Harmonogram akademického roku 2023/2024

(schválený kolegiem dne 7. 6. 2023)

Hlavní harmonogram

1. 10. 2023

ZAČÁTEK AKADEMICKÉHO ROKU  2023/2024

1. 10. 2023 – 7. 1. 2024

ZIMNÍ SEMESTR  2023/2024 (13 týdnů)

23. 12. 2023 – 1. 1. 2024

ZIMNÍ PRÁZDNINY

8. 1. – 11. 2. 2024

zkouškové období za zimní semestr (5 týdnů)

27. 9. – 15. 10. 2023

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do ZS (13 týdnů)

12. 2. – 19. 5. 2024

LETNÍ SEMESTR  2023/2024 (14 týdnů)

20. 5. – 30. 6. 2024

zkouškové období za letní semestr

1.–15. 9. 2024

Pokračování zkouškového období za letní semestr ak. rok 2023/2024

1.  6. – 24. 9. 2024

elektronický zápis do vyšších ročníků bc. a mgr. programů pro ak. rok 2024/2025

30. 9. 2024

KONEC AKADEMICKÉHO ROKU  2023/2024

Fakultní harmonogram

1.  6. – 24. 9. 2023

elektronický zápis do vyšších ročníků bc a mgr. programů pro ak. rok 2023/2024

31. 8. – 7. 9. 2023

zápis nově přijatých studentů do 1. ročníků bakalářských programů

1.–10. 9. 2023

přípravný kurz 1. ročníky KČD a KALD, Poněšice

15. 9. 2023

ds DISK premiéra 2. absolventské inscenace 3. ročníku Herectví KČD

22. 9. 2023

zápis přijatých studentů do 1. ročníků navazujících magisterských programů

22. 9. 2023

přípravný kurz 1. ročníků KATaP, Poněšice

25.–30. 9. 2023

náhradní termín pro zápis do vyšších ročníků pro ak. rok 2023/2024

26.–27.9. 2023

Orientační dny pro 1. ročníky bc. i mgr. programů v prezenční a kombinované formě studia

1. 10. 2023

ZAČÁTEK AKADEMICKÉHO ROKU  2023/2024

1. 10. 2023 – 11. 2. 2024

ZIMNÍ SEMESTR  2023/2024

27. 9. – 15. 10. 2023

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do ZS (3 týdny)

2. 10. – 23. 12. 2023

výuka v zimním semestru(12 týdnů) (výuka CJP a CPPSR probíhá také 2. - 5. 1. 2024)

2. 10. 2023

imatrikulace 1. ročníků (10:00, Sál Martinů, HAMU)

2. 10. 2023

Slavnostní shromáždění akademické obce DAMU (15:00 – 17:00, dsDISK)

7. 10. 2023

ds DISK premiéra magisterské absolventské inscenace KALD2a

16., 17. a 26. 10. 2023

Jednodenní kurz k dávání a přijímání zpětné vazby pro druhé ročníky

17. 10. 2023

Být cizincem v Česku. Interkulturní konflikty – workshop pro zahraniční studující

18., 20., 25. a 27. 10. 2023

Jednodenní kurz well-beingu a psychické připravenosti na studium pro první ročníky

20. 10. 2023

ds DISK premiéra magisterské absolventské inscenace KALD2b

23. 10. 2023

Jednodenní kurz well-beingu a psychické připravenosti na studium pro druhý ročník KČD

23. 10. 2023

Sdílejme DAMU! (R110)

24. 10. 2023

PŘESUNUTO NA LETNÍ SEMESTR: Důstojné odměňování na uměleckých vysokých školách (panelová diskuse) 

27.–29.10.2023

Přehlídka DVD (Děti-Výchova-Divadlo) – z tvorby studentů a absolventů KVD

2.–3. 11. 2023

Teritoria umění (konference)

4. 11. 2023

Den otevřených dveří DAMU (pro zájemce o všechny bakalářské SP a Herectví ČD)

