistika) a na KATaP DAMU, kterou od roku 2021 vede. Učí tu předměty Herecká tvorba, Autorské čtení, Dialogické jednání, konzultuje autorské prezentace. V disertačním práci se zabývala autenticitou ve světě médií a zúročila v ní zkušenost z moderování v České televizi. Spolupracuje s Českým rozhlasem Vltava (kulturně-publicistický pořad ArtCafé) a od roku 1998 také s mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech. Od roku 2012 pracuje jako zdravotní klaun. Je členkou uskupení KINETICON, které se věnuje rozhlasové a zvukové tvorbě.  
Poradenství v oblasti: Konzultace zaměřené na vystupování v médiích a obecně vystupování na veřejnosti, vedení rozhovoru, komunikaci s novináři.  
Kontakt: hana.malanikova@damu.cz

Mgr. Ester Fišerová, MBA

Bio: Agilní koučka a manažerka firemního rozvoje, pedagožka KP DAMU, psychoterapeutka, trenérka paměti. Více než 20 let zkušeností se vzdělávacími projekty v prostředí firem, nezisku, školství a kultury. Koučuje týmy i jednotlivce, lektoruje soft-skills, designuje a facilituje projekty v rámci konceptu učící se organizace a systemického přístupu.  

  • Poradenství voblasti: sebereflexe, vlastní limity, podpora x kontrola, mezilidské vztahy v pracovním kolektivu, zpětná vazba, týmová spolupráce, řešení konfliktů, vedení týmu, nastavení spolupráce, stanovení cílů, evaluace, leadership, timemanagement. První kontakt v psychologické krizi, při depresivních příznacích, vyhoření.

Kontakt: esterfiserova@seznam.cz