Obhájené práce

v roce 2001

Daniela Jobertová - Le théatre de Bernard-Marie Koltés: le dialogue dramatique réinventé (Divadlo Bernarda-Marie Koltés: renesance dramatického dialogu)

v  roce 2002

Miloslav Palec - Tröstrova škola: Metodologie výuky

v roce 2003

Vlasta Krautmanová - Dramaturgie českých divadel v období tzv. normalizace 70. a 80. let 20. století

v roce 2005

Zuzana Sílová - Jaroslava Adamová a generace 1945

Radovan Lipus - Scénologie Ostravy

Kateřina Miholová - Moderní rekonstrukce inscenace Jarry/Grossmann/Fára: Král Ubu, Divadlo Na Zábradlí 14. 5. 1964

v roce 2006

Aleš Janák - Úvod do herectví

Daniel Hrbek - Budování divadla

v roce 2007

Viliam Dočolomanský - Výraz jako prenos lúdskej skúsenosti (Reflexia praktík při práci na inscenáciách Sonety temné lásky a Sclavi - Emigrantova píseň)

v roce 2008

Eliška Vavříková - Mimesis a Poiesis (Od entnoscénologického výzkumu k hereckému projevu v inscenaci Farmy v jeskyni Sclavi/ Emigrantova píseň)

Lucie Loosová - Vývoj, proměny a souvislosti divadelních her Williama Shakespeara

Hana Varadzinová - Scéničnost a hudebnost (Hudební základ hereckého projevu v inscenaci Sclavi/ Emigrantova píseň souboru Farma v jeskyni

v roce 2009

Jiří Adámek - Divadlo jako hudba

Alexander Robert Komlosi - Hlediska herectví: Studium a praxe základních principů herectví pomocí dialogického jednání

Stanislav Suda - Dialogické jednání v osobnostní průpravě

Maja Jawor - Glos i Ruch (Aktorska technika i aktorska twórzcosc)

Iveta Davidová - Divadelní školství u nás do roklu 1945 (se zvláštním přihlédnutím k dramatickému oddělení pražské konzervatoře)

Pavla Sovová - Hlas jako psychosomatická disciplína (Studium a výchova ve smyslu dramatické kultury a tvorby)

Lukáš Kašpar - Já jsem jen herec (Vztah umělce a totalitní moci ve středoevropském kontextu v letech 1939-1945 a jeho pozdější podoba v umění

Kateřina Lešková Dolenská - Auditivní komponenty v loutkovém divadle

Kateřina Šplíchalová - Divadlo jako nabídka mezilidské komunikace (divadelní aktivity s herci s mentální retardací a profesionálním herci)

 V roce 2010

Andrea Králová - Kostýmní výtvarnictví v 90. letech 20. století 

Anna Kršiaková - Výskum a jeho aplikácia v praxi (Význam etnického výskumu v herecke tvorbe a jeho aplikácia do metodických postupov vo výučbe hereckej pohybovej výchovy) 

Kristýna Täubelová - Divadlo jako výtvarné médium 

Irena Žantovská - Divadlo jako médium 

Jiří Šípek - Psychologické souvislosti scénické tvorby

V roce 2011

Milena Matějíčková - Zkušenosti s psychosomatickými disciplínami na PF JU 

Jiří Havelka - Zmrazit čerstvé ovoce 

Lukáš Trpišovský - Odkrývání prostoru na základě vlastní inscenační praxe 

Pavel Štourač - Hledání místa pro divadlo  

Jiří Sulženko - Marketing divadla 

Biljana Golubovic Dragin - Divadlo jako domov (Identita - paměť - prostor) 

Zdeněk Bartoš - Divadlo a Iluze 

V roce 2012

Alexandr Gregar - Město a (jeho) divadlo (příběh královéhradeckého divadelního pahorku:od Elišky Rejčky k Annie Girardot, k novodobým tradicím městských Dionýsií) 

Václava Křesadlová - Autorské herectví a jeho proměny v rámci terapie závislých 

Lenka Marková Chválová - Od Tylových hereček ke Sklenářové-Malé (Žena v české herecké dramaturgii od Tyla k dramatikům Prozatímního divadla) 

Michala Piskačová - Vyprávění a vypravěčství jako projev soudobé živé slovesné tvorby 

Markéta Potužáková - Psáno ústy, čteno ušima. Pokus o využití francouzské zkušenosti pro český přednes a jeho pedagogiku 

Martina Schlegelová - Praktické a teoretické aspekty postavení současných britských, irských a německojazyčných her v českém divadle po roce 1989 

Jiří Šesták - Může se stát regionální divadlo kulturním centrem? Divadlo a kulturní management 

V roce 2013

Pavel Bár - Od operety k muzikálu. Zábavněhudební divadlo v Československu po roce 1945 

Tereza Durdilová - Budování vztahu s prostorem jako předpoklad autorské kondice  

Irena Hamzová Pulicarová - Směřování k naplněnému sdělení. Sdělnost a věrohodnost v mluvním a osobnostním projevu současných českých kazatelů  

Hana Malaníková - Autenticita ve světě médií  

Vladimír Novák - Objevování vnitřní krajiny. Divadelní tvorba ve specifické skupině - divadlo jako jedna z možností, jak pomoci lidem s postižením k jejich seberealizaci k možnosti být sám sebou a být celistvý

v roce 2014

Jan Bažant - Projekty obřích loutek  

Ilona Dušková - "Rozhovor" herce a loutky  

Simona Rybáková - Alternativy a nové cesty kostýmního výtvarnictví koncepty-materiály-postupy a aplikace

