Předměty a rozvrhy jazykové výuky

Anglický jazyk - konverzace (mírně pokročilí) (702SAJK1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: , Jazyk výuky: anglicky

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:15–15:45 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk - konverzace (pokročilí) (702SAJK3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: , Jazyk výuky: anglicky

Cílem je motivace studentů k diskuzi na odborná témata, rozvíjení kritického myšlení a upevnění jejich vyjadřovacích schopností.

Anglický jazyk - konverzace (stř. pokročilí) (702SAJK2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: , Jazyk výuky: anglicky

Schopnost komunikovat v běžných situacích, na témata siouvisející se studiem a upevnění vyjadřovacích schopností.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Guy BORG Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Po 16:00–17:30 Guy BORG Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Angličtina - mírně pokročilí (702DADV3)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Angličtina - mírně pokročilí (702SAA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy anglického jazyka.

S použitím základní slovní zásoby reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Halka VOLKMANOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Angličtina - mírně pokročilí (702SAA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohlubování základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Karel FOUSTKA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 10:45–12:15 Karel FOUSTKA Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka určena výhradně pro studenty 2. ročníku FAMU paralelka 1

Angličtina - mírně pokročilí (702DADV2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Angličtina - pokročilí (702SAB21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Marie ŠRÁMKOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 09:00–10:30 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3
Po 10:45–12:15 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5
St 09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
Čt 12:30–14:00 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4
09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Angličtina - pokročilí (702SAB22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Klára BICANOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99

Angličtina - pokročilí (702DAVN1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

•Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

•Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

•Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Angličtina - pokročilí (702DAVN2)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

•Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

•Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

•Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Angličtina - pokročilí (702DAVN3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

•Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

•Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

•Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Angličtina - středně pokročilí (702SAB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Student rozumí hlavním myšlenkám jasné srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události a umí stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Štěpánka PÁROVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 12:30–14:00 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 6
Út 13:20–14:50 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna K330 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Paralelka určena výhradně pro studenty 1. ročníku DAMU, obor herectví činohra a 1. ročníku HAMU, obor nonverbální divadlo paralelka 2
St 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3
St 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5
Čt 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 7
09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 4

Angličtina - středně pokročilí (702SAB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Zdeněk KRÁL
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 09:00–10:30 Karel FOUSTKA Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka určena výhradně pro studenty 3. ročníku FAMU paralelka 3
Čt 09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka určena výhradně pro studenty FAMU 2. ročník paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka určena výhradně pro studenty FAMU 2. ročník paralelka 2

Angličtina - středně pokročílí (702DADV6)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Angličtina - úplný začátečník (702SAA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy angličtiny

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Angličtina - úplný začátečník (702SAA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Osvojování základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Angličtina pro doktorandy - druhý cizí jazyk (782CJA2)

Zakončení: ZK, Kredity: 10, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Angličtina pro doktorandy - první cizí jazyk (782CJA1)

Zakončení: ZK, Kredity: 15, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Angličtina v hudebním průmyslu 1 (702HAP1)

Zakončení: Z, Kredity: 5, Rozsah: 24/S, Jazyk výuky: česky

Aims

The course will familiarise students with a variety of technical and stylistic English

language considerations, with a practical focus on the music industry.

Presentations will take place during seminars 2, 3 and 4.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:00–18:30 Klára BICANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Angličtina v hudebním průmyslu 2 (702HAP2)

Zakončení: ZK, Kredity: 5, Rozsah: 24/S, Jazyk výuky: česky

.Learning outcomes:

Knowledge and understanding:

After finishing the course, the student:

•will be able to define key concepts and terms in area of budgeting

•will be able to demonstrate knowledge of key terms and strategies of fundraising

Skills and abilities:

After finishing the course, the student:

•will show improved English proficiency in all competencies (reading, speaking, reading, listening)

•will have better understanding of selected Academic English areas, e.g. the use of vague language, rephrasing and cohesion

•will have developed his/her cross-cultural communicative skills for work-related purposes

•will demonstrate ability to use selected soft skills, such as teamwork language, persuading and influencing, criticizing and praising and giving feedback

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:30–17:00 Klára BICANOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Francouzština - konverzace (702SFK)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvíjet aktivní mluvní dovednosti v obsahově náročnějších projevech s rozšiřováním slovní zásoby v odborné terminologii.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Christelle Sophie PAGANI Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
POZOR: Předmět vyučuje Christelle Pagani, M.A. paralelka 1

Francouzština - mírně pokročilí (702SFA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 12:30–14:00 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
12:30–14:00 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Francouzština - mírně pokročilí (702SFA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvíjet schopnosti komunikace v jednoduchých situacích běžného a profesního života.

Francouzština - pokročilí (702SFB21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 16:00–17:30 Christelle Sophie PAGANI Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
POZOR: Předmět vyučuje Christelle Pagani, M.A. paralelka 1

Francouzština - pokročilí (702SFB22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99

Francouzština - středně pokročilí (702SFB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvíjení schopností komunikovat v praktických situacích, popisu zážitků, událostí.

