Harmonogram akademického roku 2018/2019

(schválen kolegiem dne 13. 6. 2018)

Datum

 

24. 8. – 4. 9. 2018

zápis nově přijatých studentů do 1. ročníku

1.–9. 9. 2018

přípravný kurz 1. ročníky KČD a KALD Poněšice

5. 9. 2018 – 26. 9. 2018

uzavírání ročníků a zápis studentů do ročníků vyšších

3.–14. 9. 2018

konec opravných a náhradních zkoušek za letní semestr 17/18

1. 10. 2018

ZAČÁTEK AKADEMICKÉHO ROKU  2018/19

1. 10.  –  21. 12. 2018 

ZIMNÍ SEMESTR  2018/19

1. 10. 2018 v 10:00 hod                     

imatrikulace 1. ročníku studia, bezprostředně poté školení BOZP /HAMU/

1. 10. 2018 ve 14.00 hod

setkání 1. ročníků s vedením fakulty v Divadle disk (přibližně do 15.00 hod)

13. 10. 2018

Den otevřených dveří DAMU

24. 9. – 26. 10. 2018                              

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do ZS

1. 10. – 21. 12. 2018

výuka v zimním semestru (12 týdnů)

21. 11. 2018 v 11:00 hod                      

promoce pokračujících bakalářů na DAMU (Taneční sál)

26. 11. 2018  v 10:00 a ve 12:00 hod

promoce nepokračující bc., mgr. a dr. v Sále Martinů

3. 12. 2018

katedry předkládají návrhy témat. mgr. diplom. prací a konzultantů

24. 12. 2018 –  1. 1. 2019                                   

ZIMNÍ PRÁZDNINY

2. 1. – 8. 2. 2019                                 

zkouškové období za zimní semestr (6 týdnů)

22.–23. 1. 2019

prezentace magisterských projektů KP

3.–14. 1. 2019

klauzury katedry činoherního divadla

28.–31. 1. 2019

klauzurní festival Proces katedry alternativního a loutkového divadla

10. 1. 2019

klauzury katedry scénografie

7.–11. 1. 2019

klauzury katedry autorské tvorby a pedagogiky

11. 2. 2019

prezentace magisterských projektů KTK (2. ročník)

4.–15. 2. 2019

opravné termíny zkoušek zimní semestr  18/19

 

ZVK (zimní výcvikový kurz)

4. 2. –  17. 5. 2019                                  

LETNÍ SEMESTR  2018/19

4. 2. –  8. 3. 2019                                

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do LS

11. 2. – 17. 5. 2019                                

výuka v letním semestru (14 týdnů)

20. 5. – 28. 6. 2019                                

zkouškové období za letní semestr (6 týdnů)

28.–29. 5. 2019

prezentace magisterských projektů KP

27. 5. – 6. 6.

klauzury katedry činoherního divadla

27.–30. 5. 2019

klauzurní festival Proces katedry alternativního a loutkového divadla

30. 5. 2019

klauzury katedry scénografie

20.–24. 5. 2019

klauzury katedry autorské tvorby a pedagogiky

13. 5. 2018

prezentace magisterských projektů KTK (1. ročník)

14.–21. 6. 2019

LVK (letní výcvikový kurz)

1. 7. - 31. 8. 2019                                            

LETNÍ PRÁZDNINY (9 týdnů) 

2.–13. 9. 2019                                  

opravné termíny a náhradní termíny zkoušek letní semestr 18/19

26. 8. 2019 – 3. 9. 2019

začátek zápisů do studia pro akademický rok 2019/20

30. 9. 2019

KONEC  AKADEMICKÉHO  ROKU  2018/19

 

 

BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY  2018/19                 

MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY  2018/19

KČD

24.–25. 6. / 16.–17. 9. 2019

15. 1. / 12.–13. 6. / 18.–19. 9. 2019

KALD

25. 1., 17.–18. 6., 16.–17. 9. 2019

25. 1., 19.–20. 6., 19.–20. 9. 2019

KP

6. 2., 13. 6., 10.–11. 9. 2019

6. 2., 20. 6., 10.–11. 9. 2019

KS

10. 1., 17. 6., 9. 9. 2019

10. 1., 17. 6., 9. 9. 2019

KVD

8.–9. 1., 18.–19. 6., 3.–4. 9. 2019

8.–9. 1., 28.–29. 5., 3.–4. 9. 2019

KTK

16. 1., 17. 6., 9. 9. 2019

16. 1., 17. 6., 9. 9. 2019

KATAP

4. 1., 3. 6., 30. 9. 2019

4. 1., 3. 6., 30. 9. 2019

 

 

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY 2018/19

HČD

26.–27. 6. / 9.–10. 9. 2019

 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAG. STUDIA PRO AKAD. ROK 2019/20

 

DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

DO MAGISTERSKÉHO STUDIA

KČD

Leden 2019

24.–25. 6. 2019

KALD

1. kolo březen, 2. kolo duben 2019

pro uchazeče z jiných škol a oborů DAMU 1. kolo duben 2019, 2. kolo 24.–25. 6. 2018

pro bakaláře KALD 24.–25. 6. 2018

KP

1. kolo 15. 2., 2. kolo 8. 3, 3. kolo 2.–3. 4. 2019

1. kolo 29. 5., 2. kolo 19. 6, 3. kolo 27. 6. 2019

KS

4. - 6. 3. 2019

11. 1., 18. 6. a 10. 9. 2019

Pro uchazeče z jiných VŠ: 10. 6. 2019

KVD

1. kolo 25.–26. 1. 2019, 2. kolo 3.–4. 5. 2019

17. 9. 2019

KTK

1. kolo 8. 4., 2. kolo 29. 4. 2019

18. 6., 10. 9. 2019

KATAP

27.–31. 5. 2019

 

Termín odevzdání závěrečných prací: nejpozději měsíc před konáním státní závěrečné zkoušky (na základě dohody s katedrou).
        
Termín doručení přihlášek: listopad 2018 – červen 2019 (bude upřesněno v informacích o přijímacím řízení)

  • přihlášky KČD do 15. 11. 2018,
  • přihlášky KVD do magisterského navazujícího studia do 15. 6. 2019, do bakalářského studia do 10. 12. 2018,
  • přihlášky KTK do 16. 3. 2019; do navazujícího magisterského studia 17. 5., 23. 8. 2019,
  • přihlášky KP do bakalářského studia do 21. 1. 2019; do magisterského do 20. 5. 2019.

Přehlídka DVD (Děti-Výchova-Divadlo) – z tvorby studentů a absolventů KVD -  se uskuteční ve dnech:  26.–28. 10. 2018. 
        
Festival Zlomvaz se uskuteční ve dnech:  10.–16. 6. 2019.
Sympozium KP: listopad 2018

Festival Autorská tvorba Nablízko se uskuteční ve dnech: 21.–24. 3. 2019.
        

Administrativní zpracování: K. Maxová