VYHLÁŠKA PROREKTORKY PRO VĚDECKO-VÝZKUMNOU UMĚLECKO-VÝZKUMNOU ČINNOST Č. 2/2022

Prorektorka pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost AMU v Praze vyhlašuje v rámci podpory budování vědecké infrastruktury AMU z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace výzvu:

Podpora uměleckého výzkumu a s ním spojené publikační činnosti pro rok 2022-2023 

Cílem výzvy je podpora projektů z oblasti uměleckého výzkumu, vycházejících z výzkumu skrze umění (v němž je umělecká praxe předmětem i prostředkem výzkumu). Výstupem takovéhoto výzkumu může být např. galerijní instalace, performance, hudební dílo, video apod. v kombinaci s výzkumným textovým či textově-audio-vizuálním publikačním výstupem. 

Harmonogram výzvy: 

  • termín pro příjem žádostí: pátek 1. července 2022 – pátek 5. srpna 2022, 
  • online školení/informační setkání pro žadatele a žadatelky: 2. polovina července 2022 (datum bude zveřejněno na webu AMU), 
  • zveřejnění výsledků: nejpozději v pátek 26. srpna 2022 (do 18:00).

Kompletní podmínky výzvy naleznete ZDE

27. června 2022