Tady + Teď = Divadlo

Tady + Teď = Divadlo

Základy divadelního vnímání pro středoškolské pedagogy

Forma výuky: seminář.

Způsob zakončení: zápočet.

Rozsah přímé výuky: 4 hod. / měsíčně po dobu 6 měsíců.

Kredity: 3 ECTS (odpovídající cca 90 hodinám studijní zátěže, tzn. návštěvy divadel, účast na seminářích, samostatná četba, příprava reflexe). 

Způsob ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta:  

 • minimálně 70 % docházka: zhlédnutí 6 inscenací a účast na nejméně 5 setkáních ze 6 - 50 % klasifikace, neúčast na další hodině (tedy účast pouze na 4 hodinách ze 6) je možné nahradit písemnou reflexí nad rámec závěrečné reflexe NEBO účastí online, přičemž případnou účast online je zapotřebí oznámit nejpozději v předvečer konání semináře do 20 h,
 • aktivní účast na hodinách a plnění zadaných úkolů: diskuse, četba, závěrečná reflexe - 50 % klasifikace.

Obsah kurzu: 

Kurz Tady + Teď = Divadlo je primárně určen středoškolským pedagožkám a pedagogům, kteří si chtějí rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti činoherního divadlo a jeho teoretické i kritické reflexe. Během jednotlivých seminářů se posluchačky a posluchači mohou seznámit se základní divadelní terminologií, osvojit základní analytické přístupy k divadelnímu artefaktu i prakticky si vyzkoušet rozbor šesti vybraných inscenací. Kurz má tak absolventkám a absolventům nabídnout základní porozumění specifikům divadelního umění, ale částečně též procesům tvorby a kontextu v němž vzniká. 

Kurz sestává ze šesti seminářů, které navazují na šest vybraných inscenací činoherního interpretačního divadla. Inscenace byly vybrány tak, aby jejich předlohami byly tři dramatické texty z kánonu světové dramatiky a tři dramatické texty z kánonu české dramatiky; kurz se tedy explicitně vztahuje ke studijním osnovám či RVP výuky českého jazyka a literatura v rámci středoškolského vzdělávání, přičemž důležitým aspektem je důraz na divadelní tvorbu jakožto zrcadlo stavu současné společnosti a platforma pro artikulaci jejích aktuálních témat.

Rámcová osnova jednotlivých seminářů.analýza dramatické předlohy:

 • reflexe zhlédnutého představení,  
 • diskuse nad jedním divadelním pojmem s odkazy k současné tvorbě (dramaturgie, herectví, scénografie, režie, produkce, kritika)

1. seminář:

 • zhlédnuté představení: Bakchantky 
 • téma: dramaturgie 
 • studijní texty:
  HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. 3. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. 204 s. Skripta Divadelní fakulty. Velká řada. ISBN 978-80-7460-026-5. (vybrané části kapitoly II. Od dramatu k inscenaci, s. 67–122); 
  CÍSAŘ, Jan. Základy dramaturgie. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2020. 329 stran. ISBN 978-80-7331-540-5. (kapitola Závěr. /Tři roviny dramatické situace/, s. 129–171). 

2. seminář:

 • zhlédnuté představení: Naši furianti 
 • téma: herectví 
 • studijní text:  
  Vostrý, Jaroslav. O hercích a herectví. 2., rozš. vyd. Praha: KANT, 2014. 318 s. Disk. Velká řada; sv. 29. ISBN 978-80-7437-141-7. (kapitola 2: Být, či hrát, s. 33–55.) 

3. seminář:

 • zhlédnuté představení: Hamlet 
 • téma: scénografie 
 • studijní texty:
  Ptáčková, Věra. Divadlo na konci světa: stati o scénografii. V tomto souboru vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2008. 337 s. Teatrologie; sv. 15. ISBN 978-80-86102-65-8. (studie: Idea Národního divadla z hlediska scénografie, s. 12–20.); 
  BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2001. 268 s. ISBN 80-85883-73-2. (kapitola Shrnutí, s. 137–147). 

4. seminář:

 • zhlédnuté představení: Maryša 
 • téma: režie 
 • studijní texty:
  O výkladu jednoho díla. (s. 109–117) In: GROSSMAN, Jan et al. Texty o divadle. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 1999-2000. 2 sv. Jan Grossman; 4. ISBN 80-86102-09-2.;  
  CÍSAŘ, Jan. Člověk v situaci. 2. rozšířené vydání (v AMU první). Praha: NAMU, 2016. 194 stran. ISBN 978-80-7331-382-1. (kapitola Po patnácti letech, s. 125–175). 

