STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA A OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE VÍTA ZEMANA

Státní doktorská zkouška Víta Zemana a obhajoba disertační práce Jak se čte autor(sky)? Výzkum autorského čtení se koná dne 26. září 2023 v 10.00 na Katedře autorské tvorby a pedagogiky.

Doc. Alice Koubová, PhD. PhD. v.r.
proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost

25. srpna 2023