Zkouška z českého jazyka pro zahraniční uchazeče o studium v čj

- je povinnou součástí přijímacího řízení pro zahraniční uchazeče o studium na DAMU v českém jazyce pokud uchazeč nedoloží znalost českého jazyka jiným způsobem - podrobnosti zde (str. 11).

Seznam akreditovaných institucí , jejichž jazykovými zkouškami lze doložit požadovanou znalost českého jazyka, najdete zde .

POZOR: od přijímacího řízení pro akademický rok 2023/24 se požadovaná jazyková úroveň zvyšuje na B2 podle SERR (pro Bc., Mgr. / NMgr.) - viz podmínky přijímacího řízení zde .  Min. požadovaná úroveň čj pro přijetí do doktorského studiu je C1 podle SERR - viz podmínky přijímacího řízení zde .

Termín zkoušky pro přijímací řízení do studia v ak. roku 2023-24

předběžně: konec června 2023 (bude upřesněno nejpozději první týden v červnu). Na zkoušku je nutné se přihlásit emailem (studijni@damu.cz) nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.

Konání zkoušky z českého jazyka je zpoplatněno . Poplatek je 3 600 Kč pro Bc a Mgr. /NMgr studium, 4 000 Kč pro doktorské studium. Poplatkem se rozumí částka na účtu příjemce, tj. AMU. Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel částky. Poplatek  je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání přihlášky ke zkoušce. Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku .

Platební údaje

Číslo účtu: 19-5373180297/0100

Variabilní symbol: 7020100001
Specifický symbol: kód přihlášky ke studiu na AMU
Zpráva příjemci (účel platby): jméno a příjmení

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Účet: Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Zrušení nebo přesun přihlášky na jiný termín zkoušky

Do uzavření přihlášek pro daný termín:

  1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500 Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
  2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500 Kč.

Po uzavření přihlášek pro daný termín nelze zrušit ani přesunout přihlášku.

Po uzavření přihlášek při omluvení neúčasti lékařským potvrzením:

  1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500 Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
  2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500 Kč.

Popis zkoušky

Zkouška se skládá z těchto částí:

  • Čtení s porozuměním (max. 15 bodů) - ve formě testu v LMS Moodle.
  • Poslech s porozuměním (max. 15 bodů) - ve formě testu v LMS Moodle.
  • Gramaticko-lexikální část (max. 20 bodů) - ve formě testu v LMS Moodle.
  • Psaní (max. 20 bodů) - ve formě eseje na téma motivace ke studiu na AMU (Moodle / papír).
  • Ústní část (max. 20 bodů) - ve formě pohovoru se zkušební komisí, kterou tvoří zkoušející CJP a zástupce fakulty, na kterou se uchazeč/ka hlásí.

Hodnocení zkoušky

Celkové hodnocení: uspěl(a) / neuspěl(a). Pro hodnocení „uspěl(a)“ je nutné dosáhnout min. 60 % v každé části zkoušky .

Zkouška je na místě vyhodnocena; o jejím průběhu a výsledku je sepsán protokol , který je odeslán na SO DAMU.

Další informace

Cvičnou verzi písemné části zkoušky (bez psaní a mluvení) si můžete vyzkoušet zde (uživatelské jméno: amu, heslo: Amu.0001).

POZOR: Předměty čj pro cizince, zajišťované CJP AMU, jsou určeny výhradně pro studenty AMU v prezenční, popř. kombinované formě studia a neslouží jako přípravné kurzy pro uchazeče.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zkoušky z češtiny se na nás obraťte mailem ( cjp@amu.cz ). Pokud máte dotazy ohledně přijímacího řízení, kontaktujte prosím Studijní oddělení DAMU .