Harmonogram akademického roku 2019/2020

Datum

 

 

30. 8.   4. 9. 2019

zápis nově přijatých studentů do 1. ročníku

 

31. 8. – 7. 9. 2019

přípravný kurz 1. ročníky KČD a KALD Poněšice

 

5.27. 9. 2019

uzavírání ročníků a zápis studentů do ročníků vyšších

 

2.–13. 9. 2019

opravné termíny a náhradní termíny zkoušek za letní semestr  18/19

 

1. 10. 2019

ZAČÁTEK AKADEMICKÉHO ROKU  2019/2020

 

1. 10.    20. 12. 2019 

ZIMNÍ SEMESTR  2018/19

 

1. 10. 2019 v 10:00 hod                     

imatrikulace 1. ročníků; bezprostředně poté školení BOZP /HAMU/

 

1. 10. 2019 ve 14.00 hod

setkání 1. ročníků s vedením fakulty v Divadle disk (přibližně do 15.00 hod)

 

3. 10. 2019  912 a  1316

počítačové školení pro nastupující 1. ročníky pro bcA i MgA

 

19. 10. 2019

Den otevřených dveří DAMU

 

23. 9.  25. 10. 2019                              

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do ZS

 

1. 10.  20. 12. 2019

výuka v zimním semestru (12 týdnů)

 

20. 11. 2019 v 11:00 hod                      

promoce pokračujících bakalářů na DAMU (Taneční sál)

 

27. 11. 2019  v 10:00 a ve 12:00 hod

promoce nepokračující bcA, MgA. a dr. v Sále Martinů

 

2. 12. 2019

katedry předkládají návrhy témat bcA a MgA diplom. prací a konzultantů

 

23. 12. 2019   1. 1. 2020                                   

ZIMNÍ PRÁZDNINY

 

2. 1. 14. 2. 2020                                 

zkouškové období za zimní semestr (6 týdnů a -2 dny)

 

30. 1. 2020

prezentace magisterských projektů katedry Produkce

 

6.–15. 1. 2020

klauzury katedry Činoherního divadla

 

27.–30. 1. 2020

klauzurní festival Proces katedry Alternativního a loutkového divadla

 

13. 1. 2020

klauzury katedry Scénografie

 

6.–10. 1. 2020

klauzury katedry Autorské tvorby a pedagogiky

 

10. 2. 2020

prezentace magisterských projektů katedry Teorie a kritiky (2. ročník)

 

3.14. 2. 2020

opravné termíny zkoušek zimní semestr  ak. r. 2019/2020

 

19.–26. 1. 2020

ZVK (zimní výcvikový kurz)

 

17. 2.   22. 5. 2020                                  

LETNÍ SEMESTR  2019/2020

 

3. 2.   6. 3. 2020                                

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do LS

 

17. 2. – 22. 5. 2020

výuka v letním semestru (14 týdnů)

 

25. 5.  30. 6. 2020                               

zkouškové období za letní semestr (5 týdnů a 2 dny)

 

2.–3. 6. 2020

prezentace magisterských projektů katedry Produkce

 

25. 5. – 5. 6. 2020

klauzury katedry Činoherního divadla

 

25.–29. 5. 2020

klauzurní festival Proces katedry Alternativního a loutkového divadla

 

11. 6. 2020

klauzury katedry Scénografie

 

1.–5. 6. 2020

klauzury katedry Autorské tvorby a pedagogiky

 

25. 5. 2020

prezentace magisterských projektů katedry Teorie a kritiky (1. ročník)

 

16.–21. 6. / 22. 6.  2020

LVK (letní výcvikový kurz)

 

1. 7. 31. 8. 2020                                            

LETNÍ PRÁZDNINY (9 týdnů) 

 

1.11. 9. 2020                                  

Opravné a náhradní termíny zkoušek letní semestr ak. r. 2019/2020

 

26. 8. 2020   2. 9. 2020

začátek zápisů do studia pro akademický rok 2020/2021

 

