Vyhlášení přijímacího řízení do oboru Teorie a praxe divadelní tvorby

Přijímací řízení pro rok 2018/19

TEORIE A PRAXE DIVADELNÍ TVORBY

Vedoucí doktorského programu: prof. Jaroslav Etlík

Název oboru, druh a forma studia:

 • Teorie a praxe divadelní tvorby
  doktorské  - prezenční,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Doktorské - kombinované, standardní doba
  studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Cíl studia:
Rozvíjet a zkoumat problémy vnitřního procesu divadelní tvorby ve všech možných souvislostech.

Nároky na uchazeče
Předchozí vzdělání: uzavřené magisterské studium oboru na některé z divadelních fakult /DAMU, JAMU/, divadelní vědy univerzitního typu  nebo příbuzných humanitních oborů.

Přijímací zkoušky do řádného studia
Přijímací řízení:  s řádně vyplněnou přihláškou uchazeč předkládá projekt disertační práce s připojeným seznamem literatury.

Průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • Projekt disertační práce (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz),

 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání,

 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou   součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Kritéria hodnocení ( přijímacích zkoušek):
jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

 1. počet kol:
  1 kolo
 2. časové rozpětí jednotlivých kol
  jeden den.

      c, Limit přijímaných doktorandů:  4

Řádné studium cizinců:
Nepořádá se.

Jiné možnosti studia:
Nepořádá se

Studium cizinců - samoplátců:
Nepořádá se.

Termín odevzdání přihlášek: 3. 5. 2018

Termín přijímacích zkoušek: 24. 5. 2018

14. prosinec 2017

.