DAMU Jr.

K čemu je divadlo? Kdo a jak ho tvoří? Jsou všechny dveře na jevišti opravdové?

Během víkendové dílny poznáš a vyzkoušíš (si) různé podoby divadelní práce a možná nakonec propadneš kouzlu divadla natolik, že bez něj už prostě nedokážeš být.

Maximální počet účastníků: 20
Věkové rozmezí: 12 - 14 let
Uzávěrka přihlášek: červen (bude upřesněno)
Závazné přihlášky: jr.damu.cz

Místo konání:
DAMU, Karlova 26
116 65  Praha 1
Kurzovné: 1.950 Kč