30. 9. 2020

KONEC  AKADEMICKÉHO  ROKU  2019/2020

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY  2019/2020                 

MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY  2019/2020

KČD

25.–26. 6.; 10.–11. 9. 2020

9. 1.; 16.–17. 6.; 17.–18. 9. 2020

KALD

24. 1., 15. 16. 6., 14.–15. 9. 2020

24. 1., 17.–18. 6., 16.–17. 9. 2020

KP

5.–6. 2.; 11. 6.; 8.–9. 9. 2020

5.–6. 2.; 18. 6.; 8.–9. 9. 2020

KS

13. 1., 18. 6., 7. 9. 2020

13. 1., 18. 6., 7. 9. 2020

KVD

14. 15. 1., 16.–17. 6., 1.–2. 9. 2020

7.–8. 1., 26.–27. 5., 1.–2. 9. 2020

KTK

20. 1., 22. 6., 14. 9. 2020

20. 1., 22. 6., 14. 9. 2020

KATAP

10. 1., 8. 6., 30. 9. 2020

10. 1., 8. 6., 30. 9. 2020

 

 

 

 

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY 2019/20

 

HČD

23.–24. 6.; 8.–9. 9. 2020

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAG. STUDIA PRO AKAD. ROK 2020/2021

 

DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

DO MAGISTERSKÉHO STUDIA

KČD

9. 1. – 5. 2. 2020  ( plus mg. Herectví činoherního div.)

25.–26. 6. 2020

KALD

I. kolo 1.–31. 3., II. kolo 1. 30. 4.  2020

pro uchazeče z jiných škol a oborů DAMU

I. kolo duben 2020, II. Kolo 22. – 23. 6. 2020

pro bakaláře KALD 22. – 23. 6. 2020

KP

I. kolo 14. 2., II. kolo 6. 3., III. kolo 31. 3. – 1. 4. 2020

I. kolo 3. 6., II. kolo 17. 6., III. kolo 25. 6. 2020

KS

9. – 11. 3. 2020

8. 6. Pro uchazeče z jiných VŠ;

14. 1., 19. 6. a 8. 9 pro uchazeče z DAMU

KVD

I. kolo 24.–25. 1. 2020, II. Kolo 29.–30. 5. 2020

15. 9. 2020

KTK

I. kolo 6. 4. 2020, II. kolo 27. 4. 2020

23. 6. a 15. 9. 2020

KATAP

25.–29. 5. 2020

 

 

Termín odevzdání závěrečných prací: nejpozději měsíc před konáním státní závěrečné zkoušky (na základě dohody s katedrou).

Termín doručení přihlášek: listopad 2019 - červen 2020 (bude upřesněno v informacích o přijímacím řízení):

  • přihlášky KČD  do 15. 11. 2019; do navazujícího MgA studia Aj do 31. 1. 2020, Čj do 12. 5. 2020,
  • přihlášky KALD do bakalářského studia do 15. 1. 2020, do navazujícího magisterského do 31. 3. 2020,
  • přihlášky KP do bakalářského studia 20. 1. 2020; do magisterského do 18. 5. 2020,
  • přihlášky KVD do magisterského navazujícího studia do 15. 6. 2020, do bakalářského studia do 9. 12. 2019,
  • přihlášky KTK  do 9. 3. 2020; do navazujícího magisterského studia 1. 6. 2020, 24. 8. 2020,
  • přihlášky KS do bakalářského studia do 31. 1. 2020; do magisterského studia do 11. 5. 2020,
  • přihlášky KATAP do bakalářského i magisterského studia do 20. 4. 2020.

Přehlídka DVD (Děti-Výchova-Divadlo) – z tvorby studentů a absolventů KVD : 29.–31. 10. 2020.

Festival Zlomvaz se uskuteční ve dnech:  2.–5. 6. 2020.

Sympozium KP: 5.–6. 11. 2019.

Festival Autorská tvorba Nablízko se uskuteční ve dnech:  26.–29. 3. 2020.

Klauzurní výstava KS v Divadle DISK: 15.–18. 6. 2020.

 

Administrativní zpracování: K. Maxová.