Angličtina

Anglický jazyk - mírně pokročilí 1 (702SAMP1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca A2-.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk - mírně pokročilí 2 (702SAMP2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca A2.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk - středně pokročilí 1 (702SASP1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca B1-.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk - středně pokročilí 2 (702SASP2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca B1.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk pro Arts Management 1 (702DAAM1)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • popsat efektivní mediální strategii při propagaci kulturní / umělecké akce
 • aktivně používat základní odbornou terminologii z oblasti brandingu, arts marketingu
 • diskutovat na téma kreativita a strategie pro její podpoření

využívat komunikační a jazykové dovednosti v rozsahu probíraných gramatických jevů na úrovni B1+ podle SERR

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Hana BARTŮŇKOVÁ
Paralelka pro studenty s prominutou docházkou paralelka 99
St 15:00–16:30 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Anglický jazyk pro Arts Management 2 (702DAAM2)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • aktivně používat základní odbornou terminologii z oblasti financování a projektového managementu
 • popisovat trendy
 • diskutovat na téma financování umění, zdrojů příjmů a grantové politiky

využívat komunikační a jazykové dovednosti v rozsahu probíraných gramatických jevů na úrovni B1+ podle SERR

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 99
Čt 15:30–17:00 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Anglický jazyk pro Arts Management 3 (702DAAM3)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • rozumět a používat anglickou terminologii související se základními pojmy vedení lidí, lidských zdrojů, struktury kulturních organizací, motivace a soft skills
 • kriticky posoudit a zhodnotit informace a situace, vztahující se k výše uvedeným oblastem
 • napsat strukturovaný životopis v angličtině
 • využívat své komunikační dovednosti při prezentacích

využívat komunikační a jazykové dovednosti v rozsahu probíraných gramatických jevů na úrovni B2 podle SERR

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:15–14:45 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Anglický jazyk pro doktorské studium (782DAJ1)

Zakončení: ZK, Kredity: 10, Rozsah: (), Jazyk výuky: anglicky, česky

Po absolvování předmětu bude student schopen:

-představit sebe i svůj doktorský projekt

-popsat předpoklady, plánované cíle, metodické nástroje a současný stav svého doktorského projektu

-shrnout odborný text vztahující se k jeho doktorskému projektu, identifikovat jeho hlavní myšlenky a vyjádřit svůj názor na ně

Anglický jazyk pro doktorské studium (782DAJ2)

Zakončení: ZK, Kredity: 6, Rozsah: (), Jazyk výuky: česky

Po absolvování předmětu bude student schopen:

-představit sebe i svůj doktorský projekt

-popsat předpoklady, plánované cíle, metodické nástroje a současný stav svého doktorského projektu

-shrnout odborný text vztahující se k jeho doktorskému projektu, identifikovat jeho hlavní myšlenky a vyjádřit svůj názor na ně

Anglický jazyk pro odborné účely 1 (702DAOU1)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů ze základních oblastí divadla a dramatické tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím divadelní tvorby a v nich se vyskytující slovní zásoby,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je na úrovni B1/B1+ dle SERR.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Štěpánka PÁROVÁ
Paralelka pro studenty s prominutou docházkou paralelka 99
09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2

Anglický jazyk pro odborné účely 2 (702DAOU2)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: anglicky, česky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi divadelní tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím divadelní tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 za použití gramatických jevů probíraných v předmětu

Předmět je na úrovni B1+ dle SERR.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 99
09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2

Anglický jazyk pro odborné účely 3 (702DAOU3)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s divadelní tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím divadelní tvorby a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•zvládnout základní útvary profesně zaměřené písemné komunikace, jako je komunikace s divadelním festivalem, vyplnění žádosti o grant atd.,

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Štěpánka PÁROVÁ
Paralelka pro studenty NMgr. programů: Dramaturgie ČD, Režie ČD, Produkce, Teorie a kritika s prominutou docházkou paralelka 199
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
Paralelka pro studenty Mgr. programu Herectví ČD a NMgr. programu Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku s prominutou docházkou paralelka 299
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
Paralelka pro studenty NMgr. programu Scénografie s prominutou docházkou paralelka 399
Hana BARTŮŇKOVÁ
Paralelka pro studenty NMgr. programu Alternativní divadlo s prominutou docházkou paralelka 599
10:40–12:40 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka pro studenty NMgr. oboru Dramatická výchova (komb. studium) paralelka 6
10:40–12:40 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka pro studenty NMgr. oboru Dramatická výchova (komb. studium) paralelka 6
10:40–12:40 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka pro studenty NMgr. oboru Dramatická výchova (komb. studium) paralelka 6
10:40–12:40 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka pro studenty NMgr. oboru Dramatická výchova (komb. studium) paralelka 6
Po 09:30–11:00 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Paralelka pro studenty Mgr. programu Herectví ČD paralelka 2
Út 10:45–12:15 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka pro studenty NMgr. programu Scénografie paralelka 3
Čt 14:15–15:45 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka pro studenty NMgr. programů: Dramaturgie ČD, Režie ČD, Produkce, Teorie a kritika paralelka 1
Čt 15:00–16:30 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Paralelka pro studenty NMgr. programu Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku paralelka 7
10:45–12:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka pro studenty NMgr.oboru Dramatická výchova paralelka 4
12:30–14:00 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka pro studenty NMgr. programu Alternativní divadlo paralelka 5

Anglický jazyk pro odborné účely 4 (702DAOU4)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s divadelní a choreografické tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím divadelní a choreografické tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 199
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 299
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 399
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 499
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 599
10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 6
10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 6
10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 6
10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 6
10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 6
Po 08:30–10:00 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 7
Út 08:30–10:00 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2
Út 10:15–11:45 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 3
Čt 14:15–15:45 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
10:45–12:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4
12:30–14:00 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5

Profesní angličtina 5 (702SAP5)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • používat slovní zásobu související s výše uvedenými tématy
 • napsat strukturovaný životopis v angličtině
 • využívat své komunikační dovednosti při prezentacích

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky

paralelka 99
Čt 15:20–16:50 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1