JAN VEČEŘA

E-mail: vecera03@st.amu.cz

Program: Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika