Psychologická podpora

Psychologickou podporu studujícím a zaměstnancům*kyním na DAMU poskytují Mgr. et MgA. Martin Sedláček (studující) a Mgr. Evženie Mádrová (studující a zaměstnanci*kyně).

Klient*ka si mezi nimi může vybrat na základě vlastního rozhodnutí.

Na konzultaci je možné se objednat telefonicky nebo písemně. DAMU hradí první tři sezení (konzultace) v každém akademickém roce. Následující konzultace si hradí klient*ka z vlastních zdrojů.

DAMU zaručuje naprostou anonymitu služby. Identitu osoby, které je poskytována psychologická podpora, zná pouze psycholog/psycholožka.

Podpora je určená pro všechny, kteří se ocitli ve složité osobní situaci, jež významným způsobem ovlivňuje působení na DAMU. 

Pokud máte jakoukoliv zpětnou vazbu, podněty či výhrady k psychologické podpoře, můžete jí směřovat na kteréhokoliv člena vedení DAMU.

Podpora se týká zejména těchto oblastí:

  • studijní a pracovní poradenství (úspěšné vyrovnání se se studijní i pracovní zátěží, prevence studijního selhání, předcházení syndromu vyhoření)
  • psychoterapeutické poradenství (v oblasti emočních problémů a v mezilidských vztazích, interpersonální komunikace, schopnost sebeprosazení, zvládání náročných situací)
  • krizová intervence
  • zprostředkování kontaktu s dalšími službami (zdravotnická zařízení, partnerské poradenství, adiktologická poradna apod.)

Kontakt:

Mgr. et MgA. Martin Sedláček​ (pouze studentstvo)

Karlova 18
110 00 Praha 1
isedlin@gmail.com

Tel: +420-603-152-223

www.psychoterapiepraha1.cz

Mgr. Evženie Mádrová (studenstvo, zaměstnanci/zaměstnankyně)

Ječná 2 (ordinace v 1. patře)

120 00 Praha 2

EvzenieM@seznam.cz

Telefon: +420-777-026-567

www.madrova-psycholog.freepage.cz

 

Dokumenty

Aktuality