Kreativní pedagogika – pedagogická kondice

Program je koncipován jako doplňující a rozvíjející studium. Vytváří zajímavou alternativu ke stávajícímu pohledu na pedagogiku. Vychází z předpokladu, že hlubší psychosomatická průprava a získávání kondice k autorské tvorbě rozvíjí současně schopnost vychovávat. Převažující praktické semináře nabízí účastníkům živou zkušenost s hlasem, tělem, autorským čtením a vědomou a tvořivou komunikací.

Absolvováním kurzu získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí odborné kvalifikace pro učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři (dle § 10 zákona č. 563/2004 Sb.) Vítáni jsou též pedagogičtí pracovníci všech ostatních stupňů a typů škol, kteří chtějí získat příslušnou pedagogickou kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a celoživotního vzdělávání (CŽV), a všichni ostatní zájemci.

Kurz ukončí student závěrečnou písemnou prácí, veřejnou autorskou prezentací a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává osvědčení o absolutoriu dvouletého pedagogického vzdělávání na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU a příslušnou pedagogickou kvalifikaci.

Pedagogická kvalifikace

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j. 15621/2010-25-338 na Akademii múzických umění v Praze.

Absolvent kurzu Kreativní pedagogiky-pedagogické kondice získá dle § 3 vyhl. č. 317/2005 Sb. studiem pedagogiky znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí odborné kvalifikace pro učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři (dle § 10 zákona č. 563/2004 Sb.) a pro pedagogy volného času (dle § 17 zákona č. 563/2004 Sb.).

Kurz je akreditovaný MŠMT – je tedy možno jej hradit z účelově vázaných prostředků na DVPP.

Další běh dvouletého kurzu KP-PK 2020/22 je plánován od září 2020.

Semináře a dílny probíhají jednou měsíčně po 4 semestry, vždy v pátek odpoledne a celou sobotu v prostorách Divadelní fakulty AMU, Karlova 26, Praha 1. Minimální doba studia je 250 vyučovacích hodin, tj.18 dvoudenních setkání. Maximální kapacita kurzu je 30 studentů.

Účastnický poplatek činí 28 000 Kč za dva roky. Kurzovné je možné zaplatit ve dvou splátkách, za první a za druhý rok studia. Číslo účtu a složenku obdržíte spolu s pozvánkou na první setkání.

V případě zájmu o kurz 2020/22 nám napište na adresu kreativnipedagogika@<wbr/>gmail.com a my Vás zařadíme na listinu zájemců o kurz. Budeme Vás informovat o termínu podání přihlášky a termínu setkání se všemi přihlášenými. V případě velkého zájmu proběhnou i výběrové pohovory.


Související stránky

Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Celoživotní vzdělávání