Informace pro zahraniční uchazeče o studium v češtině

Zkouška z českého jazyka pro zahraniční uchazeče o studium v čj

- je povinnou součástí přijímacího řízení pro zahraniční uchazeče o studium na DAMU v českém jazyce pokud uchazeč nedoloží znalost českého jazyka jiným způsobem - podrobnosti zde (str. 11).

Seznam akreditovaných institucí, jejichž jazykovými zkouškami lze doložit požadovanou znalost českého jazyka, najdete zde.

- požadovaná jazyková úroveň pro studium na DAMU je B1 podle SERR

 

POZOR: od přijímacího řízení pro akademický rok 2023/24 se požadovaná jazyková úroveň zvyšuje na B2 podle SERR (pro Bc., Mgr. i Ph.D)

 

Termín zkoušky pro přijímací řízení 2022-23

předběžně: konec června 2022 (bude upřesněno nejpozději první týden v červnu). Na zkoušku je nutné se přihlásit emailem (studijni@damu.cz) nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. 

Konání zkoušky z českého jazyka je zpoplatněno. Poplatek je 3 300 Kč. Poplatkem se rozumí částka na účtu příjemce, tj. AMU. Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel částky. Poplatek  je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání přihlášky ke zkoušce. Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku.

 

Platební údaje

Číslo účtu:19-5373180297/0100

Variabilní symbol: 7020100001
Specifický symbol: kód přihlášky ke studiu na AMU
Zpráva příjemci (účel platby): jméno a příjmení

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Účet: Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Zrušení nebo přesun přihlášky na jiný termín zkoušky

Do uzavření přihlášek pro daný termín:

  1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
  2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.

Po uzavření přihlášek pro daný termín nelze zrušit ani přesunout přihlášku.

Po uzavření přihlášek při omluvení neúčasti lékařským potvrzením:

  1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
  2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.

 


Popis zkoušky

Zkouška se skládá z lexikálně-gramatického testueseje a ústní části:

Gramatický test (20 minut, max. 10 bodů)

- Esej (40 min, 10 bodů)

- Ústní část (cca 20 min., max. 20 bodů) prověřuje dovednost mluvení a má podobu pohovoru se zkoušejícím CJP, popř. zástupcem fakulty, popř. stud. programu, na který se uchazeč/ka hlásí.

 

Hodnocení zkoušky

Celkové hodnocení: uspěl(a)/neuspěl(a). Pro hodnocení „uspěl(a)“ je nutné dosáhnout min. 75 %

Zkouška je na místě vyhodnocena; o jejím průběhu a výsledku je sepsán protokol, který je odeslán na SO DAMU.

 

Další informace

Cvičnou písemnou část zkoušky si můžete vyzkoušet zde (uživatelské jméno: amu, heslo: amu.0001). Další modelové varianty lze nalézt zde a zde.

POZOR: Předměty čj pro cizince, zajišťované CJP AMU, jsou určeny výhradně pro studenty AMU v prezenční, popř. kombinované formě studia.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zkoušky z češtiny se na nás obraťte mailem (cjp@amu.cz). Pokud máte dotazy ohledně přijímacího řízení, kontaktujte prosím Studijní oddělení DAMU.


.