ISIC, průkaz studenta

Používání průkazů se od 1. 9. 2016 řídí výnosem rektora č. 7/2016 o používání průkazů na Akademii múzických umění v Praze.

Průkaz lze na počkání a zdarma (bez licence ISIC/ITIC) získat ve Výdejním centru UK , Celetná 13, 110 00 Praha 1.

  1. Průkaz slouží k zákonné identifikaci studenta AMU.
  2. Slouží jako čtenářský průkaz v knihovnách AMU .
  3. Po nabití umožňuje tisk, kopírování a skenování , v objektech AMU.
  4. Licence ISIC (pro pedagogy ITIC) umožňuje slevy jízdenek a letenek, ski areálů, vstupů na kulturní akce a podobně. Aktuální informace o slevách, pojištěních atd. jsou zde .
  5. Průkazy slouží dále pro vstup do některých prostorů AMU a pro vstup do pokojů v koleji Hradební.
  6. Pro toho, kdo nemá Opencard nebo Lítačku, může nahradit průkazku Dopravního podniku hl.m. Prahy.

Student má výběr z následujících dvou typů průkazů:

PRŮKAZ STUDENTA AMU 

zdarma, bez licence ISIC.

Průkaz studenta AMU

s ISIC licencí , 320 Kč.

Další typy průkazů:

Průkaz zaměstnance AMU

bez licence ITIC, zdarma.

Průkaz pedagoga AMU

s ITIC licencí , 320 Kč.

Průkaz externího uživatele služeb AMU

bez licence, zdarma.

Průkaz získáte ve Výdejním centru UK Praha . Budete potřebovat  občanský průkaz nebo cestovní pas. Fotografii Vám pořídí na místě.

Za průkazy a přelepky ISIC a ITIC ve  výdejním centru průkazů UK lze platit i platebními kartami místo hotovosti.