Kreativní pedagogika – pedagogická kondice

Program je koncipován jako doplňující a rozvíjející studium. Vytváří zajímavou alternativu ke stávajícímu pohledu na pedagogiku. Vychází z předpokladu, že hlubší psychosomatická průprava a získávání kondice k autorské tvorbě rozvíjí současně schopnost vychovávat. Převažující praktické semináře nabízí účastníkům živou zkušenost s hlasem, tělem, autorským čtením a vědomou a tvořivou komunikací.

Absolvováním kurzu získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí odborné kvalifikace pro učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři (dle § 10 zákona č. 563/2004 Sb.) Vítáni jsou též pedagogičtí pracovníci všech ostatních stupňů a typů škol, kteří chtějí získat příslušnou pedagogickou kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a celoživotního vzdělávání (CŽV), a všichni ostatní zájemci.

Kurz ukončí student závěrečnou písemnou prácí, veřejnou autorskou prezentací a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává osvědčení o absolutoriu dvouletého pedagogického vzdělávání na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU a příslušnou pedagogickou kvalifikaci.

Pedagogická kvalifikace

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j. 15621/2010-25-338 na Akademii múzických umění v Praze.

Absolvent kurzu Kreativní pedagogiky-pedagogické kondice získá dle § 3 vyhl. č. 317/2005 Sb. studiem pedagogiky znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí odborné kvalifikace pro učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři (dle § 10 zákona č. 563/2004 Sb.) a pro pedagogy volného času (dle § 17 zákona č. 563/2004 Sb.).

 

Kurz je akreditovaný MŠMT – je tedy možno jej hradit z účelově vázaných prostředků na DVPP.

Začátek kurzu 2017/18 je plánován na září 2017. Semináře a dílny probíhají jednou měsíčně, vždy v pátek odpoledne a celou sobotu v prostorách Divadelní fakulty AMU, Karlova 26, Praha 1. Minimální doba studia je 250 vyučovacích hodin tj. 16 dvoudenních setkání. Maximální kapacita kurzu je 30 studentů.

Účastnický poplatek činí 24.000 Kč za dva roky. Kurzovné je možné zaplatit ve dvou splátkách, za první a za druhý rok studia. Platbu za 1. rok studia (12.000 Kč) je třeba uskutečnit nejpozději do 15. října 2017. Úhrada je možná pouze převodním příkazem či složenkou. Číslo účtu a složenku obdržíte spolu s pozvánkou na první setkání.

V případě zájmu vyplňte přihlášku a odešlete ji na adresu kreativnipedagogika@gmail.com do 31. července 2017. V pátek 8. září 2017 se pak uskuteční setkání se všemi přihlášenými a v případě velkého zájmu i výběrové pohovory.