Promoce

Aktuálně

Pokyny - promoce magistrů, nepokračujících bakalářů a doktorandů

Věnujte prosím, pozornost pravidlům organizace promoce, jejichž respektování přispěje ke klidnému a bezproblémovému průběhu tohoto slavnostního aktu.

Termín

Termín promocí je stanovený dopředu na celý rok a je uvedeny v harmonogramu akademického roku. Promoce se koná zpravidla poslední týden v listopadu, a probíhají ve dvou časech v jednom dni. Rozpis se připravuje po skončení státnicového období dle oborů. Absolvent je zařazen do předem stanovené skupiny na konkrétní hodinu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Přesuny absolventů mezi jednotlivými skupinami nejsou možné.

Pozvánka

Pozvánky jsou absolventům rozesílány obyčejnou poštou ve formě papírové tištěné pozvánky, zhruba měsíc. Rovněž je rozesílán e-mail prostřednictvím informačního systému s pozvánkou ve formátu pdf a upozorněním na konání promoce.

Termín bude také uveřejněn na webových stránkách fakulty s měsíčním předstihem.

Čas

Čas uvedený na pozvánce je třeba dodržet. Prezence absolventů začíná 45 minut před promocí. Dvacet minut před začátkem ceremoniálu jsou absolventi usazováni/řazeni dle zasedacího pořádku. Během těchto dvaceti minut referent studijního oddělení sdělí absolventům informace k vlastnímu průběhu promoce, určitě se tedy vyplatí přijít včas. Chybějící jsou ze seznamu vyškrtnuti a nelze je zařadit zpět. Promoce trvá přibližně 60 minut.

Místo

Promoce se konají v sále Bohuslava Martinů na fakultě HAMU (Malostranské nám. 13, Praha 1). Absolventi se před promocí shromažďují v sále Bohuslava Martinů. Rodiče a blízcí se usazují v samotném sále, až po vyzvání referentů studijního oddělení, přibližně 15 - 10 minut před začátkem promoce. Vstupenky na promoci neprodáváme. Vašim rodinným příslušníkům a kamarádům doporučujeme časovou rezervu (a to zvláště za nepříznivého počasí, kdy je nutné odložit svrchní oděv v šatně). Přestože sál disponuje dostatečným počtem míst k sezení, prosíme Vás o Vaši toleranci vůči ostatním absolventům a je-li to možné, upozorněte Vaše pozvané, že tento prostor je určen skutečně pouze pro Vaše nejbližší.

Omluvenky

V případě, že víte, že se nebudete moci promoci zúčastnit, obraťte se v této věci emailem na referentku studijního oddělení, Mgr. Kateřinu Maxovou, která Vám podá i další informace ohledně vyzvednutí diplomu bez promoce.

Potvrzení o absolvování

Studijní oddělení Vám může na počkání vystavit potvrzení o absolvování. Potřebujete-li výpis výsledků státní zkoušky je nutno podat žádost.

Promoce jsou organizačně náročné, podílí se na nich řada lidí a jsou často důležitou událostí i pro Vaše rodiny. Dodržováním těchto pravidel vyjádříte svůj respekt vůči všem těmto lidem.

Oblečení

Prosíme o dodržování pravidel společenského oblékání tak, aby i Vaše společné fotografie z celého aktu byly reprezentativní památkou pro všechny absolventy. Pánům doporučujeme oblek!

Malé děti

Prosíme Vás, abyste zvážili účast dětí do pěti let na vlastní promoci. Malí návštěvníci velmi často slavnost narušují pláčem, což může být nepříjemné jak účinkujícím, tak ostatním účastníkům. Počítejte s tím, že plačící dítě a jeho doprovod budou pořadatelem vyzváni k opuštění sálu. Mohou na Vás počkat v předsálí.

Mobilní telefony

Prosíme o vypnutí mobilních telefonů! Na tuto skutečnost upozorněte laskavě i své hosty.

Fotografování

V průběhu slavnostní promoce mohou být pořizovány obrazové, zvukové a obrazově zvukové záznamy všech přítomných osob. Svým vstupem do prostor, kde slavnostní promoce probíhá, toto bere každá osoba na vědomí. Pokud by se některý z absolventů nechtěl z takového důvodu slavnostní promoce zúčastnit, může požádat na studijním oddělení o vyřazení ze slavnostní promoce. V takovém případě mu budou doklady o ukončení studia předány samostatně mimo slavnostní obřad.

Pořizovat soukromé záznamy je možné pouze ze sedadla, nikoli z uličky. Tímto opatřením opět chráníme především klidný průběh promoce, který by byl značně narušen individuálním pořizováním fotografií nebo videozáznamů.

Absolventi, kteří se nezúčastní promoce, mají možnost si osobně diplom vyzvednout na studijním oddělení, po domluvě i mimo úřední hodiny.