MARIANNA KOZAK

E-mail: kozak03@st.amu.cz

Program: Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika