Oborové rady

Alternativní a loutková tvorba a její teorie
Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
Scénická tvorba a teorie scénické tvorby
Teorie a praxe divadelní tvorby
Teorie a praxe dramatické výchovy

Alternativní a loutková tvorba a její teorie

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Teorie a praxe divadelní tvorby

Teorie a praxe dramatické výchovy

ČLENOVÉ

Bez obrázku

prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.

Bez obrázku

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

Bez obrázku

PhDr. Kateřina Řezníčková, Ph.D.

Bez obrázku

doc. PaeDr. Jan Slavík, CSc.

Bez obrázku

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

Bez obrázku

doc. PhDr. Pavel Vacek, PhD.

Bez obrázku

doc. Irina Ulrychová.