7.–8. 11. 2023

Performing Arts Management Symposium

14. 11. 2023

Studium na DAMU. Je co zlepšovat? - workshop pro vyšší ročníky zahraničních studujících

15. 11. 2023

Tržiště projektů

17. 11. 2023

ds DISK premiéra 3. absolventské inscenace 4. ročníku herectví KČD 3

18. 11. 2023

Noc divadel 2023

23. 11. 2023

promoce bc., mgr. a phd. absolventů v 10.00 a ve 12.00 (HAMU Sál Bohuslava Martinů)

24. 11. 2023

Sdílejme DAMU! (ds DISK)

15. 12. 2023

ds DISK premiéra magisterské absolventské inscenace KALD

7. 12. 2023

Kolokvium DAMU

18. 12. 2023

Jak zvládnout zkouškové (seminář pro studenty)

23. 12. 2023 – 1. 1. 2024

ZIMNÍ PRÁZDNINY

2. 1. – 11. 2. 2024

zkouškové období za zimní semestr (5 týdnů)

5.–12. 1. 2024

klauzury katedry činoherního divadla

15. 1.2024

katedry předkládají zadání bc. a mgr. písemných kvalifikačních prací ke schválení děkanovi a vkládají do KOSu zadání absolventských výkonů

15.–19. 1. 2024

klauzury katedry autorské tvorby a pedagogiky

15. 1. 2024

klauzury katedry scénografie

21.–28.1.2024

zimní výcvikový kurz

26. 1. 2024

ds DISK premiéra 4. absolventské inscenace 4. ročníku Herectví KČD

25.–26. 1. 2024

prezentace magisterských projektů Katedry produkce

29. 1. 2024

magisterská sympozia Katedry teorie a kritiky

29. 1. – 1. 2. 2024

klauzurní festival Proces Katedry alternativního a loutkového divadla

30. 1. – 24. 2. 2023

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do LS (4 týdny)

31. 1. 2024

uzávěrka přihlášek na studijní a praktické stáže Erasmus+ pro ak. rok 2024/2025

12. 2. – 30. 9. 2024

LETNÍ SEMESTR  2023/2024

12. 2. – 19. 5. 2024

výuka v letním semestru(14 týdnů)

19. 2. 2024

Sdílejme DAMU! (R110)

29. 2. 2024

ds DISK premiéra 1. absolventské inscenace 3. ročníku Herectví KALD

29. 2. – 3. 3. 2024

Festival Autorská tvorba Nablízko

4., 5., 11. a 12. 3. 2024

Jednodenní kurz k dávání a přijímání zpětné vazby pro první ročníky

28. 3. 2024

ds DISK premiéra 1. absolventské inscenace 3. ročníku Herectví KČD

16. 4. 2024

Sdílejme DAMU! (ds DISK)

3. 5. 2024

ds DISK premiéra 2. absolventské inscenace 3. ročníku Herectví KALD

20. 5. – 30. 6. 2024

zkouškové období za letní semestr

20. 5. 2024

magisterská sympoziakatedry teorie a kritiky

27. 5. – 7. 6. 2024

klauzury Katedry činoherního divadla

27. 5. – 31. 5. 2024

klauzurní festival Proces Katedry alternativního a loutkového divadla

30. 5. 2024

klauzury Katedry scénografie

30.–31. 5. 2024

prezentace magisterských projektů Katedry produkce

3.–7. 6. 2024

klauzury Katedry autorské tvorby a pedagogiky

6.–9. 6. 2024

Výstava KS v DISKu

12.–15. 6. 2024

Festival ZLOMVAZ

16.–24. 6. 2024

LVK (letní výcvikový kurz)

