Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Autorské herectví , jeho teorie a psychosomatika

Výsledky přijímacích zkoušek pro ak. rok 2017/18

 

Na základě výsledků přijímací zkoušky dne 7.6.2017 byli   přijati do prezenčního studia v akademickém roce 2017/18 tito uchazeči

Viktor Dočkal

Boris Jankovec

 

 

Uchazeči, kteří neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu. . Členové komise všem za účast děkují a přejí hodně sil do další práce.

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách mají všichni možnost nahlédnout do interního protokolu a seznámit se s hodnocením komise. Protokoly budou k dispozici na studijním oddělení pro doktorská studia na konci června 2017.

 

 

Za správnost: Marie Pejřimovská