Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webPředměty a rozvrhy jazykové výuky

Angličtina - konverzace, mírně pokročilí (702SAK1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena výhradně pro studenty 3. roč. komb. studia oboru výchovná dramatika. paralelka 2
10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena výhradně pro studenty 3. roč. komb. studia oboru výchovná dramatika. paralelka 2
10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena výhradně pro studenty 3. roč. komb. studia oboru výchovná dramatika. paralelka 2
10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena výhradně pro studenty 3. roč. komb. studia oboru výchovná dramatika. paralelka 2
10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena výhradně pro studenty 3. roč. komb. studia oboru výchovná dramatika. paralelka 2
Út 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určen pouze pro studenty 3. roč. bak. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 2
10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určen pouze pro studenty 3. roč. bak. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 2
10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určen pouze pro studenty 3. roč. bak. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 2
10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určen pouze pro studenty 3. roč. bak. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 2
10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určen pouze pro studenty 3. roč. bak. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 2
Út 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Angličtina - konverzace, pokročilí (702SAK2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T

Cílem je motivace studentů k diskuzi na odborná témata a upevnění jejich vyjadřovacích schopností.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:45–12:15 Bernard William THOMPSON Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Po 12:30–14:00 Guy BORG Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4
Po 16:00–17:30 Guy BORG Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5
St 10:45–12:15 Bernard William THOMPSON Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
St 16:30–18:00 Bernard William THOMPSON Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:45–12:15 Bernard William THOMPSON Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Po 12:30–14:00 Guy BORG Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4
Po 16:00–17:30 Guy BORG Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
POZOR: Tato paralelka je určena studentům s úrovní středně pokročilí (tj. cca B1/B1+ dle Společného evropského rámce pro jazyky) paralelka 5
St 10:45–12:15 Bernard William THOMPSON Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
St 16:00–17:30 Bernard William THOMPSON Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3

Angličtina - mírně pokročilí (702SAA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy anglického jazyka.

S použitím základní slovní zásoby reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Halka VOLKMANOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Út 10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Karel FOUSTKA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 09:00–10:30 Karel FOUSTKA Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
Tato paralelka je určena pouze studentům 1. roč. FAMU v bakalářském programu. paralelka 1

Angličtina - mírně pokročilí (702SAA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohlubování základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Karel FOUSTKA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 10:45–12:15 Karel FOUSTKA Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Halka VOLKMANOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Út 10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna R501 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 3

Angličtina - mírně pokročilí (702DADV1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Angličtina - mírně pokročilí (702DADV2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Angličtina - pokročilí (702SAB21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Marie ŠRÁMKOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 09:00–10:30 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3
Po 10:45–12:15 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5
Čt 09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
Čt 12:30–14:00 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4
09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Marie ŠRÁMKOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99

Angličtina - pokročilí (702SAB22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Klára BICANOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Klára BICANOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 09:00–10:30 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena pouze pro studenty DAMU a HAMU. paralelka 3
Po 10:45–12:15 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena pouze pro studenty DAMU a HAMU. paralelka 5
Čt 09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena pouze pro studenty DAMU a HAMU. paralelka 2
Čt 12:30–14:00 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena pouze pro studenty DAMU a HAMU. paralelka 4
09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena pouze pro studenty DAMU a HAMU. paralelka 1

Angličtina - pokročilí (702DAVN1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

•Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

•Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

•Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Angličtina - pokročilí (702DAVN2)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

•Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

•Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

•Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tento předmět je určen pouze pro studenty 1. roč. mgr. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 1
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tento předmět je určen pouze pro studenty 1. roč. mgr. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 1
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tento předmět je určen pouze pro studenty 1. roč. mgr. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 1
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tento předmět je určen pouze pro studenty 1. roč. mgr. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 1
12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tento předmět je určen pouze pro studenty 1. roč. mgr. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 1

Angličtina - středně pokročilí (702SAB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Zdeněk KRÁL
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 12:30–14:00 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 6
St 09:30–11:00 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna K330 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2
St 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3
Čt 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 7
09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 4

