Harmonogram akademického roku 2019/2020 (aktualizace 10. 6. 2020)

INFO

MIMOŘÁDNÁ SITUACE 2020

Veškeré aktuální informace a opatření AMU naleznete zde.


Datum

 

30. 8. – 4. 9. 2019

zápis nově přijatých studentů do 1. ročníku

31. 8. – 7. 9. 2020

přípravný kurz 1. ročníky KČD a KALD Poněšice

5.–27. 9. 2019

uzavírání ročníků a zápis studentů do ročníků vyšších

2.–13. 9. 2019

opravné termíny a náhradní termíny zkoušek za letní semestr 18/19

1. 10. 2019

ZAČÁTEK AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

1. 10. – 20. 12. 2019

ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020

1. 10. 2019 v 10:00 hod

imatrikulace 1. ročníků; bezprostředně poté školení BOZP /HAMU/

1. 10. 2019 ve 14.00 hod

setkání 1. ročníků s vedením fakulty v Divadle disk (přibližně do 15.00 hod)

3. 10. 2019 v 9–12 a 13–16

počítačové školení pro nastupující 1. ročníky pro bcA i MgA

19. 10. 2019

Den otevřených dveří DAMU

23. 9. – 25. 10. 2019

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do ZS

  1. 10. – 20. 12. 2019

výuka v zimním semestru (12 týdnů)

20. 11. 2019 v 11:00 hod

promoce pokračujících bakalářů na DAMU (Taneční sál)

27. 11. 2019 v 10:00 a ve 12:00 hod

promoce nepokračující bcA, MgA. a dr. v Sále Martinů

2. 12. 2019

katedry předkládají návrhy témat bcA a MgA diplom. prací a konzultantů

23. 12. 2019 – 1. 1. 2020

ZIMNÍ PRÁZDNINY

2. 1. – 14. 2. 2020

zkouškové období za zimní semestr (6 týdnů a–2 dny)

30. 1. 2020

prezentace magisterských projektů katedry Produkce

6.–15. 1. 2020

klauzury katedry Činoherního divadla

27.–30. 1. 2020

klauzurní festival Proces katedry Alternativního a loutkového divadla

13. 1. 2020

klauzury katedry Scénografie

6.–10. 1. 2020

klauzury katedry Autorské tvorby a pedagogiky

10. 2. 2020

prezentace magisterských projektů katedry Teorie a kritiky (2. ročník)

3.–14. 2. 2020

opravné termíny zkoušek zimní semestr ak. r. 2019/2020

19.–26. 1. 2020

ZVK (zimní výcvikový kurz)

17. 2. – 31. 7. 2020

LETNÍ SEMESTR 2019/2020

3. 2. – 6. 3. 2020

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do LS

17. 2. – 22. 5. 2020

výuka v letním semestru (14 týdnů)

25. 5. – 31. 7. 2020
1.–30. 9. 2020

zkouškové období za letní semestr (13 týdnů – 3 dny)

22.–23. 6. 2020

prezentace magisterských projektů katedry Produkce

22.–30. 6.2020

klauzury katedry Činoherního divadla

24.–26. 6. 2020

klauzurní festival Proces katedry Alternativního a loutkového divadla

25. 6. 2020

klauzury katedry Scénografie

15.–18. 6. 2020

klauzury katedry Autorské tvorby a pedagogiky

25. 5. 2020

prezentace magisterských projektů katedry Teorie a kritiky (1. ročník)

28.–31.8.2020

LVK náhradní termín

1.–31. 8. 2020

LETNÍ PRÁZDNINY (9 týdnů)

1.–30. 9. 2020

Pokračování zkouškového období letní semestr ak. r. 2019/2020

3.–30. 9. 2020

začátek zápisů do studia pro akademický rok 2020/2021

30. 9. 2020

KONEC AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

1. 10. 2020

 

ZAČÁTEK AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

 

 

BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY 2019/2020

MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY 2019/2020

KČD

15. – 20. 6.; 7. 9.; 24. 9. 2020

9. 1.; 16.–17. 6.; 17.–18. 9. 2020

KALD

24. 1., 15.–16. 6., 14.–15. 9. 2020

24. 1., 17.–18. 6., 16.–17. 9. 2020

KP

5.–6. 2.; 11. 6.; 8.–9. 2020

5.–6. 2.; 18. 6.; 8.–9. 9. 2020

KS

13. 1., 18. 6., 7. 9. 2020

13. 1., 18. 6., 7. 9. 2020

KVD

14. 15. 1., 16. – 17. 6., 1.–2. 9. 2020

7. – 8. 1., 26. – 27. 5., 1.–9. 9. 2020

KTK

20. 1., 22. 6., 14. 9. 2020

20. 1., 22. 6., 14. 9. 2020

KATAP

10. 1., 21.–22. 9. 2020

10. 1., 21.–22. 9. 2020

 

 

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY 2019/20

HČD

8. 9. 2020; 23. 9. 2020

 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAG. STUDIA PRO AKAD. ROK 2020/2021

 

DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

DO MAGISTERSKÉHO STUDIA

KČD

9. 1. – 5. 2. 2020 (plus mg. Herectví činoherního div.)

25. 6. 2020; AJ program 1.–30. 4. 2020

KALD

I. kolo 1.–31. 3., II. / III. kolo 1.–4. 7. 2020

22.–23. 6. 2020

KP

I. kolo 14. 2., II. kolo 6. 3., III. kolo 1.–2. 7. 2020

I. kolo 16. 6., II. kolo 10. 9., III. kolo 17. 9. 2020

KS

9.–11. 3. 2020; III. kolo 26. 6.2020

8. 6. Pro uchazeče z jiných VŠ;
14. 1., 19. 6. a 8. 9 pro uchazeče z DAMU

KVD

I. kolo 24. – 25. 1. 2020, II. kolo 26. – 28. 6. 2020

1. – 30. 9. 2020

KTK

I. kolo 6. 4. 2020, II. kolo 27. 4. 2020

23. 6. a 15. 9. 2020

KATAP

22.–26. 6. 2020

 

Termín odevzdání závěrečných prací: nejpozději měsíc před konáním státní závěrečné zkoušky (na základě dohody s katedrou).

Termín doručení přihlášek: listopad 2019 – červen 2020 (bude upřesněno v informacích o přijímacím řízení):

  • přihlášky KČD do 15. 11. 2019; do navazujícího MgA studia Aj do 31. 1. 2020, Čj do 12. 5. 2020,
  • přihlášky KALD do bakalářského studia do 15. 1. 2020, do navazujícího magisterského do 31. 3. 2020,
  • přihlášky KP do bakalářského studia 20. 1. 2020; do magisterského do 18. 5. 2020,
  • přihlášky KVD do magisterského navazujícího studia do 15. 6. 2020, do bakalářského studia do 9. 12. 2019,
  • přihlášky KTK do 9. 3. 2020; do navazujícího magisterského studia 1. 6. 2020, 24. 8. 2020,
  • Přihlášky KS do bakalářského studia do 31. 1. 2020; do magisterského studia do 11. 5. 2020,
  • přihlášky KATAP do bakalářského i magisterského studia do 20. 5. 2020.

Přehlídka DVD (Děti-Výchova-Divadlo) – z tvorby studentů a absolventů KVD: 23.–25. 10. 2020.

Festival Zlomvaz se uskuteční ve dnech: 2. – 5. 6. 2020 ZRUŠEN.

Sympozium KP: termín v jednání; KP: Konference ENCATC – on-line 3.–12. 11. 2020.

Festival Autorská tvorba Nablízko se uskuteční ve dnech: 12.–15. 11. 2020.

Klauzurní výstava KS v Divadle DISK  15. – 18. 6. 2020 ZRUŠENÁ.

Administrativní zpracování: K. Maxová
12. 6. 2020