PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE DAMU

Psychologickou podporu poskytuje Mgr. et MgA. Martin Sedláček na základě telefonického nebo písemného objednání. První tři sezení (konzultace) jsou bezplatné, následující si hradí klient sám. 

Podpora je určená pro všechny, kteří se ocitli ve složité osobní situaci, jež významným způsobem ovlivňuje působení na DAMU. To se týká zejména těchto oblastí:

    • studijní a pracovní poradenství (úspěšné vyrovnání se se studijní i pracovní zátěží, prevence studijního selhání, předcházení syndromu vyhoření)
    • psychoterapeutické poradenství ( v oblasti emočních problémů a v mezilidských vztazích, interpersonální komunikace, schopnost sebeprosazení, zvládání náročných situací)
    • krizová intervence
    • zprostředkování kontaktu s dalšími službami (zdravotnická zařízení, partnerské poradenství, adiktologická poradna apod.)

Kontakt:

Mgr. et MgA. Martin Sedláček​Karlova 18
110 00 Praha 1
isedlin@gmail.com

Tel: +420-603-152-223

www.psychoterapiepraha1.cz.

21. září 2021