Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vyhlášení přijímacího řízení do oboru Teorie a praxe divadelní tvorby

Přijímací řízení pro rok 2017/18

Vedoucí doktorského programu: prof. Jaroslav Etlík

Název oboru, druh a forma studia:

 • Teorie a praxe divadelní tvorby
  doktorské  - prezenční,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Doktorské - kombinované, standardní doba
  studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Cíl studia:
Rozvíjet a zkoumat problémy vnitřního procesu divadelní tvorby ve všech možných souvislostech

Nároky na uchazeče
Předchozí vzdělání: uzavřené magisterské studium oboru na některé z divadelních fakult /DAMU, JAMU/, divadelní vědy univerzitního typu  nebo příbuzných humanitních oborů.

Přijímací zkoušky do řádného studia
Přijímací řízení:  s řádně vyplněnou přihláškou uchazeč předkládá projekt disertační práce s připojeným seznamem literatury.

Průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • Projekt disertační práce  (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz)

 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání

 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou   součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

 • Kritéria hodnocení ( přijímacích zkoušek)
  Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

 

 

 1. počet kol:
  l kolo
 2. časové rozpětí jednotlivých kol
  jeden den.
 3. Limit přijímaných doktorandů: 5

 

Řádné studium cizinců:
Nepořádá se.

Jiné možnosti studia:
Nepořádá se

Studium cizinců - samoplátců:
Nepořádá se.

Termín odevzdání přihlášek: 24.4.2017

Termín přijímacích zkoušek: 25.5.2017