5. seminář:

 • zhlédnuté představení: Nora 
 • téma: instituce/produkce 
 • studijní text:  
  kapitola 1.1.4 Infrastruktura (budovy, outdoor, specifika) (s. 12–28) In: Nekolný, Bohumil et al. Kontext provozování divadla v ČR. První vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018. 133 stran. Produkce a management divadla v ČR; svazek 1. ISBN 978-80-7331-501-6. 

6. seminář: 

 • zhlédnuté představení: Bílá nemoc 
 • téma: kritika
 • studijní texty:  
  Umělecké dílo a jeho interpretace. (Tak to nebylo) (s. 107–113) in: HLAVÁČEK, Josef. Cvičení z estetiky. [Praha]: Gallery, 2007. 158 s. ISBN 978-80-86990-10-1.;  
  O kritice (s. 55–60) in: GROSSMAN, Jan et al. Texty o divadle. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 1999-2000. 2 sv. Jan Grossman; 4. ISBN 80-86102-09-2. 

Harmonogram 2023/2024 

Harmonogram představení: 

Říjen 2023 
Eurípidés: Bakchantky, režie Jan Frič, Národní divadlo – Stavovské divadlo 
reprízy: 17., 18., 20. 10. 2023 

Listopad 2023 
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, režie Martin Františák, Národní divadlo – historická budova 
reprízy: 29. 10., 2. a 4. 11. 2023 

Prosinec 2023
W. Shakespeare: Hamlet, režie Daniela Špinar, Švandovo divadlo
reprízy: 23., 25. 10., 13. 11. 2023  

Leden 2024 
Bratři Mrštíkové: Maryša, režie Jan Mikulášek, Národní divadlo – historická budova 
reprízy: 27. 11. 2023, 16., 17. 1. 2024 

Únor 2024
H. Ibsen: Nora, režie Jan Nebeský, Divadlo pod Palmovkou
reprízy: bude doplněno dle hracího plánu 

Březen 2024
K. Čapek: Bílá nemoc, režie Michal Dočekal, MDP, 
reprízy: bude doplněno dle hracího plánu 

Harmonogram seminářů: 

Semináře se budou konat v budově AMU na Malé Straně, vstup Malostranské nám. 12; před první hodinou vyzvedne pedagog účastníky kurzu u vrátnice v 14,50 h.

20. 10. 2023 15.00 – 18.00 hod., učebna 121, Tržiště  

24. 11. 2023 15.00 – 18.00 hod., učebna 121, Tržiště

15. 12. 2023 15.00 – 18.00 hod., učebna 121, Tržiště

19. 1. 2024 15.00 – 18.00 hod., učebna 121, Tržiště

23. 2. 2024 15.00 – 18.00 hod., učebna 121, Tržiště

22. 3. 2024 15.00 – 18.00 hod., učebna 121, Tržiště

Literatura:

A) Dramatické texty:

Čapek, Karel. Bílá nemoc. V nakladatelství Artur vydání čtvrté. Praha: Artur, 2019. 91 stran. Edice D; sv. 13. ISBN 978-80-7483-113-3. 

EURÍPIDÉS. Bakchantky, programová brožura ND, Praha: Národní divadlo, 2023. ISBN: 978-80-7258-809-1 

Ibsen, Henrik. Domeček pro panenky: (Nora). Překlad František Fröhlich. V nakladatelství Artur vydání druhé. Praha: Artur, 2020. 106 stran. Edice D; sv. 107. ISBN 978-80-7483-124-9. 

Mrštík, Vilém. Alois a Vilém Mrštíkové, Maryša. Praha: Národní divadlo, [2017], ©2017. 193 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-7258-641-7. 

Mrštík, Alois a Mrštík, Vilém. Maryša. V nakladatelství Artur vydání čtvrté. Praha: Artur, 2017. 85 stran. Edice D; sv. 10. ISBN 978-80-7483-072-3. 

Shakespeare, William a Josek, Jiří, ed. Hamlet, princ dánský = Hamlet, Prince of Denmark. Překlad Jiří Josek. Čtvrté, přepracované vydání. Praha: Romeo, 2016. 253 stran. ISBN 978-80-86573-53-3. 

STROUPEŽNICKÝ, Ladislav. Naši furianti, programová brožura ND, Praha: Národní divadlo, 2023. ISBN: 978-80-7258-810-7. 

Stroupežnický, Ladislav. Naši furianti: [obraz života v české vesnici o čtyřech dějstvích]. V nakl. Artur vyd. 1. Praha: Artur, 2005. 90 s. Edice D; sv. 19. ISBN 80-86216-50-0.

B) Teoretická literatura:

BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2001. 268 s. ISBN 80-85883-73-2. 

CÍSAŘ, Jan. Člověk v situaci. 2. rozšířené vydání (v AMU první). Praha: NAMU, 2016. 194 stran. ISBN 978-80-7331-382-1. 

CÍSAŘ, Jan. Základy dramaturgie. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2020. 329 stran. ISBN 978-80-7331-540-5. 