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Zdeněk KRÁL
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
Tato paralelka je určena pouze studentům 1. roč. FAMU v bakalářském programu. paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Karel FOUSTKA Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
Tato paralelka je určena pouze studentům 2. roč. FAMU v bakalářském programu. paralelka 3
Čt 10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
Tato paralelka je určena pouze studentům 1. roč. FAMU v bakalářském programu. paralelka 2

Angličtina - středně pokročilí (702SAB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Karel FOUSTKA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1
Čt 09:00–10:30 Karel FOUSTKA Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 3
Čt 10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Štěpánka PÁROVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 12:30–14:00 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena pouze pro studenty DAMU a HAMU. paralelka 6
St 09:00–10:30 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna K330 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena pouze pro studenty DAMU a HAMU. paralelka 2
St 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena pouze pro studenty DAMU a HAMU. paralelka 3
Čt 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena pouze pro studenty DAMU a HAMU. paralelka 7
09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Učebna R501 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena pouze pro studenty DAMU a HAMU. paralelka 1
10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena pouze pro studenty DAMU a HAMU. paralelka 4

Angličtina - středně pokročílí (702DADV5)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Angličtina - středně pokročílí (702DADV6)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Angličtina - úplný začátečník (702SAA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy angličtiny

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Angličtina - úplný začátečník (702SAA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Osvojování základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Angličtina pro doktorandy - druhý cizí jazyk (782CJA2)

Zakončení: ZK, Kredity: 10, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Angličtina pro doktorandy - první cizí jazyk (782CJA1)

Zakončení: ZK, Kredity: 15, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Angličtina v hudebním průmyslu 3 (702HAP3)

Zakončení: Z, Kredity: 5, Rozsah: 24/S, Jazyk výuky: anglicky

Learning outcomes:

Knowledge and understanding:

After finishing the course, the student:

•will be able to define concepts and key terms in area of branding, advertising and market research

•will be able to demonstrate knowledge of structure and strategies of arts marketing

•will be able to describe and effectively apply principles and tools of PR and crisis communication

Skills and abilities:

After finishing the course, the student:

•will show improved English proficiency in all competencies (reading, speaking, reading, listening)

•will be able to speak and write competently for a variety of purposes, such as public speaking, effective e-mail writing and describing and dealing with problems

•will be able to distinguish various decision making styles and employ various decision making strategies

•will demonstrate ability to use selected soft skills, such as negotiating and discussing in group

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–12:15 Klára BICANOVÁ Učebna KHP 1041 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1
09:00–12:15 Klára BICANOVÁ Učebna KHP 1041 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1
09:00–12:15 Klára BICANOVÁ Učebna KHP 1041 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1
09:00–12:15 Klára BICANOVÁ Učebna KHP 1041 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Angličtina v hudebním průmyslu 4 (702HAP4)

Zakončení: Z, Kredity: 5, Rozsah: 24/S, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat události, cíle a formulovat své názory v oblasti marketing, finanční a bankovní angličtiny.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:00–15:15 Klára BICANOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
10:00–15:15 Klára BICANOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
10:00–15:15 Klára BICANOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Francouzština - konverzace (702SFK)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvíjet aktivní mluvní dovednosti v obsahově náročnějších projevech s rozšiřováním slovní zásoby v odborné terminologii.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Cathy LE CREFF Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:45 Cathy LE CREFF Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Francouzština - mírně pokročilí (702SFA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 12:30–14:00 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
12:30–14:00 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99

Francouzština - mírně pokročilí (702SFA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Janka PAULISOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 12:30–14:00 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
12:30–14:00 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Francouzština - pokročilí (702SFB21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Út 09:00–10:30 Cathy LE CREFF Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99

Francouzština - pokročilí (702SFB22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Cathy LE CREFF
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Cathy LE CREFF
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Út 09:00–10:45 Cathy LE CREFF Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Francouzština - středně pokročilí (702SFB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvíjení schopností komunikovat v praktických situacích, popisu zážitků, událostí.

