Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Teorie a praxe divadelní tvorby

Výsledky přijímacích zkoušek

Na základě výsledků přijímací zkoušky dne 25.5.2017 jsou navrženy k přijetí  do prezenčního studia v akademickém roce 2017/18 tyto uchazečky:

Marie Adamová

Tereza Pavelková

 

 

Uchazeči, kteří neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu. . Členové komise všem za účast děkují a přejí hodně sil do další práce.

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách mají všichni možnost nahlédnout do interního protokolu a seznámit se s hodnocením komise. Protokoly budou k dispozici na studijním oddělení pro doktorská studia na konci června 2017.

 

 

Za správnost: Marie Pejřimovská