Stáže a kurzy

Mimořádné studium zahrnuje rozsáhlou nabídku programů v českém i anglickém jazyce, s rozličnou délkou trvání od několika dnů, týdnů až po roční kurz. Intenzivně se zaměřují na získání či prohloubení znalostí a dovedností v daném oboru.