ISIC, průkaz studenta

Používání průkazů se od 1. 9. 2016 řídí výnosem rektora č. 7/2016 o používání průkazů na Akademii múzických umění v Praze.

Průkaz lze na počkání a zdarma (bez licence ISIC/ITIC) získat ve Výdejním centru UK, Celetná 13, 110 00 Praha 1.

  1. Průkaz slouží k zákonné identifikaci studenta AMU.
  2. Slouží jako čtenářský průkaz  v knihovnách AMU.
  3. Po nabití umožňuje  tisk, kopírování a skenování, v objektech AMU.
  4. Licence ISIC (pro pedagogy ITIC) umožňuje slevy jízdenek a letenek, ski areálů, vstupů na kulturní akce a podobně. Aktuální informace o slevách, pojištěních atd. jsou zde.
  5. Průkazy slouží dále pro vstup do některých prostorů AMU a pro vstup do pokojů v koleji Hradební.
  6. Pro toho, kdo nemá Opencard nebo Lítačku, může nahradit průkazku Dopravního podniku hl.m. Prahy.

Student má výběr z následujících dvou typů průkazů:

PRŮKAZ STUDENTA AMU 

zdarma, bez licence ISIC.


Průkaz studenta AMU 

ISIC licencí, 230 Kč.


Další typy průkazů:

Průkaz zaměstnance AMU

bez licence ITIC, zdarma.


Průkaz pedagoga AMU

ITIC licencí, 230 Kč.


Průkaz externího uživatele služeb AMU

bez licence, zdarma.


Průkaz získáte ve Výdejním centru UK Praha. Budete potřebovat  občanský průkaz nebo cestovní pas. Fotografii Vám pořídí na místě.

Za průkazy a přelepky ISIC a ITIC ve  výdejním centru průkazů UK lze platit i platebními kartami místo hotovosti.


.