Petra Honsová - Jiří Hálek a Helena Třebická: K herectví Činoherního klubu a 60. let

Zuzana Macáková - Přínosy dialogického jednání a jeho využití ve firemním vzdělávání

Petra Oswaldová - Feldenkraisova metoda, dech a  hlas

Štěpán Pácl - Slovo v prostoru (Scénické řešení a divácký prožitek dramatu)

v roce 2015

Marie Černíková - Determinace kostýmem v žité a inscenované realitě

Lukáš Jiřička - Od Radioartu k hudebnímu divadlu

Eva Kyselová - Vývoj slovenskej činohry v 20.-70.rokoch 20.storočia a jej dialóg s českým divadlom

Michal Lázňovský - Koordinace a řízení divadelních složek (Strategický a projektový management pro divadlo)

Jaroslava Šiktancová - Hledání způsobu studia herectví

Hasan Zahirovič - Recepce Čapkova díla a osudy jeho her v zemích bývalé Jugoslávie

Jana Cindlerová - Patero her Karla Čapka: Základní výzkum

Eva Blechová - Tvůrčí seběvědomí: O oživování chuti tvořit

Tereza Janda Roglová - Výchova k hlasu - cesta k vědomé osobnosti: Hlas a dialogické jednání

 Denisa Vostrá - Předpoklady japonské scéničnosti

V roce 2016

Petra Tejnorová - Mezi vrstvami vlastní inscenační praxe, na hranici forem, žánrů a nejenom těch

Matija Solce - Loutky a hudba

Veronika Riedlbauchová - Vědomé tělo: Fyzický jazyk herce a jevištní kompozice

Katarína Burdová - Rozvíjanie tvorivosti v "Eldorádě" globálne masovej kultúry

 Ewa Žurakowska - Od tradičních písní do site specific divadla

Tereza Hájková - Podmínky k herectví: Srovnání situace v České republice a ve Spojených státech amerických

Vít Pokorný - České naturalistické venkovské drama v postmoderních inscenacích

V roce 2017

Adriana Kubištová Máčiková - Aspekty herecké práce s důrazem na autenticitu

Vít Neznal - Co je to divadlo

Radek Beran - Handicap jako dar

Dragan Stojčevski - Prostory odjinud

Marcela Magdová - Ruské "nové drama"

Eva Gažáková - Socializační potenciál dramatické výchovy při práci s romskou minoritou

V roce 2018

Zuzana Pártlová - Autorské herectví jako (ne)výchova k osobnosti

Alena Rybníčková - Happening

Olga Věra Cieslarová - Když zlost tančí

Adriána Cieślaková - Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla

V roce 2019

Bouzková Dora - Stav proudění

Cieślaková Adriána - Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla

Cieslarová Olga - Věra Když zlost tančí

Hubička Pavel - Obraz, prostor, scéna

Keprt Boleslav - Dialogické jednání - osvobozující tanec na hranici možností

Mírek David - Dramaturgie a kreativní management performačních umění při oživování prázdného místa

Pártlová Zuzana - Autorské herectví jako (ne)výchova k osobnosti

Rybníčková Alena - Happening

Stránská Marianna - Umění účasti

Tyc Mikoláš - Hostující režisér v českých divadlech

V roce 2020

Jiřička Stojowska Magdalena - „Návrat reálného” v procesu vzniku prostorových projektů

Legierski Tomáš - Osobní gestický slovník

Pichlikova Lenka - Michail Čechov z Evropy do Ameriky

Ptáčníková Markéta - Divadelní praxe s lidmi s mentálním postižením

Raisová Michaela - Mezi řečí

Volpi Elena - Loutkové divadlo jako cesta do dětské duše

Wortner Václav - Lektor a herec

Zelená Sittová Gabriela - Scénologie mluvního projevu dětí a mládeže

V roce 2021 

Schmitt Katharina - Re-evaluating the Visual in Theatre 

Čechová Eva - Lekce (ne)herectví 

Plicková Karolina - Pozorovat prázdný prostor 

Schmoranzová Viktorie - Václav Štech 

Brychta Lukáš - Divák na hraně hry a každodennosti 

Vojtíšková Zuzana - Možnosti a problémy klasických pohádek v divadle pro děti 

Turošík Marek - Putujúci duch 

V roce 2022 

Pizinger David - Living Theatre: Inscenování revoluce na Festivalu v Avignonu 

Trojan Václav - Srovnání některých buddhistických pedagogických přístupů k sebepoznání s pedagogikou Dialogického jednání 

Hába Michal - Hráčství jako vize herectví alternativního divadla 

Albrechtová Gabriela - Autorská osobnost v rozhlasovém dokumentu 

V roce 2023 

Jankovec Boris - Svět Ivana Vyskočila v kontextu Patočkovy filosofie moderního umění 

Petrovič Zoran - Aspekty loutkového divadla, divadla předmětu a masek v technologii běžného dne 

Čtvrtník Jan - Herec v rukou zvuku 

Váňová Michaela - Divadlem domů 

Součková Kateřina - O možnostech vnímání divadelního díla 

Součková Kateřina - Už není třeba dělat vůbec nic (Interpretační výkon) 

Dočkal Viktor - Detail a změna v dramaterapeutickém procesu 

Pernicová Klára - Autoanimace 

Zeman Vít - Jak se čte autor(sky)? 

Zachatá Petra - Text psaný z jeviště 

Čížková Mariana - Otázky dramaturgicko-režijní koncepce v divadle hraném dětmi