FISHER, Mark. Ako písať o divadle: príručka pre kritikov, študentov a blogerov. 1. vydanie. Bratislava: Kultúrny spolok MLOKi, [2021]. 295 stran. ISBN 978-80-570-2473-6.  

GROSSMAN, Jan et al. Texty o divadle. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 1999-2000. 2 sv. Jan Grossman; 4. ISBN 80-86102-09-2. 

HLAVÁČEK, Josef. Cvičení z estetiky. [Praha]: Gallery, 2007. 158 s. ISBN 978-80-86990-10-1. 

HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. 3. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. 204 s. Skripta Divadelní fakulty. Velká řada. ISBN 978-80-7460-026-5. 

Nekolný, Bohumil et al. Kontext provozování divadla v ČR. První vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018. 133 stran. Produkce a management divadla v ČR; svazek 1. ISBN 978-80-7331-501-6. 

Ptáčková, Věra. Divadlo na konci světa: stati o scénografii. V tomto souboru vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2008. 337 s. Teatrologie; sv. 15. ISBN 978-80-86102-65-8. 

Vostrý, Jaroslav. O hercích a herectví. 2., rozš. vyd. Praha: KANT, 2014. 318 s. Disk. Velká řada; sv. 29. ISBN 978-80-7437-141-7.

C) Recenze a kritiky:

Součástí literatury mohou dále být vybrané recenze z denního tisku a studie z odborných periodik, případně z dalších online platforem: 

Svět a divadlo  

Divadelní revue 

Theatralia 

Hybris 

Metodický list pro realizaci kurzu  

Tady + Teď = Divadlo 

Základy divadelního vnímání pro středoškolské pedagogy 

 

Organizuje Katedra teorie a kritiky DAMU 

Odborní garanti: doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D., Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.  

Cílová skupina a prerekvizity: 

Cílovou skupinou jsou primárně středoškolští pedagogové, ale i další uchazeči se zájmem o divadlo, dramatickou literaturu; předpokládané dosažené formální účastníky odpovídá EQF 7 (tzn. magisterské, titul Mgr. MgA, ing); klíčová je předchozí opakovaná, ideálně systematická divácká zkušenost s interpretačním divadlem a čtením dramatické literatury, případně zkušenost s diskusemi o představeních (nejen) se studenty. 

Výsledky učení: 

Znalosti: absolvent zná a dokáže rámcově vysvětlit klíčové pojmy související s procesem divadelní tvorby, tedy režie, dramaturgie, herectví, scénografie jakožto složky divadelního díla, dále produkce a kritika. 

Dovednosti: absolvent dokáže odlišit dramatickou a divadelní tvorbu; dokáže popsat zhlédnutou inscenaci v ohledem na klíčové složky divadelního díla; dokáže stručně zhodnotit zhlédnutý divadelní tvar s použitím konkrétních argumentů, ústně a/nebo písemně; dokáže využít příslušnou doprovodnou dokumentaci či zdroje pro zasazení inscenace do širšího kontextu jejího provozování (program, webové stránky divadla); dokáže dohledat informace o konkrétní inscenaci v médiích (tištěná média, internet) a zaujmout k nim postoj, případně dokáže dohledat doplňující informace online v příslušných specializovaných institucích (Institut umění - Divadelní ústav). 

Způsobilosti: absolvent prokazuje empatii vůči procesu tvorby i jejímu výsledku, uplatňuje kritické myšlení, účastní se diskuse s respektem vůči názoru druhého a zároveň se schopností formulovat a kultivovaně obhajovat názor vlastní, uplatňuje vlastní estetické názory a etické postoje.  

Pokyny k návštěvám divadel:

Je bezpodmínečně nutné zhlédnout všechna zadaná představení. Vstupenky si každý účastník zajišťuje sám dle svých časových možností; ideální je, když mezi představením a seminářem uplyne několik dní, aby se „setřáslo“ úvodní nadšení či rozhořčení a bylo možné vstoupit do společné diskuse s lehce vytříbenou a vnitřně korigovanou reflexí. 

Nepovažujeme za vhodné číst před návštěvou divadla recenze ani rozsáhlejší odborné studie; v kurzu jde o rozvoj vlastního divadelního vnímání, je zapotřebí k inscenacím přistupovat nepředpojatě a bez předem formovaných či převzatých postojů. 

Před návštěvou je žádoucí přečíst předlohu, za klíčové však považujeme soustředit se na divadelní jazyk v jeho komplexnosti, tzn. na všechny jevištní prostředky uplatněné v dané inscenaci. Jinými slovy, předmětem a měřítkem není dramatický text, ale jevištní tvar. Otázkou tedy není „je režisér věrný předloze?“, ale „jak funguje jevištní tvar sám o sobě, bez vztahu ´vazalství´ vůči textu, historii jeho uvádění, tradici, konvenci, případně mytologii, která kolem něj v průběhu doby vznikla?“.  

