Termíny a zkoušky

Datum Čas od - do Název zkoušky Vyučující Obsazeno /
kapacita
Poznámka
21. 6. 2021 09:00 - 10:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Mgr. Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Ph.D. 4 / 4 Prezentace probíhá online
21. 6. 2021 10:00 - 11:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Mgr. Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Ph.D. 2 / 4 Prezentace probíhá online
21. 6. 2021 10:00 - 12:30 Francouzština - středně pokročilí PhDr. Janka PAULISOVÁ 0 / 6
21. 6. 2021 10:00 - 12:30 Francouzština - mírně pokročilí PhDr. Janka PAULISOVÁ 3 / 6
21. 6. 2021 10:00 - 12:30 Francouzština - úplný začátečník PhDr. Janka PAULISOVÁ 3 / 6
21. 6. 2021 10:45 - 11:45 Anglický jazyk pro odborné účely 2 Vladimíra KRAJCSOVICSOVÁ 2 / 5 Zkouška proběhne on-line (MS Teams)
21. 6. 2021 12:00 - 14:30 Basic Czech 2 PaedDr. Ilona STARÝ KOŘÁNOVÁ 0 / 20
21. 6. 2021 12:00 - 13:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Mgr. Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Ph.D. 2 / 4 Prezentace probíhá online
21. 6. 2021 12:30 - 13:15 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Vladimíra KRAJCSOVICSOVÁ 2 / 5 Zkoška proběhne on-line (MS Teams)
21. 6. 2021 12:30 - 14:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Mgr. Hana BARTŮŇKOVÁ 2 / 3 Odkaz na schůzku v MS Teams pošlu závazně přihlášeným.
21. 6. 2021 13:00 - 14:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Mgr. Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Ph.D. 2 / 4 Prezentace probíhá online
22. 6. 2021 09:00 - 10:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 PhDr. Štěpánka PÁROVÁ 3 / 3 Prezentace probíhá online.
22. 6. 2021 09:00 - 10:30 Němčina - úplný začátečník Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 6 / 6 Ústní část zkoušky probíhá online přes MS Teams.
22. 6. 2021 10:00 - 11:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 PhDr. Štěpánka PÁROVÁ 1 / 1
22. 6. 2021 10:45 - 12:20 Němčina - mírně pokročilí Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 5 / 6 Ústní část zkoušky probíhá online přes MS Teams.
22. 6. 2021 10:45 - 12:15 Italština - úplný začátečník Mgr. Eliška HRDLIČKOVÁ 4 / 20
22. 6. 2021 12:30 - 14:00 Italština - mírně pokročilí Mgr. Eliška HRDLIČKOVÁ 0 / 5
22. 6. 2021 13:00 - 14:00 Profesní angličtina 2 Ing. Karel FOUSTKA 1 / 7 ONLINE ÚSTNÍ ZKOUŠKA.
22. 6. 2021 14:15 - 15:15 Profesní angličtina 4 Ing. Karel FOUSTKA 2 / 7 DAMU - POUZE STUDENTI DAMU 702SAP4. ONLINE ÚSTNÍ ZKOUŠKA.
22. 6. 2021 14:15 - 15:45 Španělština - úplný začátečník Ximena ALFARO 3 / 8 Zkoušení probiha online v MS TEAMS shorturl.at/cfhiG
22. 6. 2021 15:30 - 16:30 Profesní angličtina 4 Ing. Karel FOUSTKA 1 / 7 HAMU - POUZE STUDENTKY HAMU 702SAP4. ONLINE ÚSTNÍ ZKOUŠKA.
22. 6. 2021 15:50 - 17:20 Španělština - středně pokročilí Ximena ALFARO 2 / 8 Zkoušení probiha online v MS TEAMS shorturl.at/mnN06
23. 6. 2021 09:00 - 10:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 PhDr. Štěpánka PÁROVÁ 3 / 3 Prezentace probíhá online.
