Harmonogram akademického roku 2022/2023

(schválený kolegiem dne 8. 6. 2022)

Hlavní harmonogram
Harmonogram přijímacího řízení
Harmonogram státních závěrečných zkoušek
Harmonogram akcí pro veřejnost
Harmonogram klauzur LS 22/23

Hlavní harmonogram

1. 10. 2022 – 23. 12. 2022

ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023 - 12 týdnů

23. 12. 2022 – 1. 1. 2023

ZIMNÍ PRÁZDNINY

2. 1. – 10. 2. 2023

zkouškové období zimního semestru (5 týdnů)

30. 1. – 24. 2. 2023

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do LS (4 týdny)

13. 2. – 19. 5. 2023

LETNÍ SEMESTR 2022/2023 - 14 týdnů

22. 5. – 30. 6. 2023

zkouškové období za letní semestr

1. 7. – 31. 8. 2023

LETNÍ PRÁZDNINY

1.–15. 9. 2023

pokračování zkouškového období za letní semestr ak. r. 2022/2023

1. 6. – 24. 9. 2023

elektronický zápis do vyšších ročníků bc. a mgr. programů pro ak. rok 2023/2024

30. 9. 2023

KONEC AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

 

Fakultní harmonogram

1. 6. – 14. 9. 2022

elektronický zápis do vyšších ročníků bc a mgr. programů pro ak. rok 2022/2023

25. 8. – 2. 9. 2022

zápis nově přijatých studentů do 1. ročníků bakalářských programů

23. 9. 2022

zápis přijatých studentů do 1. ročníků navazujících magisterských programů

26. 8. – 3. 9. 2022

přípravný kurz 1. ročníky KČD a KALD, Poněšice

15.–30. 9. 2022

náhradní termín pro zápis do vyšších ročníků pro ak. rok 2022/2023

16. 9. 2022

DISK Premiéra 2. absolventské inscenace KČD - Krev na krku kočky

27.–30. 9. 2022

přípravný kurz 1. ročníky KATaP, Poněšice

1. 10. 2022

ZAČÁTEK AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

1. 10. 2022 – 10. 2. 2023

ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023

19. 9. – 16. 10. 2022

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do ZS (4 týdny)

3. 10. – 23. 12. 2022

výuka v zimním semestru (12 týdnů)

3. 10. 2022

imatrikulace 1. ročníků (10:00, Sál Martinů, HAMU)

3. 10. 2022

Slavnostní shromáždění akademické obce DAMU (16:00 – 18:00, DISK)

4.–6. 10. 2022

Orientační dny pro 1. ročníky bc. i mgr.programů v prezenční formě studia

7. 10. 2022

Orientační den pro 1. ročníky mgr. programů v kombinované formě studia a 1. ročníky phd. programů

17. 10. 2022

Sdílejme DAMU! (R110)

21. 10. 2022

DISK Premiéra KALD 2

22. 10. 2022

Den otevřených dveří DAMU pro zájemce o bc. studium a mgr. studium herectví ČD

27.–29. 10. 2022

Přehlídka DVD (Děti-Výchova-Divadlo) – z tvorby studentů a absolventů KVD

15. 11. 2022

Tržiště projektů

18. 11. 2022

DISK Premiéra 3. absolventské inscenace KČD

19. 11. 2022

Noc divadel

24. 11. 2022

promoce bc., mgr. a phd. absolventů (Sál Martinů)

12. 12. 2022

Sdílejme DAMU! (R110)

16. 12. 2022

DISK Premiéra KALD 3

23. 12. 2022 – 1. 1. 2023

ZIMNÍ PRÁZDNINY

2. 1. – 10. 2. 2023

zkouškové období za zimní semestr (5 týdnů)

5.–13. 1. 2023

klauzury katedry činoherního divadla

12. 1. 2023

klauzury katedry scénografie

16.–20. 1. 2023

klauzury katedry autorské tvorby a pedagogiky

22.–29. 1. 2023

zimní výcvikový kurz

26.–27. 1. 2023

prezentace magisterských projektů katedry produkce

27. 1. 2023

DISK Premiéra 4. absolventské inscenace KČD

30. 1. 2023

prezentace magisterských projektů katedry teorie a kritiky

30. 1. – 2. 2. 2023

klauzurní festival Proces katedry alternativního a loutkového divadla

30. 1. – 24. 2. 2023

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do LS (4 týdny)

