STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA A OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE VIKTORA DOČKALA

Státní doktorská zkouška Viktora Dočkala a obhajoba disertační práce Detail a změna v dramaterapeutickém procesu se koná dne 20. září 2023 v 10.00 na Katedře autorské tvorby a pedagogiky.

Doc. Alice Koubová, PhD. PhD. v.r.
proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost

25. srpna 2023