Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Výsledky přijímacích zkoušek pro ak. rok 2017/18

 

Na základě výsledků přijímací zkoušky dne 8.6.2017 je  navržena k přijetí do prezenčního studia v akademickém roce 2017/18 tato uchazečka:

Lenka Šestáková 

 

 

 

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách mají všichni možnost nahlédnout do interního protokolu a seznámit se s hodnocením komise. Protokoly budou k dispozici na studijním oddělení pro doktorská studia na konci června 2017.

 

 

Za správnost: Marie Pejřimovská