Informace pro zahraniční uchazeče o studium v češtině

Zkouška z češtiny pro zahraniční uchazeče o studium v českém jazyce

- je součástí přijímacího řízení pro zahraniční uchazeče o studium na jednotlivých oborech AMU v českém jazyce.

- požadovaná jazyková úroveň pro studium na DAMU je B1 podle SERR

- termíny přijímací zkoušky z čj pro zahraniční uchazeče o studium na DAMU jsou vypisovány v lednu - únoru každého roku, bližší informace poskytne sekretariát CJP AMU (cjp@amu.cz)

- zkoušku odpovídající požadované úrovni složenou mimo přijímací řízení AMU je možno na základě předloženého dokladu uznat.


Popis zkoušky:

  • 1. část: Gramatický test (30 minut, max. 10 bodů)
  • 2. část: Esej (témata: motivy pro studium, znalost českého prostředí v daném oboru atd.) (45 minut, max. 10 bodů)
  • 3. část: Pohovor se zkoušejícím CJP a zástupcem fakulty / konkrétního oboru (cca 15 minut, max. 20 bodů)

Zkouška je na místě vyhodnocena; o jejím průběhu a výsledku je sepsán protokol, který je archivován na SO DAMU.

Cvičný gramatický test lze nalézt zde (uživatelské jméno: amu, heslo: amu).

CJP si dovoluje uchazeče o studium upozornit, že předměty čj pro cizince jsou určeny výhradně pro studenty AMU v prezenční či kombinované formě studia.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zkoušky z češtiny se na nás obraťte mailem (cjp@amu.cz).