Oborové rady

Alternativní a loutková tvorba a její teorie
Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
Scénická tvorba a teorie scénické tvorby
Teorie a praxe divadelní tvorby
Teorie a praxe dramatické výchovy

Alternativní a loutková tvorba a její teorie

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Teorie a praxe divadelní tvorby

Teorie a praxe dramatické výchovy

ČLENOVÉ

Bez obrázku

doc. PhDr. Pavel Vacek, PhD.

Bez obrázku

doc. PaeDr. Jan Slavík, CSc.

Bez obrázku

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

Bez obrázku

doc. Irina Ulrychová