1. 7. – 30. 8. 2024

LETNÍ PRÁZDNINY

1.–15. 9. 2024

Pokračování zkouškového období za letní semestr ak. rok 2023/2024

1.  6. – 22. 9. 2024

elektronický zápis do vyšších ročníků bc. a mgr. programů pro ak. rok 2024/2025

23. –27. 9. 2024

náhradní termín pro zápis do vyšších ročníků pro ak. rok 2024/2025

30. 9. 2024

KONEC AKADEMICKÉHO ROKU  2023/2024

Harmonogram přijímacího řízení

Akreditované studijní programy v českém jazyce

Název programu

Katedra

Konzultační dny

Uzávěrka přihlášek

Termín přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy

Režie-dramaturgie činoherního divadla

KČD

21. 10. 2023

15. 11. 2023

I. kolo: 4.–9. 1. 2024
II. a III. kolo: 1.–8. 2. 2024

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

KALD

9. 12. 2023

15. 1. 2024

I. kolo: 22. 2. 2024
II. kolo: 8.–24. 3. 2024
III. kolo: 12.–21. 4. 2024

Herectví alternativního a loutkového divadla

KALD

9. 12. 2023

15. 1. 2024

I. kolo: 8.–24. 3. 2024
II. kolo:12.–21. 4. 2024

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

KATaP

1. 3. 2024 a 3. 4. 2024

14. 4. 2024

20. 24. 5. 2024

Scénografie alternativního a loutkového divadla

KALD

9. 12. 2023

 

 

Scénografie

KS

27. 11. a 3. 12. 2023

 

 

Produkce

KP

26. 1. 2024

19. 2. 2024

I. kolo: 4.–8. 3. 2024
II. kolo: 18.–22. 3. 2024
III. kolo: 11.–12. 4. 2024

Dramatická výchova (kombinovaná forma)

KVD

24. 11. 2023

12. 12. 2023

I. kolo: 25.–27. 1. 2024
II. kolo: 23.–25. 5. 2024

Teorie a kritika divadelní tvorby

 

KTK

9. 2. 2024

15. 3. 2024

I. kolo: 8. 4. 2024
II. kolo: 29. 4. 2024

Magisterský studijní program (nenavazující)

Herectví činoherního divadla

KČD

21. 10. 2023

15. 11. 2023

15. 1. – 2. 2. 2024

Navazující magisterské studijní programy

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

KATaP

1. 3. 2024 a 3. 4. 2024

14. 4. 2024

20.–24. 5. 2024

Režie činoherního divadla

KČD

21. 10. 2023

12.5.2024

26.–28. 6. 2024

Dramaturgie činoherního divadla

KČD

21. 10. 2023

12. 5. 2024

26.–28. 6. 2024

Produkce

KP

19. 4. 2024

3. 6. 2024

I. kolo: 10.–11. 6. 2024
II. kolo:17.–21. 6. 2024
III. kolo: 24.–28. 6. 2024

Teorie a kritika divadelní tvorby

KTK

9. 2. 2024

17. 5. 2024

18. 6. 2024

Scénografie

KS

27. 11. a 3. 12. 2023
nebo dle individuální domluvy

6. 5. 2024

17. 6. 2024

Alternativní a loutkové divadlo

KALD

20. 1. 2024

15. 4. 2024

I. kolo: 13. 5. 2024
II. kolo: 24.–25. 6. 2024

Doktorské studijní programy

Teorie a praxe divadelní tvorby

KTK

lze sjednat individuálně u Marie Pejřimovské

Bude doplněno v 1/2024

Bude doplněno v 1/2024

Akreditované studijní programy v anglickém jazyce

 

Název programu

Katedra

Konzultační dny

Uzávěrka přihlášek

Termín přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy

Authorial Acting

KATaP

Sjednávají se individuálně

31. 1. 2024

5.–9. 2. 2024

Navazující magisterské studijní programy

Authorial Acting

KATaP

Sjednávají se individuálně

31. 1. 2024

5.–9. 2. 2024

Directing of Devised and Object Theatre

KALD

Sjednávají se individuálně

15. 1. 2024

I. kolo: 5. 2. 2024
II. kolo: 27. 2. 2024

Scenography – Theatre Scenography, Production Design

KS

Sjednávají se individuálně

15. 1. 2024

I. kolo: 5. 2. 2024
II. kolo: 19.–23. 2. 2024

 