Doporučujeme si zajímavé momenty z inscenace po jejím skončení stručně poznamenat. Hlavně se však pokuste po zhlédnutí inscenace a první reflexi viděného formulovat sousloví či větu, která shrnuje Váš zážitek a zároveň obsahuje konkrétní stručnou informaci o podobě inscenace, a která by mohla být novinovým titulkem. Toto sousloví bude zapotřebí na hodině přednést a umět zdůvodnit, snažte se proto být co nejpřesnější a vyhýbat se floskulím (typu „režisér zne(u)ctil autora“). 

Klíčové otázky, na které byste měli být schopni po zhlédnutí velmi stručně odpovědět: 

 • Jak se inscenační text liší od textu předlohy? Jak – tedy jakým způsobem i jakou měrou – byl aktualizován? 
 • Jak vypadá scéna, jak funguje, a jaké významy nese? Jak vypadají kostýmy, jak fungují, jaké významy nesou? Jak dramatický prostor dotváří hudba a zvuk obecně? 
 • Čím se vyznačuje herectví, je napříč obsazením sevřené a stylově jednotné, nebo naopak výrazně individualizované a z hlediska prostředků různorodé? 
 • Co je podle Vás specifickým rysem režijního rukopisu, když odhlédnete čistě od textu, od scénografie a od herectví? V čem spočívá režisérův/režisérčin hlavní vklad, co je podle Vás hlavním tématem nikoliv hry, ale inscenace? 

Průběh semináře: 

Kurz není přednáška: jde o diskusi vycházející z bezprostřední žité zkušenosti, kterou pedagogové pouze moderují a v jejímž rámci apriorně nejsou správné ani nesprávné odpovědi, nebo dobré či špatné divácké zážitky. Cílem je společně dospět k výkladu, který zachytí a pojmenuje co nejvíce aspektů inscenace a zároveň se pokusí nabídnout zastřešující interpretaci, postihnout její klíčové téma … a ideálně též najít vlastní odpověď na otázku, proč právě tuto inscenaci, tady a teď, divákovi divadlo nabízí. 

Předpokládáme přečtení (či zpomalené prolistování) předlohy a přečtení odborného textu uvedeného u každé zadané inscenace, přičemž výběr kapitol a rozsah bude průběžně upřesňován v návaznosti na průběh semináře. Jde primárně o nalezení společného výchozího referenčního bodu, od nějž se bude odvíjet diskuse. Nikdo nebude nikoho z ničeho zkoušet, texty jsou vstupem do teoretické roviny semináře a také reálnými a konkrétními ukázkami odborného přemýšlení o divadle 

Jsme si vědomi toho, že každý blok znamená jistou časovou zátěž. Věříme však, že takto soustředěný a komplexní přístup je ku prospěchu všech: tedy Vás, nás … i divadla. 

Ukončení semináře: 

Nad rámec společných diskusí budeme od účastníků očekávat jednu písemnou reflexi divadelního představení zvoleného dle vlastních zájmů a preferencí, a to v rozsahu cca 1,5 NS (tedy 2700 znaků) V půlce kurzu si každý účastník zvolí titul, písemnou práci odevzdá na předposlední hodině cyklu; na základě připomínek ze strany pedagoga nad ní na závěr účastník a pedagog povedou diskusi směřující primárně k interpretaci inscenace a k pojmenování principů jejího fungování. 

Administrativní a technické náležitosti: 

Podmínky pro přijetí a zápis: stručný životopis a motivační dopis (obojí cca 1 NS); dále ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oborech společenskovědních, humanitně vědních, uměleckých; u zájemců se studijní a pracovní zkušeností z jiných oblastí je žádoucí v motivačním dopise zdůraznit důvody pro volbu tohoto kurzu a shrnout dosavadní divadelní zkušenosti (například i v oblasti amatérského divadla). 

Kapacita kurzu: 6 osob; nejnižší počet účastníků pro realizaci kurzu 3  

Poplatek za studium: v pilotním roce (2023/2024) bez poplatku. 

Ukončení kurzu: účastníci budou v kurzu zapsáni v režimu celoživotního vzdělávání. Po jeho ukončení obdrží tzv. mikrocertifikát, obsahující informaci o náplni kurzu, výsledcích učení i atestaci. Mikrocertifikát je mezinárodně uznávaná forma osvědčení o dosažené kvalifikaci, kterou typicky realizují a jejíž kvalitu garantují vysoké školy v rámci naplňování své společenské odpovědnosti. 

Kontakt

Zdeňka LISTOŇOVÁ

Tajemnice katedry Telefon: 234 244 291 Detail osoby
Foto