31. 1. 2023

katedry předkládají návrhy témat bc. a mgr. diplom. prací a konzultantů

13. 2. – 30. 9. 2023

LETNÍ SEMESTR 2022/2023

13. 2. – 19. 5. 2023

výuka v letním semestru (14 týdnů)

15. 2. 2023

uzávěrka přihlášek na studijní a praktické stáže Erasmus+ pro ak. rok 2023/2024

21. 2. 2023

Tržiště projektů

2. 3. 2023

DISK Premiéra KALD 4

13. 3. 2023

Sdílejme DAMU! (R110)

2.–5. 3. 2023

Festival Autorská tvorba Nablízko

31. 3. 2023

DISK Premiéra 1. absolventské inscenace 3. ročníku herectví KČD

28. 4. 2023

DISK Premiéra KALD 1b

15. 5. 2023

Sdílejme DAMU! (R110)

22. 5. – 30. 6. 2023

zkouškové období za letní semestr

22. 5. 2023

prezentace magisterských projektů katedry teorie a kritiky

22.–26. 5., 29. 5., 5.–8. 6. 2023

klauzury katedry činoherního divadla

29. 5. – 1. 6. 2023

klauzurní festival Proces katedry alternativního a loutkového divadla

1. 6. 2023

klauzury katedry scénografie

1.–2. 6. 2023

prezentace magisterských projektů katedry produkce

5.–9. 6. 2023

klauzury katedry autorské tvorby a pedagogiky

8.–18. 6. 2023

Festival ZLOMVAZ – PQ Studio Stage

8.18. 6. 2023

Výstava KS

16.–23. 6. 2023

LVK (letní výcvikový kurz)

1. 7. – 31. 8. 2023

LETNÍ PRÁZDNINY

1.–15. 9. 2023

Pokračování zkouškového období za letní semestr ak. r. 2022/2023

1. 6. – 24. 9. 2023

elektronický zápis do vyšších ročníků bc. a mgr. programů pro ak. rok 2023/2024

15.–30. 9. 2023

náhradní termín pro zápis do vyšších ročníků pro ak. rok 2023/2024

30. 9. 2023

KONEC AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Harmonogram přijímacího řízení

Akreditované studijní programy v českém jazyce

 

Název programu

Katedra

Konzultační dny

Uzávěrka přihlášek

Termín přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy

Režie-dramaturgie činoherního divadla

KČD

5. 11. 2022

15. 11. 2022

I. kolo:
5.–12. 1. 2023

II. a III. kolo:
31. 1. – 8. 2. 2023

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

KALD

10. 12. 2022

15. 1. 2023

I. kolo:
21. 2. 2023

II. kolo:
24.–26. 3. 2023

III. kolo:
4.–16. 4. 2023

Herectví alternativního a loutkového divadla

KALD

10. 12. 2022

15. 1. 2023

I. kolo:
24.–26. 3. 2023

II. kolo:
14.–16. 4. 2023

 

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

KATaP

2. 3. a 17. 4. 2023

23. 4. 2023

 

22. –26. 5. 2023
I.–II. kolo

Scénografie alternativního a loutkového divadla

KALD

10. 12. 2022

15. 1. 2023

I. kolo:
24.–26. 3. 2023

II. kolo:
4.–16. 4. 2023

Scénografie

KS

26. 11. a 3. 12. 2022
vždy od 10.00

31. 1. 2023

6.–8. 3. 2023
I –III. kolo

Produkce

KP

27. 1. 2023

24. 2. 2023

I. kolo:
10. 3. 2023

II. kolo:
31. 3. 2023

III. kolo:
20.–21. 4. 2023

Dramatická výchova

KVD

11. 11. 2022
(od 15 a od 16 hod.)

12. 12. 2022

I. kolo:
19.–21. 1. 2023

II. kolo:
25.–27. 5. 2023

Teorie a kritika divadelní tvorby

KTK

10. 2. 2023

10. 3. 2023

I. kolo:
3. 4. 2023

II. kolo:
24. 4. 2023

Magisterský studijní program (nenavazující)

Herectví činoherního divadla

KČD

5. 11. 2022

15. 11. 2022

Od 16. 1. 2023 do 5. 2. 2023

Navazující magisterské studijní programy

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

KATaP

2. 3. a 17. 4. 2023

23. 4. 2023

22.–26. 5. 2023
I.–II. kolo

Režie činoherního divadla

KČD

5. 11. 2022

12. 5. 2023

26.–30. 6. 2023

Dramaturgie činoherního divadla

KČD

5. 11.2022

12. 5. 2023

26.–30. 6. 2023

Produkce a management

KP

14. 4. 2023

29. 5. 2023

I. kolo:
6. 6. 2023

II. kolo:
16. 6. 2023

III. kolo:
28. 6. 2023

 