Harmonogram státních závěrečných zkoušek

 

 

BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY

MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

KČD

26.–27. 6. 2024, 9.–10. 9. 2024

5.–10. 1. 2024, 13.–15. 6. 2024, 23.–24. 9. 2024

KALD

18. 1. 2024, 17.–18. 6. 2024, 16.–17. 9. 2024

19. 1. 2024, 19.–20. 6. 2024, 18.–19. 9. 2024

KP

1. 2. 2024, 14. 6. 2024, 12.–13. 9. 2024

1. 2. 2024, 21. 6. 2024, 12.–13. 9. 2024

KS

17. 1. 2024, 20. 6. 2024, 19. 9. 2024

17. 1. 2024, 20.6. 2024, 19. 9. 2024

KVD

9.–17. 1. 2024, 27.–28. 6. 2024, 2.–10. 9. 2024

9.–17. 1. 2024, 30. 5. – 7. 6. 2024, 2.–10. 9. 2024

KTK

22. 1. 2024, 17. 6. 2024, 16. 9. 2024

22. 1. 2024, 17. 6. 2024, 16. 9. 2024

KATAP

23.–24. 1. 2024, 29.–30. 5. 2024, 17.–18. 9. 2024

23.–24. 1. 2024, 29.–30. 5. 2024, 17.–18. 9. 2024

 

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY

KČD

24.–25. 6., 10.–11. 9. 2024

 

Termín odevzdání závěrečných bakalářských a magisterských prací: nejpozději 1 měsíc před konáním státní závěrečné zkoušky (na základě dohody s katedrou).

 

Státní doktorské zkoušky

Časový interval mezi odevzdáním disertační práce a konáním státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce je nejméně dva měsíce a nejvíce šest měsíců.

Termíny odevzdání disertační práce: dle dohody s oborovou radou příslušného studijního oboru/programu.

Harmonogram akcí pro veřejnost

15. 9. 2023

ds DISK premiéra 2. absolventské inscenace 3. ročníku herectví KČD

7. 10. 2023

ds DISK premiéra magisterské absolventské inscenace KALD2a

20. 10. 2023

ds DISK premiéra magisterské absolventské inscenace KALD2b

24. 10. 2023

Důstojné odměňování na uměleckých vysokých školách (panelová diskuse)

27.–29. 10. 2023

Přehlídka DVD (Děti-Výchova-Divadlo) – z tvorby studentů a absolventů KVD

2.–3. 11. 2023

Teritoria umění (konference)

4. 11. 2023

Den otevřených dveří DAMU (pro zájemce o všechnybakalářské SP aherectví ČD)

7.–8. 11. 2023

PerformingArts Management Symposium

17. 11. 2023

ds DISK premiéra 3. absolventské inscenace 4. ročníku herectví KČD 3

18. 11. 2023

Noc divadel 2023

7. 12. 2023

Kolokvium DAMU

15. 12. 2023

ds DISK premiéra magisterské absolventské inscenace KALD

29. 2. 2024

ds DISK premiéra 1. absolventské inscenace 3. ročníku herectví KALD

29. 2. – 3. 3. 2024

Festival Autorská tvorba Nablízko

28. 3. 2024

ds DISK premiéra 1. absolventské inscenace 3. ročníku herectví KČD

3. 5. 2024

ds DISK premiéra 2. absolventské inscenace 3. ročníku herectví KALD

6.–9. 6. 2024

Výstava KS v DISKu

12.–15. 6. 2024

Festival ZLOMVAZ

Harmonogram klauzur - zimní semestr 2023/2024

5.–12. 1. 2024 - klauzury Katedry činoherního divadla

15.–19. 1. 2024 - klauzury Katedry autorské tvorby a pedagogiky

15. 1. 2024 - klauzury Katedry scénografie

29. 1. – 1. 2. 2024 - klauzurní festival Proces Katedry alternativního a loutkového divadla