Angličtina

Anglický jazyk - mírně pokročilí 1 (702SAMP1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca A2-.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk - mírně pokročilí 2 (702SAMP2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca A2.

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk - středně pokročilí 1 (702SASP1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca B1-.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk - středně pokročilí 2 (702SASP2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca B1.

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk pro Arts Management 1 (702DAAM1)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • popsat efektivní mediální strategii při propagaci kulturní / umělecké akce
 • aktivně používat základní odbornou terminologii z oblasti brandingu, arts marketingu
 • diskutovat na téma kreativita a strategie pro její podpoření

využívat komunikační a jazykové dovednosti v rozsahu probíraných gramatických jevů na úrovni B1+ podle SERR

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 99
Út 13:15–14:45 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
Předmět je určen pouze pro studenty 2. roč. Produkce BAK DAMU paralelka 1

Anglický jazyk pro Arts Management 2 (702DAAM2)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • aktivně používat základní odbornou terminologii z oblasti financování a projektového managementu
 • popisovat trendy
 • diskutovat na téma financování umění, zdrojů příjmů a grantové politiky

využívat komunikační a jazykové dovednosti v rozsahu probíraných gramatických jevů na úrovni B1+ podle SERR

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:00–16:30 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Anglický jazyk pro Arts Management 3 (702DAAM3)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • rozumět a používat anglickou terminologii související se základními pojmy vedení lidí, lidských zdrojů, struktury kulturních organizací, motivace a soft skills
 • kriticky posoudit a zhodnotit informace a situace, vztahující se k výše uvedeným oblastem
 • napsat strukturovaný životopis v angličtině
 • využívat své komunikační dovednosti při prezentacích

využívat komunikační a jazykové dovednosti v rozsahu probíraných gramatických jevů na úrovni B2 podle SERR

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:00–16:30 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
Předmět je určen pouze pro studenty 3. roč. Produkce BAK DAMU paralelka 1

Anglický jazyk pro odborné účely 1 (702DAOU1)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů ze základních oblastí divadla a dramatické tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím divadelní tvorby a v nich se vyskytující slovní zásoby,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je na úrovni B1/B1+ dle SERR.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 99
09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 16.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 1
10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 16.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 2
12:30–14:00 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 16.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 3

Anglický jazyk pro odborné účely 2 (702DAOU2)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: anglicky, česky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi divadelní tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím divadelní tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 za použití gramatických jevů probíraných v předmětu

Předmět je na úrovni B1+ dle SERR.

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 99
09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2
12:30–14:00 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 3

Anglický jazyk pro odborné účely 3 (702DAOU3)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s divadelní tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím divadelní tvorby a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•zvládnout základní útvary profesně zaměřené písemné komunikace, jako je komunikace s divadelním festivalem, vyplnění žádosti o grant atd.,

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Halka VOLKMANOVÁ
paralelka 699
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 599
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 299
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 399
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 499
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 199
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka č. 6 je určena MGR studentům programu Dramatická výchova (kombinované studium). paralelka 6
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka č. 6 je určena MGR studentům programu Dramatická výchova (kombinované studium). paralelka 6
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka č. 6 je určena MGR studentům programu Dramatická výchova (kombinované studium). paralelka 6
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka č. 6 je určena MGR studentům programu Dramatická výchova (kombinované studium). paralelka 6
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka č. 6 je určena MGR studentům programu Dramatická výchova (kombinované studium). paralelka 6
Út 09:00–10:30 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům Scénografie. paralelka 3
Út 10:45–12:15 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům programů Herectví činoherního divadla, Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku, a Nonverbální divadlo. paralelka 2
Čt 14:15–15:45 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům oborů DAMU: Režie činoherního divadla, Dramaturgie činoherního divadla, Produkce, Teorie a kritika. paralelka 1
10:45–12:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 4 je určena MGR studentům programů: Choreografie, Pedagogika tance, Taneční věda, Dramatická výchova. paralelka 4
12:30–14:00 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 5 je určena MGR studentům programu Alternativní a loutkové divadlo. paralelka 5

Anglický jazyk pro odborné účely 4 (702DAOU4)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s divadelní a choreografické tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím divadelní a choreografické tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 199
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 599
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 299
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 399
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 499
Halka VOLKMANOVÁ
paralelka 699
14:30–16:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena výhradně studentům navazujícího Mgr. programu Dramatická výchova (kombinované studium) paralelka 6
14:30–16:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena výhradně studentům navazujícího Mgr. programu Dramatická výchova (kombinované studium) paralelka 6
14:30–16:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena výhradně studentům navazujícího Mgr. programu Dramatická výchova (kombinované studium) paralelka 6
14:30–16:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena výhradně studentům navazujícího Mgr. programu Dramatická výchova (kombinované studium) paralelka 6
16:00–17:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena výhradně studentům navazujícího Mgr. programu Dramatická výchova (kombinované studium) paralelka 6
16:00–17:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena výhradně studentům navazujícího Mgr. programu Dramatická výchova (kombinované studium) paralelka 6
17:30–19:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena výhradně studentům navazujícího Mgr. programu Dramatická výchova (kombinované studium) paralelka 6
17:30–19:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena výhradně studentům navazujícího Mgr. programu Dramatická výchova (kombinované studium) paralelka 6
Út 08:30–10:00 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům Mgr. Herectví činohra a Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (NMgr.) paralelka 2
Út 10:15–11:45 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům NMgr. programu Scénografie (DAMU). paralelka 3
Čt 14:15–15:45 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena studentům programů: Dramaturgie činoherního divadla, Produkce, Režie činoherního divadla, Teorie a kritika paralelka 1
10:45–12:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena studentům programů: Choreografie, Pedagogika tance, taneční věda (HAMU) a Dramatická výchova (DAMU). paralelka 4
12:30–14:00 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena studentům programů: Alternativní a loutkové divadlo. paralelka 5

Profesní angličtina 3 (702SAP3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • popsat efektivní mediální strategii při propagaci kulturní / umělecké akce
 • aktivně používat základní odbornou terminologii z oblasti brandingu, arts marketingu
 • diskutovat na téma kreativita a strategie pro její podpoření

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:40–15:10 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
Předmět je určen pouze pro studenty 2. roč. Hudební produkce BAK HAMU paralelka 1

Profesní angličtina 4 (702SAP4)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • orientovat se v základech projektového managementu, rozlišovat různé způsoby financování kultury
 • aktivně používat základní odbornou terminologii z oblasti financí a účetnictví
 • diskutovat na téma financování kulturních akcí

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:40–15:10 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

.