Rozšiřování základní odborné slovní zásoby studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 10:45–12:15 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Francouzština - středně pokročilí (702SFB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických každodenních situacích, schopnost popsat zážitky, událostí, a formulovat své názory.

Rozšiřování odborná slovní zásoby studovaného odboru.

Francouzština - úplný začátečník (702SFA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy francouzského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 14:15–15:45 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
10:45–12:15 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Francouzština - úplný začátečník (702SFA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Pokračování se seznamováním s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy francouzského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Francouzština pro doktorandy - druhý cizí jazyk (782CJF2)

Zakončení: ZK, Kredity: 10, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Francouzština pro doktorandy - první cizí jazyk (782CJF1)

Zakončení: ZK, Kredity: 15, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Franouzština - středně pokročilí (702SFB13)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Rozšiřování schopnosti komunikovat v každodenních situacích, popisovat zážitky, událostí, formulovat své názory a komunikovat v oblasti studovaného odboru.

Italština - konverzace (702SIK)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvíjení obecné a odborné konverzace.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Vlastimila POSPÍŠILOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - mírně pokročilí (702SIA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:45–12:15 Vlastimila POSPÍŠILOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - mírně pokročilí (702SIA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Italština - pokročilí (702SIB21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, samostatná prezentace

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Vlastimila POSPÍŠILOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - pokročilí (702SIB22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, samostatná prezentace

Italština - středně pokročilí (702SIB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:30–14:00 Vlastimila POSPÍŠILOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - středně pokročilí (702SIB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Italština - úplný začátečník (702SIA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Vlastimila POSPÍŠILOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - úplný začátečník (702SIA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Italština pro doktorandy - druhý cizí jazyk (782CJI2)

Zakončení: ZK, Kredity: 10, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Italština pro doktorandy - první cizí jazyk (782CJI1)

Zakončení: ZK, Kredity: 15, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Italština pro obor Zpěv 1 (702HIZ1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Podrobné seznámení s fonetickým plánem jazyka.

Osvojení základní hudební terminologie se zaměřením na pěveckou interpretaci.

Elementární konverzace.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 2 (702HIZ2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Nácvik italské fonetiky pro potřeby pěveckého studia a praxe.

Konverzace na základní obecná i profesní témata.

Italština pro obor Zpěv 3 (702HIZ3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Hlubší seznámení s fonetickým plánem jazyka, nácvik správné výslovnosti

a pěvecké dikce.

Konverzace na obecná i profesní témata.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 4 (702HIZ4)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Zvládnout fonetický plán jazyka a osvojit si správnou pěveckou dikci.

Umět si poradit s mnoha běžnými situacemi, které se mohou vyskytnout při realizaci vlastní profese.

Prohloubení znalostí hudební terminologie se zaměřením na pěveckou interpretaci.

Italština pro obor Zpěv 5 (702HIZ5)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Zvládnout problematiku fonetiky italštiny a pěvecké dikce.

Umět si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při realizaci vlastní profese.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 6 (702HIZ6)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 7 (702HIZ7)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Italština pro obor Zpěv 8 (702HIZ8)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 9 (702HIZ9)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Německá konverzace-pokročilí (702SNK)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozšíření a prohloubení slovní zásoby.

Zdokonalení řečových dovedností.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Němčina - mírně pokročilí (702SNA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Kurz A 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 09:00–10:30 Ivanka HONZÍKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
St 10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 3

Němčina - mírně pokročilí (702SNA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná a oborová terminologie.

Kurz A 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Němčina - pokročilí (702SNB21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Kurz B 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Út 10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Němčina - pokročilí (702SNB22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Kurz B 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou

Němčina - středně pokročilí (702SNB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat zážitky, události a formulovat své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Kurz B 1 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 2

Němčina - středně pokročilí (702SNB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích, vést diskusi o abstraktních tématech, rozšiřování odborné slovní zásoby studovaného oboru.

Kurz B 1 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Němčina - úplný začátečník (702SNA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy německého jazyka.Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Kurz je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Út 09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
St 09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Němčina - úplný začátečník (702SNA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy německého jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Kurz úrovně A 1 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Němčina pro doktorandy - druhý cizí jazyk (782CJN2)

Zakončení: ZK, Kredity: 10, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Němčina pro doktorandy - první cizí jazyk (782CJN1)

Zakončení: ZK, Kredity: 15, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Praktická cvičení francouzština 1 (702SFPC1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Upevnění fonetických, gramatických a lexikálních základů francouzského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:30–14:00 Janka PAULISOVÁ Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 1

Praktická cvičení francouzština 2 (702SFPC2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Upevnění fonetických, gramatických a lexikálních základů francouzského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:45–12:15 Janka PAULISOVÁ Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 1

Profesní angličtina 1 (702SAP1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat události, cíle a formulovat své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:15–14:45 Karel FOUSTKA Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Profesní angličtina 2 (702SAP2)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat události, cíle a formulovat své názory v oblasti managementu.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Profesní angličtina 3 (702SAP3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat události, cíle a formulovat své názory v oblasti marketingu.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Karel FOUSTKA Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
St 15:00–16:30 Karel FOUSTKA Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Profesní angličtina 4 (702SAP4)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat události, cíle a formulovat své názory v oblasti marketing, finanční a bankovní angličtiny.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Profesní angličtina 5 (702SAP5)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitých a praktických situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Schopnost popsat události a cíle.