Teorie a kritika divadelní tvorby

KTK

10. 2. 2023

20. 5. 2023

20. 6. 2023

Scénografie

KS

26. 11. a 3. 12. 2022
vždy od 10.00
nebo dle individuální domluvy

9. 5. 2023

12. 6. 2023

Dramatická výchova

KVD

 

19. 6. 2023

14.–15. 9. 2023

Alternativní a loutkové divadlo

KALD

19. 1. 2022

14. 4. 2023

I. kolo:
15. 5. 2023

II. kolo:
26.–27. 6. 2023

Doktorské studijní programy

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika 

KATaP

Sjednávají se individuálně

2. 6. 2023

22. 6. 2023

Alternativní a loutková tvorba a její teorie

KALD

 

 

 

Teorie a praxe divadelní tvorby

KTK

lze sjednat individuálně
u Marie Pejřimovské;
viz. také zde

31. 5. 2023

22. 6. 2023

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

ÚTST

 

15. 5. 2023

8. 6. 2023

Teorie a praxe dramatické výchovy

KVD

 

1. 6. 2023

21. 6. 2023

 

 

Akreditované studijní programy v anglickém jazyce

Název programu

Katedra

Konzultační dny

Uzávěrka přihlášek

Termín přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy

Authorial Acting

KATaP

Individuálně

1. 3. 2023,
resp. 10. 4. 2023

13.–17. 3. 2023
resp. 24.–28. 4. 2023

Navazující magisterské studijní programy

Authorial Acting

KATaP

Individuálně

1. 3. 2023,
resp. 10. 4. 2023

13.–17. 3. 2023
resp. 24.–28. 4. 2023

Directing of Devised and Object Theatre

KALD

  1. 3. 2023

I. kolo: 6. 3. 2023
II. kolo: 27. 3. 2023

 

Studijní programy s probíhající akreditací

Název programu

Jazyk výuky

Katedra

Předpokládaný termín vyhlášení přijímacího řízení

Navazující magisterské studijní programy

Directing of Dramatic Theatre

anglicky

KČD

leden 2023

Stage Design

anglicky

KS

leden 2023

Harmonogram státních závěrečných zkoušek

 

 

BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY

MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

KČD

26.–30. 6. 2023, 6.–12. 9. 2023

4.–9. 1. 2023, 13.–16. 6. 2023, 18.–21. 9. 2023

KALD

19. 1. 2023, 19.–20. 6. 2023, 11.–12. 9. 2023

20. 1. 2023, 21.–22. 6. 2023, 13.–14. 9. 2023

KP

31. 1. 2023, 9. 6. 2023, 7.–8. 9. 2023

31. 1. 2023, 23. 6. 2023, 7.–8. 9. 2023

KS

11. 1. 2023, 15. 6. 2023, 7. 9. 2023

1. 1. 2023, 15. 6. 2023, 7. 9. 2023

KVD

3.–11. 1. 2023, 27.–28. 6. 2023, 5.–13. 9. 2023

3.–11. 1. 2023, 30. 5. – 7. 6. 2023, 5.–13. 9. 2023

KTK

23. 1. 2023, 19. 6. 2023, 18. 9. 2023

23. 1. 2023, 19. 6. 2023, 18. 9. 2023

KATAP

23.–24. 1. 2023, 29.–30. 5. 2023, 18.–19. 9. 2023

23.–24. 1. 2023, 29.–30. 5. 2023, 18.–19. 9. 2023

 

Postupové zkoušky

HČD

26.–30. 6. 2023, 6.–12. 9. 2023

Termín odevzdání závěrečných bakalářských a magisterských prací: nejpozději 1 měsíc před konáním státní závěrečné zkoušky (na základě dohody s katedrou)

 

Státní doktorské zkoušky

Časový interval mezi odevzdáním disertační práce a konáním státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce je nejméně dva měsíce a nejvíce šest měsíců.

Termíny odevzdání disertační práce: dle dohody s oborovou radou příslušného studijního oboru/programu.

