Pohybová výuka, sport

Centrum pohybové přípravy zajišťuje, po dohodě na jednotlivých fakultách AMU týdenní rozsah hodin pro příslušné ročníky v návaznosti na jednotlivé obory studia. Další pohybovou výuku a kurzy organizuje tak, aby byla možná spolupráce s učiteli hlavních oborů.

Pohybová výuka v kostce

Na divadelní fakultě organizuje CPP výuku pro

  • Katedru činoherního divadla
  • Katedru alternativního a loutkového divadla
  • Katedru autorské tvorby, produkce a výchovné dramatiky (volitelný předmět),
  • další katedry v případě zájmu studentů

Vedle všeobecného psychofyzického základu se učí:

  1. Program cvičení koordinačního charakteru zaměřený na pohybovou stránku herecké tvorby aplikovaný v prostoru, v práci s partnerem a předměty, rozvíjející cit pro prostor, pohyb, vnímatelnost při činnosti, a vrcholící v drobných etudách. Cílem jsou dovednosti obratnostních prvků použitelných v komedii dell arte, muzikálu, klauniádě, situační komedii, grotesce atd.
  2. Program úpolových cvičení beze zbraně zaměřený na různé druhy pádů, úderů a kopů. Prvky jsou upraveny pro divadelní podmínky.
  3. Program scénického a historického šermu s širokým použitím v praxi a s výstupem „Slavné šermířské scény“.
  4. Kurzy – přípravný, zimní, letní, aikido a další..