Univerzita třetího věku je dnes už standardní služba, kterou poskytuje DAMU především seniorům. Nejde o zvyšování kvalifikace, nabízíme spíše prostor pro přemýšlení o divadle a dramatickém umění vůbec.

Univerzita třetího věku DAMU 2022/23: Podoby diváctví 

Po dvouleté přestávce otevře Divadelní fakulta AMU v Praze v dalším akademickém roce dvousemestrální kurz Univerzity třetího věku s názvem Podoby diváctví, který nahlédne historické i současné otázky divadelního umění z nové perspektivy. 

Cyklus přednášek a seminářů se v průběhu celého akademického roku zaměří na divadlo z pohledu toho, který je jeho neodmyslitelnou součástí – diváka. Jak se společenské změny odrážely ve vývoji podob divadelních inscenací? Jak se proměňovala role divadelního prostoru a hereckých prostředků, jimiž k nám divadlo promlouvá? Jakým způsobem vnímáme a spoluutváříme divadelní představení ze zdánlivé tmy hlediště?  

Tyto a další souvislosti divadelního diváctví se dozvíte od renomovaných pedagogů všech kateder DAMU, mimo jiné od prof. PhDr. Jany Pilátové, prof. MgA. Zuzany Sílové, Ph.D., doc. MgA. Tomáše Pavelku řady dalších. V programu budou kromě přednášek i debaty nad společně shlédnutými představeními v divadle DISK.  

Kurátorkou cyklu přednášek a seminářů je MgA. Kateřina Součková, doktorandka v oboru Teorie a praxe divadelní tvorby a dramaturgyně Činoherního studia v Ústí nad Labem. 

Kurz je určen pro zájemce o divadlo z řad široké veřejnosti ve věku od 50 let.  

Přednášky a semináře se budou konat jednou měsíčně v novém termínu – ve čtvrtek dopoledne. Díky této změně přibydou do programu návštěvy generálních zkoušek v Divadle DISK, převážná část programu pak proběhne tradičně v Hallerově sále.  

Účastnický poplatek za dvousemestrální kurz je 800,- Kč a zahrnuje účast na přednáškách, seminářích a generálních zkouškách dle programu a také osvědčení o absolvování. Poplatek je splatný v hotovosti v den zápisu. 

Kurz proběhne od 20. 10. 2022 do 31. 5. 2023, zápis účastníků kurzu bude 20.10.2022 od 9:30 v Hallerově sále. 

Přihlašování na kurz je možné jak předem, doručením podepsané přihlášky osobně, poštou nebo e-mailem do 10.10.2022, tak i na místě v den zápisu, kdy také zaplatíte účastnický poplatek.  

Přesný program kurzu, jména pedagogů a rozvrh na oba semestry bude k dispozici na webových stránkách DAMU v 2. polovině září 2022. 

Další informace poskytuje paní Kateřina Maxová, tel.234 244 210, katerina.maxova@damu.cz

Rozvrh

Rozvrh pro akademický rok 2022/2023 bude k dispozici v září 2022. 

 

 


 

Kontakt

Mgr. Kateřina Maxová

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.maxova@damu.cz
Telefon: 234 244 210
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Michal Somoš

Proděkan

E-mail: michal.somos@damu.cz
Telefon: ['+420 776 250 812']
Detail osoby
FOTO Mgr. Michal SOMOŠ.