INFO

Erasmus+: termín pro odevzdání přihlášek je jednou ročně, 31. leden.

 

Mezinárodní oddělení

Posláním mezinárodního oddělení divadelní fakulty AMU je podporovat a zajišťovat mezinárodní kontakty a mobilitu studentů a pedagogů fakulty. Tyto aktivity se uskutečňují jednak na základě uzavřených partnerských smluv v rámci mezinárodních programů (LLP/ ERASMUS, CEEPUS), dále pak v rámci mezivládních či mezifakultních dohod a smluv. Pro zahraniční zájemce poskytuje informace o možnostech studia na DAMU.

Významnou součástí činnosti oddělení je pomoc při organizování účasti studentských představení na divadelních festivalech v zahraničí.

Kontakt

doc. Mgr. Marek Bečka

Proděkan pro mezinárodní záležitosti

E-mail: marek.becka@damu.cz
Telefon: 234 244 271
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Marek BEČKA

Zora Hermochová

Koordinátor mezinárodního oddělení, kancelář K334, úřední hodiny: pondělí až pátek 10:00-16:00

E-mail: zora.hermochova@damu.cz
Telefon: 234 244 286
Detail osoby
Bez obrázku

Mapa partnerských škol


.