Seberozvojová skupina

DAMU nabízí studujícím službu vlastního seberozvoje

Každou středu v čase 11.00 – 12.30 hodin probíhá otevřené skupinové setkání zaměřené na aktivity pro rozvoj osobnostních kompetencí: Seberozvojová skupina.

Skupinu vede psycholožka Mgr. Evženie Mádrová.

Skupina je určena všem studujícím DAMU (bakalářské a magisterské studijní programy), pro které je volně přístupná a zdarma.

Probíhá v učebně T108 (KATAP), pracoviště Tržiště, vchod z Malostranského náměstí 12.

Skupinová setkávání:

  • umožňují vzájemnou podporu účastnic a účastníků, zprostředkují výměnu poznatků a zkušeností, zdokonalí znalosti o nás samých,
  • zajišťují bezpečný prostor, v němž lze sdílet své potíže, procvičovat nové sociální dovednosti,
  • pomáhají v proaktivním uchopení a porozumění vlastním životním tématům a nabízejí prostor pro jejich řešení,
  • přinášejí podporu zdravého sebeprosazení a získání zdravé psychické odolnosti, zvyšují sebevědomí účastníků a jejich nezávislost.

Pro skupinová sezení platí několik pravidel. Tím nejdůležitějším je mlčenlivost – vše, co se na setkání sdílí, tam také zůstává. Pravidla musí dodržovat všichni účastníci a účastnice.

Kapacita skupinového sezení je omezená. Skupinu mohou navštěvovat také studující z HAMU a FAMU, je-li volná kapacita.

Místo je nutné si rezervovat na emailu: EvzenieM@seznam.cz a skupinu je možné navštěvovat až po doručení potvrzení od psycholožky.

Při prvním sezení je nutné prokázat, že studující studuje DAMU (nemá přerušené studium), a souhlasí s pravidly, které představí psycholožka.

Seberozvojová skupina není vhodná pro studující, kteří mají vážné duševní onemocnění.

Skupina probíhá jako pilotní projekt od listopadu 2023 do ledna 2024.