Seznámení se základní odbornou slovní zásobou studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 10:45–12:15 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99

Francouzština - středně pokročilí (702SFB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat zážitky, událostí, cíle a formulovat své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 10:45–12:15 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Francouzština - úplný začátečník (702SFA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy francouzského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 14:15–15:45 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
10:45–12:15 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Francouzština - úplný začátečník (702SFA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy francouzského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
10:45–12:15 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Francouzština pro doktorandy - druhý cizí jazyk (782CJF2)

Zakončení: ZK, Kredity: 10, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Francouzština pro doktorandy - první cizí jazyk (782CJF1)

Zakončení: ZK, Kredity: 15, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Italština - konverzace (702SIK)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvíjení obecné a odborné konverzace.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Vlastimila POSPÍŠILOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Vlastimila POSPÍŠILOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - mírně pokročilí (702SIA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Vlastimila POSPÍŠILOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 10:45–12:15 Vlastimila POSPÍŠILOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - mírně pokročilí (702SIA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Vlastimila POSPÍŠILOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 10:45–12:15 Vlastimila POSPÍŠILOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - pokročilí (702SIB21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, samostatná prezentace

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Vlastimila POSPÍŠILOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 14:15–15:45 Vlastimila POSPÍŠILOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - pokročilí (702SIB22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, samostatná prezentace

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Vlastimila POSPÍŠILOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 14:15–15:45 Vlastimila POSPÍŠILOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - středně pokročilí (702SIB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Vlastimila POSPÍŠILOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 12:30–14:00 Vlastimila POSPÍŠILOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - středně pokročilí (702SIB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Vlastimila POSPÍŠILOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 12:30–14:00 Vlastimila POSPÍŠILOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - úplný začátečník (702SIA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Vlastimila POSPÍŠILOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - úplný začátečník (702SIA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Vlastimila POSPÍŠILOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština pro doktorandy - druhý cizí jazyk (782CJI2)

Zakončení: ZK, Kredity: 10, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Italština pro doktorandy - první cizí jazyk (782CJI1)

Zakončení: ZK, Kredity: 15, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Italština pro obor Zpěv 1 (702HIZ1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Podrobné seznámení s fonetickým plánem jazyka.

Osvojení základní hudební terminologie se zaměřením na pěveckou interpretaci.

Elementární konverzace.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 2 (702HIZ2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Nácvik italské fonetiky pro potřeby pěveckého studia a praxe.

Konverzace na základní obecná i profesní témata.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 3 (702HIZ3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Hlubší seznámení s fonetickým plánem jazyka, nácvik správné výslovnosti

a pěvecké dikce.

Konverzace na obecná i profesní témata.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 4 (702HIZ4)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Zvládnout fonetický plán jazyka a osvojit si správnou pěveckou dikci.

Umět si poradit s mnoha běžnými situacemi, které se mohou vyskytnout při realizaci vlastní profese.

Prohloubení znalostí hudební terminologie se zaměřením na pěveckou interpretaci.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 5 (702HIZ5)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Zvládnout problematiku fonetiky italštiny a pěvecké dikce.

Umět si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při realizaci vlastní profese.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 6 (702HIZ6)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 7 (702HIZ7)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 8 (702HIZ8)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 9 (702HIZ9)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Němčina - mírně pokročilí (702SNA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Kurz A 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 09:00–10:30 Ivanka HONZÍKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
St 10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 3

Němčina - mírně pokročilí (702SNA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná a oborová terminologie.

Kurz A 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Po 09:00–10:30 Ivanka HONZÍKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
St 10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 3

Němčina - pokročilí (702SNB21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Kurz B 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Út 10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Čt 11:15–12:45 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2

Němčina - pokročilí (702SNB22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Kurz B 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Út 10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Čt 11:15–12:45 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2

Němčina - středně pokročilí (702SNB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat zážitky, události a formulovat své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Kurz B 1 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 09:30–11:00 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1
10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2

Němčina - středně pokročilí (702SNB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích, vést diskusi o abstraktních tématech, rozšiřování odborné slovní zásoby studovaného oboru.

