Povinné předměty DAMU

Akrobacie alterna

ADA 1 a 2 (1.roč)              pondělí 8 – 9,30 čtvrtek 9,30 – 11,00
ADA 3 a 4 (2.roč)              pondělí a čtvrtek 18,30 – 20,00
ADA 5 (3.roč)                    pondělí a čtvrtek 18,30 – 20,00
AKR erasmus                    úterý 9,30 – 11,00

Akrobacie činohra


ADC 1 a 2 (1.roč)              čtvrtek 8 – 9,30
ADC 3 a 4 (2.roč)              úterý 8 – 9,30
ADC 5 (3.roč)                    úterý 8 – 9,30
ADC 7                               čtvrtek 8 – 9,30

Šerm alterna, činohra

SDA 1 a 2 (2.roč)              úterý 18,30 – 20,00
SDC 1-4 (2,3.roč)             pondělí 18,30 – 20,00

Ostatní volitelné předměty dle nabídky rozvrhu CPP