Schopnost formulovat a prezentovat přesně své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Tento kurz je určen studentům se znalostí angličtiny na středně pokročilé úrovni (B2 podle SERR).

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:45–18:15 Karel FOUSTKA Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Ruský jazyk – nácvik výslovnosti při zpěvu 1 (702SRVZ1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2, Jazyk výuky: česky

Seznámení s pravidly ruské fonetiky

Posazení ruské výslovnosti

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14:15–15:45 Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Ruština - mírně pokročilí (702SRA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Ruština - mírně pokročilí (702SRA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Ruština - pokročilí (702SRB21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
12:30–14:00 Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Ruština - pokročilí (702SRB22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Ruština - středně pokročilí (702SRB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:30–14:00 Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Ruština - středně pokročilí (702SRB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Ruština - úplný začátečník (702SRA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:45–12:15 Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Ruština - úplný začátečník (702SRA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Ruština pro doktorandy - druhý cizí jazyk (782CJR2)

Zakončení: ZK, Kredity: 10, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Ruština pro doktorandy - první cizí jazyk (782CJR1)

Zakončení: ZK, Kredity: 15, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Souhrnná zkouška z anglického jazyka B1 (702SAZB1)

Zakončení: ZK, Kredity: 6, Rozsah:

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Klára BICANOVÁ
paralelka 1

Souhrnná zkouška z francouzského jazyka B1 (702SFZB1)

Zakončení: ZK, Kredity: 6, Rozsah:

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
paralelka 1

Souhrnná zkouška z italského jazyka B1 (702SIZB1)

Zakončení: ZK, Kredity: 6, Rozsah:

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Vlastimila POSPÍŠILOVÁ
paralelka 1

Souhrnná zkouška z německého jazyka B1 (702SNZB1)

Zakončení: ZK, Kredity: 6, Rozsah:

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
paralelka 1

Souhrnná zkouška z ruského jazyka B1 (702SRZB1)

Zakončení: ZK, Kredity: 6, Rozsah:

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA
paralelka 1

Souhrnná zkouška z špaňělského jazyka B1 (702SSZB1)

Zakončení: ZK, Kredity: 6, Rozsah:

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Mónica IRÚS MARTIN
paralelka 1

Čeština pro cizince - mírně pokročilí (702SCA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:45–12:15 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Čeština pro cizince - mírně pokročilí (702SCA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Čeština pro cizince - pokročilí (702SCB21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:45–12:15 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Čeština pro cizince - pokročilí (702SCB22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Čeština pro cizince - středně pokročilí (702SCB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:30–14:00 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Čeština pro cizince - středně pokročilí (702SCB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Čeština pro cizince - úplný začátečník (702SCA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–10:30 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
09:00–10:30 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Čeština pro cizince - úplný začátečník (702SCA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Španělština - konverzace (702SSK)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvíjet aktivní mluvní dovednosti v obsahově náročnějších projevech s rozšiřováním slovní zásoby v odborné terminologii.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:30–14:00 Mónica IRÚS MARTIN Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 1

Španělština - mírně pokročilí (702SSA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Mónica IRÚS MARTIN
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
09:00–10:30 Mónica IRÚS MARTIN Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 2
12:30–14:00 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Španělština - mírně pokročilí (702SSA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Španělština - pokročilí (702SSB21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Mónica IRÚS MARTIN
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
12:30–14:00 Mónica IRÚS MARTIN Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 1

Španělština - pokročilí (702SSB22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Španělština - středně pokročilí (702SSB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvíjení schopností komunikovat v praktických situacích, popisu zážitků, událostí.

Seznámení se základní odbornou slovní zásobou studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Mónica IRÚS MARTIN
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
10:45–12:15 Mónica IRÚS MARTIN Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 1

Španělština - středně pokročilí (702SSB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat zážitky, událostí, cíle a formulovat své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Španělština - úplný začátečník (702SSA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy španělského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Mónica IRÚS MARTIN
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
09:00–10:30 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1
10:45–12:15 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2

Španělština - úplný začátečník (702SSA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy španělského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Španělština pro doktorandy - druhý cizí jazyk (782CJS2)

Zakončení: ZK, Kredity: 10, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Španělština pro doktorandy - první cizí jazyk (782CJS1)

Zakončení: ZK, Kredity: 15, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Podrobnější informace o katedře

Platnost dat k 21. 1. 2019