Kurz B 1 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 09:30–11:00 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1
10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2

Němčina - úplný začátečník (702SNA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy německého jazyka.Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Kurz je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
St 09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Němčina - úplný začátečník (702SNA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy německého jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Kurz úrovně A 1 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
St 09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Němčina pro doktorandy - druhý cizí jazyk (782CJN2)

Zakončení: ZK, Kredity: 10, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Němčina pro doktorandy - první cizí jazyk (782CJN1)

Zakončení: ZK, Kredity: 15, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Praktická cvičení francouzština 1 (702SFPC1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Upevnění fonetických, gramatických a lexikálních základů francouzského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:30–14:00 Janka PAULISOVÁ Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:30–14:00 Janka PAULISOVÁ Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 1

Praktická cvičení francouzština 2 (702SFPC2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Upevnění fonetických, gramatických a lexikálních základů francouzského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:45–12:15 Janka PAULISOVÁ Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:45–12:15 Janka PAULISOVÁ Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 1

Profesní angličtina 1 (702SAP1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat události, cíle a formulovat své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:30–14:00 Karel FOUSTKA Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena studentům 1. ročníku oboru Hudební management HAMU paralelka 2
St 15:00–16:30 Karel FOUSTKA Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 1. ročníku oboru Produkce - DAMU. paralelka 1

Profesní angličtina 2 (702SAP2)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat události, cíle a formulovat své názory v oblasti managementu.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:30–14:00 Karel FOUSTKA Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena pro studenty 1. ročníku oboru Hudební management HAMU paralelka 2
St 15:00–16:30 Karel FOUSTKA Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena pro studenty 1. ročníku oboru Produkce DAMU paralelka 1

Profesní angličtina 3 (702SAP3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat události, cíle a formulovat své názory v oblasti marketingu.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:45–18:15 Karel FOUSTKA Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 2. ročníku oboru Produkce- DAMU paralelka 1

Profesní angličtina 4 (702SAP4)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat události, cíle a formulovat své názory v oblasti marketing, finanční a bankovní angličtiny.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:45–18:15 Karel FOUSTKA Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena pro studenty 2. ročníku oboru Produkce DAMU paralelka 1

Profesní angličtina 5 (702SAP5)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitých a praktických situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Schopnost popsat události a cíle.

Schopnost formulovat a prezentovat přesně své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Tento kurz je určen studentům se znalostí angličtiny na středně pokročilé úrovni (B2 podle SERR).

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:30–18:30 Karel FOUSTKA Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena studentům 3. ročníku oboru Hudební management – HAMU. Výuka probíhá pouze v sudé týdny. paralelka 2
Čt 13:00–14:30 Karel FOUSTKA Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 2. ročníku oboru Produkce – DAMU paralelka 1

Ruský jazyk – nácvik výslovnosti při zpěvu 1 (702SRVZ1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2, Jazyk výuky: česky

Seznámení s pravidly ruské fonetiky

Posazení ruské výslovnosti

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Ruština - mírně pokročilí (702SRA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
St 10:45–12:15 Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Ruština - mírně pokročilí (702SRA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 10:45–12:15 Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Ruština - pokročilí (702SRB21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
St 12:15–13:45 Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Ruština - pokročilí (702SRB22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 12:30–14:00 Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Ruština - středně pokročilí (702SRB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
St 12:15–13:45 Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Ruština - středně pokročilí (702SRB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
Čt 12:30–14:00 Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Ruština - úplný začátečník (702SRA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–10:30 Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Ruština - úplný začátečník (702SRA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Ruština pro doktorandy - druhý cizí jazyk (782CJR2)

Zakončení: ZK, Kredity: 10, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Ruština pro doktorandy - první cizí jazyk (782CJR1)

Zakončení: ZK, Kredity: 15, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Souhrnná zkouška z anglického jazyka B1 (702SAZB1)

Zakončení: ZK, Kredity: 6, Rozsah:

