Elektronické studijní zdroje

DSpace shromažďuje, distribuuje a uchovává produkty digitálního výzkumu. Naleznete zde články, pracovní dokumenty, předtištěné tiskové zprávy, technické zprávy, dokumenty z konferencí a sady dat v různých digitálních formátech. Obsah DSpace je aktualizován denně, jsou přidávány nové komunity a sbírky.

Obsah DSpace je doplňován a organizován kolem komunit, které odpovídají administrativním subjektům, fakulty, oddělení vědy a výzkumu, laboratoře a výzkumná centra. V každé komunitě může být neomezený počet podřízených míst a neomezený počet sbírek. Každá sbírka může obsahovat neomezený počet položek.

JSTOR představuje rozsáhlou online databázi plných textů odborných vědeckých časopisů z oblasti společenských věd a humanitních studií. AMU má aktuálně předplacenu kolekci Arts & Sciences III, v níž naleznete přes 200 titulů zejména z oblasti uměnovědných studií a muzikologie, několik časopisů je zaměřeno také na performativní umění a filmová studia. Seznam titulů naleznete na tomto odkazu (http://about.jstor.org/content/arts-sciences-iii#tab-title-list – seznamem je nutno listovat), patří mezi ně mimo jiné: Journal of the Royal Musical Association, Musical Quarterly, The Musical Times, Art Journal, Cinema Journal, Film Quarterly, Theatre Journal, PAJ: A Journal of Performance and Art, Performing Arts Journal.

 

 

Přihlášení do databáze probíhá přes uživatelské jméno a heslo, které používáte v počítačové síti AMU


AFI Catalog  filmografický zdroj vytvářený American Film Institute (AFI), poskytuje podrobné informace o hraných filmech vyrobených na území Spojených států amerických nebo financovaných americkými produkčními společnostmi v období 1893-1975 a 1976-2011. Databáze obsahuje přibližně 50 tis. záznamů.

Film Index International  filmová knihovna s více než 120 tis. podrobných záznamů o filmech ze 170 zemí od prvních němých filmů do současnosti, vytvářená společností British Film Institute. Databáze obsahuje taktéž informace o téměř 740 tis. osobách, které mají spojitost s filmovým průmyslem.

FIAF Index to Film Periodicals FIAF International Index to Film Periodicals Plus je databáze filmové literatury a dalších zdrojů z oblasti filmové vědy vytvářená International Federation of Film Archives (FIAF). Obsahuje téměř 500 tis. záznamů o časopiseckých článcích z více než 340 odborných i populárních časopisů od r. 1972 do současnosti. V dostupné verzi Plus nabízí 85 tis. článků v plném textu ze 40 stěžejních časopisů.

 

 


Od 1.1.2007 mají studenti a pedagogové Hudební fakulty AMU prostřednictvím počítačové sítě AMU přístup do elektronické verze encyklopedie Grove Music Online, která je součástí kolekce Oxford Music Online http://www.oxfordmusiconline.com/

Elektronická verze encyklopedie Grove Music Online (v knihovně máme tištěnou verzi) nabízí plné texty několika hudebních encyklopedií (mj. opery, jazzu a populární hudby), je součástí kolekce Oxford Music Online. Je pravidelně aktualizována. Obsahuje více než 50.000 článků a 30.000 biografických hesel, které vytvořilo přes 6000 vědců z celého světa.

Nemalé množství článků má připojenu funkci Sibelius, která umožňuje ilustrační poslech hudebních příkladů.

Přístup je z počítačové sítě HAMU

Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům je přístup omezen vždy ne jednoho pracujícího uživatele. Prosíme proto uživatele, aby se po ukončení práce s encyklopedií vždy odhlašovali a umožnili tak přístup pro další zájemce.

 

Pro studenty a zaměstnance AMU je přístup k následujícím placeným informačním zdrojům ZDARMA!

Music Online je soubor hudebních databází.

Obsahuje:

African American Music Reference, American Song, Classical Music Library, Classical Music Reference, Library, Classical Scores Library, Contemporary World Music, The Garland Encyclopedia of World Music Online, Jazz Music Library, Smithsonian Global Sound for Libraries

jste-li na AMU

Přihlášení do databáze probíhá přes uživatelské jméno a heslo, které používáte v počítačové síti AMU


referenční databáze afroamerické hudby

Obsahuje více než 43 000 esejů a obrázky z více než 160 zdrojů. Najdeme v ní biografie, chronologie, diskografie, fotografie, notové záznamy, obrázky, texty, poznámky k nahrávkám a žánry jako je blues, jazz, spirituály, písně zabývající se občanskými právy, písně otroků, minstrelsy, gospel a další. Bude dále doplňována o historii jazzu, hip hopu, ragtimu a gospelu. Prolinky k nahrávkám, možnost ukládání do playlistu.

// od koloniálních dob do současnosti

audio nahrávky, poslechová databáze

Nabízí 7 000 alb, což je asi 116 000 skladeb, hudba Američanů různého původu a oblastí života, písně indiánů, horníků, přistěhovalců, otroků, dětí, průkopníků a kovbojů. Témata se týkají občanských práv, politických kampaní, revolučních a občanských válek, protiválečných protestů, aj. Zahrnuje žánry jako je country, folk, bluegrass, western, old time, indiánské písně a písně Afroameričanů, blues, gospel, doo wop, Motown, R & B, soul, funk a další.

// od koloniálních dob do současnosti

audio nahrávky, poslechová databáze

Obsahuje nahrávky klasické hudby: repertoár od vokální a sborové hudby až k hudbě komorní, orchestrální, sólové instrumentální a operní. Více než 14 000 alb. Možnost ukládání do playlistu. Uživatelé mohou vytvářet a sdílet klipy ze všech zvukových stop. Veškerý zvuk pak může být vložen do stránky třetích stran.

// všechna historická období


referenční databáze klasické hudby

Nabízí více než 29 000 esejů a obrázky z 39 zdrojů, což je téměř 48 000 stránek. Vychází ze slovníků Baker's Dictionary of Music, Baker's Biographical Dictionary of Musicians a Baker's Student Encyclopedia of Music. Zahrnuje všechny klasické žánry včetně definic hudebních pojmů a biografií skladatelů a umělců. Prolinky k nahrávkám, možnost ukládání do playlistu.

// všechna historická období

plné texty hudebnin/notových materiálů

Obsahuje více než 25 000 titulů hudebnin; zahrnuje všechny žánry a formy, od sborových děl po symfonie či hudbu komorní a avantgardu. Partitury, klavírní výtahy. Vytvořeno ve spolupráci s předními vydavateli. Možnost vyhledávání mj. i podle nástrojů; ukládání do playlistu a možnost tisku v pdf.

// od středověku po současnost

audio nahrávky, poslechová databáze

Nabízí moderní i tradiční world music: zastoupeno 169 zemí světa; více než 1 000 žánrů a podžánrů; encyklopedická šíře nahrávek; vhodné pro studium etnomuzikologie i k běžnému poslechu; možnost ukládání do playlistu

// od roku 1950 po současnost; historické nahrávky


encyklopedie World Music

Obsahuje více než 1 200 esejů a stovky zvukových příkladů. Více než 9 000 stran od 700 odborných přispěvatelů z celého světa. Každý z 10 svazků encyklopedie obsahuje přehled regionu a popis jeho hudebních tradic a žánrů. Najdeme zde fotografie hudebníků, hudebních nástrojů, národní kulturu v tancích, rituálech a obřadech, zvukové a notové ukázky, kresby, texty písní, grafy a mapy regionů.
Svazky: 1. Afrika, 2. Jižní Amerika, Mexiko, Střední Amerika a Karibik, 3. Spojené státy a Kanada, 4. Jihovýchodní Asie, 5. Jižní Asie: indický subkontinent, 6. Blízký východ, 7. Východní Asie: Čína, Japonsko, Korea, 8. Evropa, 9. Austrálie a Tichomořské ostrovy, 10. The World's Music: Perspektivy a referenční nástroje

// všechna historická období

audio nahrávky, poslechová databáze

Obsahuje více než 8 000 alb, což je 105 000 skladeb. Žánry: vokální jazz, bebop, acid jazz, big band, ragtime, swing, latin jazz, New Orleans jazz, Smooth jazz, historický i moderní jazz. Možnost ukládání do playlistu. Uživatelé mohou vytvářet a sdílet klipy ze všech zvukových stop. Veškerý zvuk pak může být vložen do stránky třetích stran.

// od počátku 20. let 20. stol. do současnosti

audio nahrávky, poslechová databáze

Zahrnuje dokumentární nahrávky hudby i mluveného slova, virtuální encyklopedie zvukových pramenů tradiční hudby a orální historie, téměř 3 000 alb, hudba pochází ze 169 zemí, je v ní zastoupeno více než 1 000 různých žánrů, 1 400 kulturních skupin, 450 jazyků a údaje o 100 000 umělcích a souborech. Osvětluje historii a literaturu národů ze všech kontinentů.

// od poč. 19. stol. do současnosti


 Pro studenty a zaměstnance AMU je přístup k následujícím placeným informačním zdrojům ZDARMA!

Naxos Music Online je největší světovou online databází klasické hudby. V současné době nabízí vzdálený přístup k více než 62.000 CD s více než 887.500 skladeb. Měsíčně přibývá více než 500 nových CD. Kromě klasiky si lze také poslechnout world music, jazz, soundtracky nebo klasický rock. Oper je zde více než 700.

Uživatelé mají přístup k užitečným informacím:

Biografie umělců a skladatelů, Instrumentace děl, informace a analýzy, Synopse a libreta oper, Významné hudební termíny, Kompletní poznámky k nahrávce, Portréty skladatelů, Výukové texty

 

 

Přihlášení do databáze probíhá přes uživatelské jméno a heslo, které používáte v počítačové síti AMU


Knihovna HAMU nabízí studentům a pedagogům AMU přístup do databáze Metropolitní opery. Tato nová digitální knihovna je k dispozici neomezeně, můžete využít i vzdálený přístup. Obsahuje více než 450 převážně operních představení v HD kvalitě. Každý měsíc jsou doplňovány nové tituly.

 

 

Přihlášení do databáze probíhá přes uživatelské jméno a heslo, které používáte v počítačové síti AMU


Online dostupná databáze, v knihovně HAMU jako v jediné hudební knihovně v ČR obsahuje archivní nahrávky významného světového symfonického orchestru Nabízí i živé přenosy koncertů Celkově je to víc než 1000 klasických nahrávek skladatelů všech hudebních období, databáze obsahuje rozhovory s umělci, dokumentární záběry orchestru První registrace nutná na stránkách školy

Anglicko - český, německo - český a francouzsko - český slovník Lingea Platinum Slovník je dostupný pouze z počítačů připojených do sítě AMU