Univerzita třetího věku je dnes už standardní služba, kterou poskytuje DAMU především seniorům. Nejde o zvyšování kvalifikace, nabízíme spíše prostor pro přemýšlení o divadle a dramatickém umění vůbec.

Kurzy se vypisují každoročně, a to na dobu jednoho akademického roku. Sestávají z přednášek interních pedagogů DAMU, které se konají každé druhé pondělí v měsíci v Hallerově sále (viz rozvrh). Účastnický poplatek činí v současnosti 400 Kč na celý akademický rok. Zápis do kurzu probíhá před začátkem první přednášky v 9:30, 14. 10. 2019, prosím, dostavte se 30 minut před začátkem přednášky do Hallerova sálu. Další informace poskytuje paní Kateřina Maxová, tel. 234 244 210, katerina.maxova@damu.cz.

Doc. Jaroslav Provazník,
proděkan pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

Rozvrh

Ak. rok 2019–2020

Zimní semestr

Přednášky probíhají v Hallerově sále DAMU, Karlova 26, Praha 1

 10. 2.

 KČD

 

 10–11.30 hod.

 prof. Mgr. Jan Vedral, Ph.D.

 České básnické drama: Viktor  Dyk: Zmoudření Dona Quijota

 

 12–13.30 hod.

 Ondřej Vetchý

 Paradoxy současného divadla

 

 9. 3.

 KP

 

 

10–11.30 hod.

MgA. David Kašpar

Kultura je tam, kde žijí lidé aneb Jak může kultura přispět k rozvoji měst

12–13.30 hod.

doc. Mgr. Bohumil Nekolný

Národní divadla v Evropě a u nás (problém a historie tzv. prvních scén včetně transformace našeho ND)

 20. 4.

 KVD

 

 10–11.30 hod.

 MgA. Martin Sedláček

 Psychohygiena učitele   dramatické výchovy

 

 12–13.30 hod.

 Lenka Novotná

 Děti se speciálními   vzdělávacími potřebami   (zaměřeno zejména na děti s   poruchou učení a chování) a   dramatická výchova – z   pohledu poradenského   pracovníka a speciálního   pedagoga

 11. 5.

 KALD

 

 10–11.30 hod.

 Mgr. Tomáš Procházka: Hudební art   brut a outsider music

 

 12–13.30 hod.

 MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.

 O současné dramaturgii /   kurátorství

 

 

 


 

Kontakt

Mgr. Kateřina Maxová

Referent studijního oddělení, Dohody - provoz-THP

E-mail: katerina.maxova@damu.cz
Telefon: 234 244 210
Detail osoby
Bez obrázku