STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA A OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE KLÁRY PERNICOVÉ

Státní doktorská zkouška Kláry Pernicové a obhajoba disertační práce Autoanimace se koná dne 26. září 2023 v 10.30 v zasedací místnosti DAMU.

Doc. Alice Koubová, PhD. PhD. v.r.
proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost

25. srpna 2023