23. 6. 2021 09:30 - 11:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Mgr. Hana BARTŮŇKOVÁ 1 / 4
23. 6. 2021 10:00 - 10:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 PhDr. Štěpánka PÁROVÁ 3 / 3 Prezentace probíhá online.
23. 6. 2021 10:30 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 Mgr. Halka VOLKMANOVÁ 4 / 4 paralelka 99
23. 6. 2021 14:00 - 15:15 Anglický jazyk pro odborné účely 2 Mgr. Klára BICANOVÁ, Ph.D. 5 / 4 Zkouška probíhá online v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM5M2E0ZWMtMmJhNC00ZWEwLWE3YjQtY2ZmMGE4MzdkOTVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b0d7367-6f74-45ec-b9
24. 6. 2021 09:00 - 10:30 Němčina - středně pokročilí Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 6 / 6 Ústní část zkoušky probíhá online přes MS Teams.
24. 6. 2021 09:00 - 10:30 Čeština pro cizince - úplný začátečník Mgr. Eliška HRDLIČKOVÁ 2 / 20
24. 6. 2021 09:00 - 10:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 PhDr. Štěpánka PÁROVÁ 3 / 3
24. 6. 2021 10:00 - 11:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 PhDr. Štěpánka PÁROVÁ 4 / 4 Prezentace probíhá online.
24. 6. 2021 10:45 - 12:15 Čeština pro cizince - mírně pokročilí Mgr. Eliška HRDLIČKOVÁ 0 / 12
24. 6. 2021 10:45 - 12:15 Němčina - úplný začátečník Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 6 / 6 Ústní část zkoušky probíhá online přes MS Teams.
24. 6. 2021 11:00 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 PhDr. Štěpánka PÁROVÁ 1 / 3 Prezentace probíhá online.
24. 6. 2021 11:00 - 12:15 Anglický jazyk pro odborné účely 2 Mgr. Hana BARTŮŇKOVÁ 4 / 4 Odkaz na schůzku v MS Teams pošlu závazně přihlášeným
24. 6. 2021 12:30 - 14:00 Čeština pro cizince - středně pokročilí Mgr. Eliška HRDLIČKOVÁ 0 / 5
24. 6. 2021 12:30 - 14:00 Čeština pro cizince - pokročilí Mgr. Eliška HRDLIČKOVÁ 1 / 5
24. 6. 2021 13:30 - 15:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Mgr. Hana BARTŮŇKOVÁ 0 / 4 Odkaz na schůzku v MS Teams pošlu závazně přihlášeným.
25. 6. 2021 09:00 - 10:15 Anglický jazyk pro odborné účely 2 Mgr. Hana BARTŮŇKOVÁ 3 / 4 Odkaz na schůzku v MS Teams pošlu závazně přihlášeným
25. 6. 2021 09:00 - 10:30 Španělština - úplný začátečník Ximena ALFARO 2 / 8 Zkoušení probiha online v MS TEAMS shorturl.at/yERU2
25. 6. 2021 10:00 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 PhDr. Štěpánka PÁROVÁ 2 / 7
25. 6. 2021 10:00 - 11:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 PhDr. Štěpánka PÁROVÁ 3 / 3
25. 6. 2021 10:00 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 PhDr. Štěpánka PÁROVÁ 0 / 7
25. 6. 2021 10:00 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 PhDr. Štěpánka PÁROVÁ 2 / 7
25. 6. 2021 10:00 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 PhDr. Štěpánka PÁROVÁ 0 / 7
25. 6. 2021 10:00 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 PhDr. Štěpánka PÁROVÁ 0 / 7
25. 6. 2021 10:30 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 Mgr. Halka VOLKMANOVÁ 4 / 4 paralelka C3
25. 6. 2021 10:30 - 13:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 Mgr. Hana BARTŮŇKOVÁ 7 / 8
25. 6. 2021 10:45 - 12:15 Španělština - mírně pokročilí Ximena ALFARO 0 / 8 Zkoušení probiha online v MS TEAMS shorturl.at/kDGO6
25. 6. 2021 14:00 - 15:30 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Mgr. Hana BARTŮŇKOVÁ 3 / 4 Odkaz na schůzku v MS Teams pošlu závazně přihlášeným.