Harmonogram akcí pro veřejnost

 

22. 10. 2022

Den otevřených dveří DAMU pro zájemce o bc. studium a mgr. studium herectví ČD

27.–29. 10. 2022

Přehlídka DVD (Děti-Výchova-Divadlo) – z tvorby studentů a absolventů KVD

19. 11. 2022

Noc divadel

2.–5. 3. 2023

Festival Autorská tvorba Nablízko

8.–18. 6. 2023

Festival ZLOMVAZ

8.–18. 6. 2023

Výstava KS

Katedra teorie a kritiky 

22. 5. - Hallerův sál - prezentace magisterských projektů studujících 1. ročníku teorie a kritiky 

Katedra scénografie 

1. 6. - scénografický ateliér (trakt Karlova, 4. patro) - klauzury studujících KS 

Katedra alternativního a loutkového divadla 

29. 5. - 1. 6. - klauzurní festival Proces024

Katedra činoherního divadla 

19. 5. od 15:00  Pohyb 1. r. + 2. r. herectví (M. Pacek, E. Ornstová, K. Jelínková,  Z. Šimáková)

23. 5. od 15:00  Scénická propedeutika (1. r. R-D,     J. Korčák, M. Čičvák)

24. 5. od 15:00  Herecká tvorba 2. r. (T. Pavelka, M. Pleštilová, L. Trmíková)

25. 5. od 15:00  Zpěv 1. r. +2. r. herectví (J. Balašová, P. Kohoutová, J. Osička)

29. 5. od 15:00  Jevištní mluva 1. H. 2. H. (M. E. Gasparovič, Z. Sajfertová)

1. 6. od 15:00    Scénická tvorba 2. r. RD, 1. r. H (J. Burian, M. Dočekal. J. Slouková)

5. 6. od 15:00   Lipková, Živý obraz; bakalářská inscenace (M. Schejbal, M. Šotek)

6. 6. od 15:00   Fedorov, Zabiják Joe; bakalářská inscenace (M. Schejbal, M. Šotek)

Katedra autorské tvorby i pedagogiky 

PÁTEK / FRIDAY, 2/6

16:00 – 17:00 pohyb + reflexe 1.ročník 1. skupina / movement 1st year 1st
part, Mish a Janka

17:15 – 18:00 řeč ENG 1. a 2. ročník / speech 1st and 2nd year, Pavel Zajíček a
Mish

PONDĚLÍ / MONDAY, 5/6

10:00 – 11:00 pohyb + reflexe 1. ročník 2. skupina / movement 1st year 2nd
part, Mish a Janka

11:15 – 12:00 herecká ENG 1. ročník / acting 1st year, Kateřina Daňková
oběd / lunch

13:30 - 14:15 herecká ENG 2. ročník / acting, Jan Hančil + Maryana Kozak

14:30 – 15:15 herecká CZ 2. ročník / acting, Hanka Malaníková + Eva Čechová

15:30 – 16:00 experimentální herecká CZ / experimental acting, Jaroslava Pokorná, Jan Večeřa

16:00 – 17:30 reflexe

ÚTERÝ / TUESDAY, 6/6

10:00 – 10:50 pohyb + reflexe 2. ročník / movement 2nd year, Jan Bárta

11:15 – 12:15 hlas CZ / voice, Tereza Roglová

oběd / lunch

13:45 - 14:45 zpěv ENG / singing, Pavla Fendrichová

15:00 – 16:00 autorské presentations I

16:15 – 17:30 reflexe

STŘEDA / WEDNESDAY, 7/6

9:30 – 10:15 řeč CZ 2. ročník / speech 2nd year, Markéta Potužáková

10:30 – 11:30 autorské presentations II

11:40 – 13:00 reflexe

oběd / lunch

14:00 – 15:00 řeč 1. ročník CZ / speech 1st year, Miloš Macourek

15:15 – 15:45 verš CZ, Markéta Potužáková

16:00 – 17:30 herecká CZ 1. ročník + reflexe / acting 1st year, Markéta
Potužáková, Eva Čechová

ČTVRTEK / THURSDAY, 8/6

9:30 – 10:00 řeč CZ 1. ročník / speech 1st year, Mikulášovy patálie

10:00 – 11:00 autorské presentations III

11:15 – 12:30 reflexe

oběd / lunch

14:00 – 17:00 pohovory, 1. ročník, CZ / meetings 1st year, CZ

17:00 hospoda

PÁTEK / FRIDAY, 9/6

10:00 – 11:30 pohovory ENG / english program, meetings

12:00 – 14:00 pohovory 2. a 3. ročník, CZ / meetings 2nd year, CZ
 


.