Obhájené práce

v roce 2001

Daniela Jobertová - Le théatre de Bernard-Marie Koltés: le dialogue dramatique réinventé (Divadlo Bernarda-Marie Koltés: renesance dramatického dialogu)

v  roce 2002

Miloslav Palec - Tröstrova škola: Metodologie výuky

v roce 2003

Vlasta Krautmanová - Dramaturgie českých divadel v období tzv. normalizace 70. a 80. let 20. století

v roce 2005

Zuzana Sílová - Jaroslava Adamová a generace 1945

Radovan Lipus - Scénologie Ostravy

Kateřina Miholová - Moderní rekonstrukce inscenace Jarry/Grossmann/Fára: Král Ubu, Divadlo Na Zábradlí 14.5.1964

v roce 2006

Aleš Janák - Úvod do herectví

Daniel Hrbek - Budování divadla

v roce 2007

Viliam Dočolomanský - Výraz jako prenos lúdskej skúsenosti (Reflexia praktík při práci na inscenáciách Sonety temné lásky a Sclavi - Emigrantova píseň)

v roce 2008

Eliška Vavříková - Mimesis a Poiesis (Od entnoscénologického výzkumu k hereckému projevu v inscenaci Farmy v jeskyni Sclavi/ Emigrantova píseň)

Lucie Loosová - Vývoj, proměny a souvislosti divadelních her Williama Shakespeara

Hana Varadzinová - Scéničnost a hudebnost (Hudební základ hereckého projevu v inscenaci Sclavi/ Emigrantova píseň souboru Farma v jeskyni

v roce 2009

Jiří Adámek - Divadlo jako hudba

Alexander Robert Komlosi - Hlediska herectví: Studium a praxe základních principů herectví pomocí dialogického jednání

Stanislav Suda - Dialogické jednání v osobnostní průpravě

Maja Jawor - Glos i Ruch (Aktorska technika i aktorska twórzcosc)

Iveta Davidová - Divadelní školství u nás do roklu 1945 (se zvláštním přihlédnutím k dramatickému oddělení pražské konzervatoře)

Pavla Sovová- Hlas jako psychosomatická disciplína (Studium a výchova ve smyslu dramatické kultury a tvorby)

Lukáš Kašpar -Já jsem jen herec (Vztah umělce a totalitní moci ve středoevropském kontextu v letech 1939-1945 a jeho pozdější podoba v umění

Kateřina Lešková Dolenská - Auditivní komponenty v loutkovém divadle

Kateřina Šplíchalová - Divadlo jako nabídka mezilidské komunikace (divadelní aktivity s herci s mentální retardací a profesionálním herci)

 V roce 2010

Andrea Králová - Kostýmní výtvarnictví v 90. letech 20. století 

Anna Kršiaková -Výskum a jeho aplikácia v praxi (Význam etnického výskumu v herecke tvorbe a jeho aplikácia do metodických postupov vo výučbe hereckej pohybovej výchovy) 

Kristýna Täubelová -Divadlo jako výtvarné médium 

Irena Žantovská -Divadlo jako médium 

Jiří Šípek -Psychologické souvislosti scénické tvorby

V roce 2011

Milena Matějíčková - Zkušenosti s psychosomatickými disciplínami na PF JU 

Jiří Havelka - Zmrazit čerstvé ovoce 

Lukáš Trpišovský - Odkrývání prostoru na základě vlastní inscenační praxe 

Pavel Štourač - Hledání místa pro divadlo  

Jiří Sulženko - Marketing divadla 

Biljana Golubovic Dragin -Divadlo jako domov (Identita - paměť - prostor) 

Zdeněk Bartoš -Divadlo a Iluze 

V roce 2012

Alexandr Gregar - Město a (jeho) divadlo

(příběh královéhradeckého divadelního pahorku:od Elišky Rejčky k Annie Girardot, k novodobým tradicím městských Dionýsií) 

Václava Křesadlová - Autorské herectví a jeho proměny v rámci terapie závislých 

Lenka Marková Chválová - Od Tylových hereček ke Sklenářové-Malé

(Žena v české herecké dramaturgii od Tyla k dramatikům Prozatímního divadla) 

Michala Piskačová -Vyprávění a vypravěčství

jako projev soudobé živé slovesné tvorby 

Markéta Potužáková-Psáno ústy, čteno ušima

Pokus o využití francouzské zkušenosti pro český přednes a jeho pedagogiku 

Martina Schlegelová - Praktické a teoretické aspekty postavení současných britských, irských a německojazyčných her v českém divadle po roce 1989 

Jiří Šesták -Může se stát regionální divadlo kulturním centrem?

Divadlo a kulturní management 

V roce 2013

Pavel Bár- Od operety k muzikálu

Zábavněhudební divadlo v Československu po roce 1945 

Tereza Durdilová -Budování vztahu s prostorem jako předpoklad autorské kondice  

Irena Hamzová Pulicarová -Směřování k naplněnému sdělení

Sdělnost a věrohodnost v mluvním a osobnostním projevu současných českých kazatelů  

Hana Malaníková -Autenticita ve světě médií  

Vladimír Novák- Objevování vnitřní krajiny

Divadelní tvorba ve specifické skupině- divadlo jako jedna z možností, jak pomoci lidem s postižením k jejich seberealizaci k možnosti být sám sebou a být celistvý. 

v roce 2014

Jan Bažant - Projekty obřích loutek  

Ilona Dušková -"Rozhovor" herce a loutky  

Simona Rybáková - Alternativy a nové cesty kostýmního výtvarnictví

koncepty-materiály-postupy a aplikace

Petra Honsová - Jiří Hálek a Helena Třebická: K herectví Činoherního klubu a 60. let

Zuzana Macáková - Přínosy dialogického jednání a jeho využití ve firemním vzdělávání

Petra Oswaldová -Feldenkraisova metoda, dech a  hlas

Štěpán Pácl - Slovo v prostoru (Scénické řešení a divácký prožitek dramatu)

 

v roce 2015

Marie Černíková - Determinace kostýmem v žité a inscenované realitě

Lukáš Jiřička - Od Radioartu k hudebnímu divadlu

Eva Kyselová - Vývoj slovenskej činohry v 20.-70.rokoch 20.storočia a jej dialóg s českým divadlom

Michal Lázňovský - Koordinace a řízení divadelních složek (Strategický a projektový management pro divadlo)

Jaroslava Šiktancová - Hledání způsobu studia herectví

Hasan Zahirovič -Recepce Čapkova díla a osudy jeho her v zemích bývalé Jugoslávie

Jana Cindlerová - Patero her Karla Čapka: Základní výzkum

Eva Blechová - Tvůrčí seběvědomí: O oživování chuti tvořit

Tereza Janda Roglová - Výchova k hlasu - cesta k vědomé osobnosti: Hlas a dialogické jednání

 Denisa Vostrá -Předpoklady japonské scéničnosti

 

V roce 2016

Petra Tejnorová - Mezi vrstvami vlastní inscenační praxe, na hranici forem, žánrů a nejenom těch

Matija Solce - Loutky a hudba

Veronika Riedlbauchová - Vědomé tělo: Fyzický jazyk herce a jevištní kompozice

Katarína Burdová - Rozvíjanie tvorivosti v "Eldorádě" globálne masovej kultúry

 Ewa Žurakowska - Od tradičních písní do site specific divadla

Tereza Hájková - Podmínky k herectví: Srovnání situace v České republice a ve Spojených státech amerických

Vít Pokorný - České naturalistické venkovské drama v postmoderních inscenacích