28. 6. 2021 10:00 - 11:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Mgr. Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Ph.D. 4 / 4 Prezentace probíhá online
28. 6. 2021 10:00 - 12:30 Francouzština - úplný začátečník PhDr. Janka PAULISOVÁ 1 / 6
28. 6. 2021 10:00 - 12:30 Francouzština - mírně pokročilí PhDr. Janka PAULISOVÁ 3 / 6
28. 6. 2021 10:00 - 12:30 Francouzština - středně pokročilí PhDr. Janka PAULISOVÁ 0 / 6
28. 6. 2021 10:30 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 Mgr. Halka VOLKMANOVÁ 4 / 4 paralelka C3
28. 6. 2021 11:00 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Mgr. Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Ph.D. 4 / 4 Prezentace probíhá online
28. 6. 2021 13:00 - 14:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Mgr. Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Ph.D. 4 / 4 Prezentace probíhá online
28. 6. 2021 14:00 - 15:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Mgr. Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Ph.D. 4 / 4 Prezentace probíhá online
29. 6. 2021 09:00 - 10:30 Němčina - úplný začátečník Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 6 / 6 Ústní část zkoušky probíhá online přes MS Teams.
29. 6. 2021 10:00 - 11:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Mgr. Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Ph.D. 4 / 4 Prezentace probíhá online
29. 6. 2021 10:45 - 12:15 Italština - úplný začátečník Mgr. Eliška HRDLIČKOVÁ 4 / 20
29. 6. 2021 10:45 - 12:20 Němčina - mírně pokročilí Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 6 / 6 Ústní část zkoušky probíhá online přes MS Teams.
29. 6. 2021 11:00 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Mgr. Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Ph.D. 2 / 4 Prezentace probíhá online
29. 6. 2021 12:30 - 14:00 Italština - mírně pokročilí Mgr. Eliška HRDLIČKOVÁ 1 / 5
30. 6. 2021 10:30 - 11:30 Anglický jazyk pro odborné účely 2 Mgr. Klára BICANOVÁ, Ph.D. 2 / 4 Zkouška probíhá online v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM5M2E0ZWMtMmJhNC00ZWEwLWE3YjQtY2ZmMGE4MzdkOTVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b0d7367-6f74-45ec-b9
30. 6. 2021 10:30 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 Mgr. Halka VOLKMANOVÁ 4 / 4 paralelka 99
1. 7. 2021 09:00 - 10:30 Čeština pro cizince - úplný začátečník Mgr. Eliška HRDLIČKOVÁ 1 / 20
1. 7. 2021 10:30 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 Mgr. Halka VOLKMANOVÁ 4 / 4 paralelka C3
1. 7. 2021 10:45 - 12:15 Čeština pro cizince - mírně pokročilí Mgr. Eliška HRDLIČKOVÁ 0 / 12
1. 7. 2021 12:00 - 13:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 Mgr. Halka VOLKMANOVÁ 2 / 4
1. 7. 2021 12:30 - 14:00 Čeština pro cizince - středně pokročilí Mgr. Eliška HRDLIČKOVÁ 1 / 5
1. 7. 2021 12:30 - 14:00 Čeština pro cizince - pokročilí Mgr. Eliška HRDLIČKOVÁ 0 / 5
5. 7. 2021 10:30 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 Mgr. Halka VOLKMANOVÁ 1 / 6
6. 7. 2021 09:00 - 10:00 Francouzština - konverzace Julie IMLAUF LABORIE 1 / 4 Le test se fera sur teams. Au choix: *Présentation de votre projet de fin d'année *présentation d'un sujet de votre choix *conversation libre menée par moi-même, Julie Imlauf Laborie
6. 7. 2021 10:30 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 2 Mgr. Halka VOLKMANOVÁ 0 / 6
9. 7. 2021 09:00 - 10:15 Anglický jazyk pro odborné účely 2 Mgr. Hana BARTŮŇKOVÁ 2 / 4 Odkaz na schůzku v MS Teams pošlu závazně přihlášeným
9. 7. 2021 10:30 - 12:00 Anglický jazyk pro odborné účely 4 Mgr. Hana BARTŮŇKOVÁ 1 / 4 Odkaz na schůzku v MS Teams pošlu závazně přihlášeným.
