Zkouška z českého jazyka pro zahraniční uchazeče o studium v čj

- je povinnou součástí přijímacího řízení pro zahraniční uchazeče o studium na DAMU v českém jazyce pokud uchazeč nedoloží znalost českého jazyka jiným způsobem - podrobnosti zde (str. 11).

Seznam akreditovaných institucí , jejichž jazykovými zkouškami lze doložit požadovanou znalost českého jazyka, najdete zde .

POZOR: od přijímacího řízení pro akademický rok 2023/24 se požadovaná jazyková úroveň zvyšuje na B2 podle SERR (pro Bc., Mgr. / NMgr.) - viz podmínky přijímacího řízení zde .  Min. požadovaná úroveň čj pro přijetí do doktorského studiu je C1 podle SERR - viz podmínky přijímacího řízení zde .

 

Termín zkoušky pro přijímací řízení do studia v ak. roku 2023-24

předběžně: konec června 2023 (bude upřesněno nejpozději první týden v červnu). Na zkoušku je nutné se přihlásit emailem ( studijni@damu.cz ) nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.

Konání zkoušky z českého jazyka je zpoplatněno . Poplatek je 3 600 Kč pro Bc a Mgr. /NMgr studium, 4 000 K č pro doktorské studium. Poplatkem se rozumí částka na účtu příjemce, tj. AMU. Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel částky. Poplatek  je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání přihlášky ke zkoušce. Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku .

 

Platební údaje

Číslo účtu: 19-5373180297/0100

Variabilní symbol: 7020100001
Specifický symbol: kód přihlášky ke studiu na AMU
Zpráva příjemci (účel platby): jméno a příjmení

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Účet: Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Zrušení nebo přesun přihlášky na jiný termín zkoušky

Do uzavření přihlášek pro daný termín:

  1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
  2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.

Po uzavření přihlášek pro daný termín nelze zrušit ani přesunout přihlášku.

Po uzavření přihlášek při omluvení neúčasti lékařským potvrzením:

  1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
  2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.

 

Popis zkoušky

Zkouška se skládá z těchto částí:

- Čtení s porozuměním (max. 15 bodů) - ve formě testu v LMS Moodle

- Poslech s porozuměním (max. 15 bodů) - ve formě testu v LMS Moodle

- Gramaticko-lexikální část (max. 20 bodů) - ve formě testu v LMS Moodle

- Psaní (max. 20 bodů) - ve formě eseje na téma motivace ke studiu na AMU (Moodle / papír)

- Ústní část (max. 20 bodů) - ve formě pohovoru se zkušební komisí, kterou tvoří zkoušející CJP a zástupce fakulty, na kterou se uchazeč/ka hlásí.

 

Hodnocení zkoušky

Celkové hodnocení: uspěl(a) / neuspěl(a) . Pro hodnocení „uspěl(a)“ je nutné dosáhnout min. 60% v každé části zkoušky .

Zkouška je na místě vyhodnocena; o jejím průběhu a výsledku je sepsán protokol , který je odeslán na SO DAMU.

 

Další informace

Cvičnou verzi písemné části zkoušky (bez psaní a mluvení) si můžete vyzkoušet zde (uživatelské jméno: amu, heslo: amu.0001).

POZOR: Předměty čj pro cizince, zajišťované CJP AMU, jsou určeny výhradně pro studenty AMU v prezenční, popř. kombinované formě studia a neslouží jako přípravné kurzy pro uchazeče.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zkoušky z češtiny se na nás obraťte mailem ( cjp@amu.cz ). Pokud máte dotazy ohledně přijímacího řízení, kontaktujte prosím Studijní oddělení DAMU .