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Klára BICANOVÁ
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Klára BICANOVÁ
paralelka 99

Souhrnná zkouška z francouzského jazyka B1 (702SFZB1)

Zakončení: ZK, Kredity: 6, Rozsah:

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Janka PAULISOVÁ
paralelka 99

Souhrnná zkouška z italského jazyka B1 (702SIZB1)

Zakončení: ZK, Kredity: 6, Rozsah:

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Vlastimila POSPÍŠILOVÁ
paralelka 99

Souhrnná zkouška z německého jazyka B1 (702SNZB1)

Zakončení: ZK, Kredity: 6, Rozsah:

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
paralelka 99

Souhrnná zkouška z ruského jazyka B1 (702SRZB1)

Zakončení: ZK, Kredity: 6, Rozsah:

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Maria SIMEUNOVICH SKVORTSOVA
paralelka 99

Souhrnná zkouška z špaňělského jazyka B1 (702SSZB1)

Zakončení: ZK, Kredity: 6, Rozsah:

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Mónica IRÚS MARTIN
paralelka 99

Čeština pro cizince - mírně pokročilí (702SCA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:45–12:15 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Čeština pro cizince - mírně pokročilí (702SCA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:45–12:15 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Čeština pro cizince - pokročilí (702SCB21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:45–12:15 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Čeština pro cizince - pokročilí (702SCB22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–10:30 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Čeština pro cizince - středně pokročilí (702SCB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:45–12:15 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Čeština pro cizince - středně pokročilí (702SCB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:45–12:15 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Čeština pro cizince - úplný začátečník (702SCA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
09:00–10:30 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:30–14:00 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Čeština pro cizince - úplný začátečník (702SCA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:45–12:15 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
09:00–10:30 Lenka SUCHOMELOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Španělština - konverzace (702SSK)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvíjet aktivní mluvní dovednosti v obsahově náročnějších projevech s rozšiřováním slovní zásoby v odborné terminologii.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:30–14:00 Marcos PRADOS ANTEQUERA Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Španělština - mírně pokročilí (702SSA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Marcos PRADOS ANTEQUERA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
09:00–10:30 Marcos PRADOS ANTEQUERA Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2
10:45–12:15 Mónica IRÚS MARTIN Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 1

Španělština - mírně pokročilí (702SSA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Marcos PRADOS ANTEQUERA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
09:00–10:30 Marcos PRADOS ANTEQUERA Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2
10:45–12:15 Mónica IRÚS MARTIN Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 1

Španělština - pokročilí (702SSB21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Marcos PRADOS ANTEQUERA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
12:30–14:00 Marcos PRADOS ANTEQUERA Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Španělština - pokročilí (702SSB22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Marcos PRADOS ANTEQUERA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
12:30–14:00 Marcos PRADOS ANTEQUERA Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Španělština - středně pokročilí (702SSB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Rozvíjení schopností komunikovat v praktických situacích, popisu zážitků, událostí.

Seznámení se základní odbornou slovní zásobou studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Marcos PRADOS ANTEQUERA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
10:45–12:15 Marcos PRADOS ANTEQUERA Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Španělština - středně pokročilí (702SSB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat zážitky, událostí, cíle a formulovat své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Marcos PRADOS ANTEQUERA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99
10:45–12:15 Marcos PRADOS ANTEQUERA Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Španělština - úplný začátečník (702SSA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy španělského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Mónica IRÚS MARTIN Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 1
12:30–14:00 Mónica IRÚS MARTIN Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 2

Španělština - úplný začátečník (702SSA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy španělského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Mónica IRÚS MARTIN Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 1
12:30–14:00 Mónica IRÚS MARTIN Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
paralelka 2

Španělština pro doktorandy - druhý cizí jazyk (782CJS2)

Zakončení: ZK, Kredity: 10, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Španělština pro doktorandy - první cizí jazyk (782CJS1)

Zakončení: ZK, Kredity: 15, Rozsah: , Jazyk výuky: česky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Podrobnější informace o katedře

Platnost dat k 16. 7. 2018