7. 9. 2021 13:00 - 14:00 Profesní angličtina 2 Ing. Karel FOUSTKA 2 / 7 ONLINE ÚSTNÍ ZKOUŠKA.
7. 9. 2021 14:15 - 15:15 Profesní angličtina 4 Ing. Karel FOUSTKA 0 / 7 DAMU - POUZE STUDENTI DAMU 702SAP4. ONLINE ÚSTNÍ ZKOUŠKA.
7. 9. 2021 15:30 - 16:30 Profesní angličtina 4 Ing. Karel FOUSTKA 1 / 7 HAMU - POUZE STUDENTKY HAMU 702SAP4. ONLINE ÚSTNÍ ZKOUŠKA.
10. 9. 2021 09:00 - 13:00 Španělština pro doktorandy - první cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 2 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
10. 9. 2021 09:00 - 13:00 Španělština pro doktorandy - druhý cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 2 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
10. 9. 2021 09:00 - 13:00 Ruština pro doktorandy - první cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 2 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
10. 9. 2021 09:00 - 13:00 Italština pro doktorandy - první cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 2 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
10. 9. 2021 09:00 - 13:00 Italština pro doktorandy - druhý cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 1 / 2 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
10. 9. 2021 09:00 - 13:00 Němčina pro doktorandy - druhý cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 3 / 3 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
10. 9. 2021 09:00 - 13:00 Němčina pro doktorandy - první cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 3 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
10. 9. 2021 09:00 - 13:00 Francouzština pro doktorandy - druhý cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 2 / 3 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
10. 9. 2021 09:00 - 13:00 Francouzština pro doktorandy - první cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 3 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
10. 9. 2021 09:00 - 13:00 Angličtina pro doktorandy - druhý cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 6 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
10. 9. 2021 09:00 - 13:00 Ruština pro doktorandy - druhý cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 2 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
10. 9. 2021 09:00 - 13:00 Angličtina pro doktorandy - první cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 6 / 6 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
24. 9. 2021 09:00 - 13:00 Angličtina pro doktorandy - druhý cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 6 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
24. 9. 2021 09:00 - 13:00 Španělština pro doktorandy - první cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 2 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
24. 9. 2021 09:00 - 13:00 Španělština pro doktorandy - druhý cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 2 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
24. 9. 2021 09:00 - 13:00 Ruština pro doktorandy - první cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 2 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
24. 9. 2021 09:00 - 13:00 Ruština pro doktorandy - druhý cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 2 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
24. 9. 2021 09:00 - 13:00 Italština pro doktorandy - první cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 2 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
24. 9. 2021 09:00 - 13:00 Italština pro doktorandy - druhý cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 2 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
24. 9. 2021 09:00 - 13:00 Němčina pro doktorandy - druhý cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 3 / 3 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
24. 9. 2021 09:00 - 13:00 Němčina pro doktorandy - první cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 3 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
24. 9. 2021 09:00 - 13:00 Angličtina pro doktorandy - první cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 3 / 6 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
24. 9. 2021 09:00 - 13:00 Francouzština pro doktorandy - první cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 0 / 3 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.
24. 9. 2021 09:00 - 13:00 Francouzština pro doktorandy - druhý cizí jazyk Mgr. Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ 1 / 3 Zkouška proběhne on-line přes MS Teams.

.