Zkouška z českého jazyka

- je součástí přijímacího řízení pro zahraniční uchazeče o studium na jednotlivých oborech AMU v českém jazyce.

- požadovaná jazyková úroveň pro studium na DAMU je B1 podle SERR

- termíny přijímací zkoušky z čj pro zahraniční uchazeče o studium na DAMU jsou vypisovány v lednu - únoru každého roku, bližší informace poskytne sekretariát CJP AMU (cjp@amu.cz)

- zkoušku odpovídající požadované úrovni složenou mimo přijímací řízení AMU je možno na základě předloženého dokladu uznat.


Popis zkoušky:

  • 1. část: Gramatický test (cca 30 minut)
  • 2. část: Esej (témata: motivy pro studium, znalost českého prostředí v daném oboru atd.) (cca 30 minut)
  • 3. část: Pohovor s pedagogem dané fakulty / oboru (cca 20 minut)

Zkouška je na místě vyhodnocena; o jejím průběhu a výsledku je sepsán protokol, který je archivován CJP AMU.

Ukázkový gramatický test lze nalézt zde (uživatelské jméno: amu, heslo: amu).

CJP si dovoluje uchazeče o studium upozornit, že kurzy češtiny pro cizince jsou určeny výhradně pro studenty AMU v prezenční či kombinované formě studia.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zjišťovací zkoušky z českého jazyka se na nás obraťte mailem (cjp@amu.cz).