Univerzita třetího věku DAMU

Program celoživotního vzdělávání nejen pro seniory, ve kterém nabízíme prostor pro rozvíjení zájmu o divadlo a dramatické umění vůbec, spíše než zvyšování profesní kvalifikace.

U3V 2023/24: ZAHRANIČNÍ INSPIRACE DAMU

Úvod

Tématem Univerzity třetího věku v akademickém roce 2023/24 je zahraniční inspirace DAMU. Rádi bychom účastníkům a účastnicím nabídli přednášky a semináře k současným mezinárodním kontextům divadla a dramatického umění a pozici fakulty v nich, z pohledu akademiků a akademiček všech kateder DAMU a studujících v doktorských programech.
Jaké jsou současné evropské trendy v jednotlivých oborech, které DAMU vyučuje a zkoumá a jak se na nich fakulta podílí? Kdo jsou pro naše obory významné a inspirativní světové osobnosti současné divadelní kultury? S jakými partnerskými institucemi v zahraničí rozvíjí naše studijní programy a pracoviště nejintenzivnější spolupráci? Co výjimečného přináší DAMU a české divadlo obecně do evropského divadelního prostoru? Těmito i dalšími otázkami se budou zabývat oslovení akademici, akademičky a studující doktorských programů a pokusí se účastníkům a účastnicím Univerzity třetího věku přiblížit pozici DAMU v kontextu mezinárodních trendů divadelní kultury a vzdělávání.

Semináře a přednášky budou probíhat, podobně jako v minulém roce, ve čtvrtek. Nově se přemístí do divadelního studia Řetízek, malé scény Divadla DISK. I v tomto roku budou součástí programu návštěvy čtyřech generálních zkoušek v Divadle DISK, doplněné lektorskými úvody a reflexivními semináři s akademičkami a akademiky.

Další podrobnosti programu, který odstartuje 16. listopadu, zveřejníme na těchto stránkách začátkem listopadu.

 

Termíny setkání U3V v akademickém roce 2023/24

16. 11. 2023, 10:30 – 14:00 – návštěva generální zkoušky v Divadle DISK a seminář

14. 12. 2023, 10:30 – 14:00 – návštěva generální zkoušky v Divadle DISK a seminář

25. 1. 2024, 10:30 – 14:00 – návštěva generální zkoušky v Divadle DISK a seminář

15. 2. 2024, 10:00 – 13:30 – dvě přednášky / semináře

27. 3. 2024 (středa!), 10:30 – 14:00 – návštěva generální zkoušky v Divadle DISK a seminář

11. 4. 2024, 10:00 – 13:30 – dvě přednášky / semináře

2. 5. 2024, 10:30 – 14:00 – návštěva generální zkoušky v Divadle DISK a seminář

Přihlášení do programu

Univerzita třetího věku je určena všem zájemcům starším 50 let. 

Přednášky a semináře se budou konat jednou měsíčně ve čtvrtek dopoledne. Generální zkoušky proběhnou v divadle DISK a ostatní program v divadelním studiu Řetízek, vše v přízemí budovy fakulty v Karlově 26.

Účastnický poplatek za dvousemestrální kurz je 800 Kč a zahrnuje účast na přednáškách, seminářích a generálních zkouškách dle programu a také osvědčení o absolvování. Poplatek je splatný v hotovosti v den zápisu. 

Kurz proběhne od 16. 11. 2023 do 2. 5. 2024, zápis účastníků kurzu bude (pozor změna času kvůli změně rozvrhu) 16. 11. 2023 od 10:00 ve Studiu Řetízek, přízemí za kavárnou vlevo. 

Přihlašování na kurz je možné jak předem, doručením podepsané přihlášky osobně, poštou nebo e-mailem do 6. 11. 2023, tak i na místě v den zápisu, kdy také zaplatíte účastnický poplatek.

Další informace poskytuje paní Kateřina Maxová, tel. 234244210, katerina.maxova@damu.cz.

Kontakt

Mgr. Kateřina MAXOVÁ

Vedoucí studijního oddělení Telefon: 234 244 210 Detail osoby
Foto

Mgr. Michal SOMOŠ

Proděkan Detail osoby
Foto